Fordítás magyar-ra/re:

  • teraszos mûvelés   
  • teraszos művelés   

Hasonló kifejezések a thai magyar szótárban. (86)

กลุ่มผู้ใช้ขั้นสูงKiemelt felhasználók
กลุ่มพืชขั้นสูงสุดzárótársulás
การแข่งขันระหว่างพืชปลูกกับวัชพืชhaszonnövény - gyom kompetíció
การจัดการพลังงานขั้นสูงSpeciális energiagazdálkodás
การตั้งตัวของพืชปลูกhaszonnövény telepítése
การเตรียมพืชก่อนปลูกültetés elõtti kezelés
การทดแทนขั้นทุติยภูมิmásodlagos szukcesszió
การทดแทนขั้นปฐมภูมิprimer szukcesszió
การปฏิบัติกับดินก่อนปลูกพืชtalajkezelés
การปฐมพยาบาลสัตว์ขั้นต้นállatoknak nyújtott elsõsegély
การปลูกพืชกลางแจ้งszabadföldi növénytermesztés
การปลูกพืชชนิดเดียวmonokultúrás termesztés
การปลูกพืชโดยใช้แรงงานสัตว์igavonó állattal való mûvelés
การปลูกพืชโดยมีสิ่งป้องกันvédett körülmények között folytatott termesztés
การปลูกพืชโดยไม่ไถพรวนzéró mûvelés
การปลูกพืชตามแนวระดับszintvonalas talajmûvelés
การปลูกพืชตามฤดูกาลszezonális termesztés
การปลูกพืชตามลําดับtöbbes termesztés (egymás után történő)
การปลูกพืชใต้ร่มaláültetés
การปลูกพืชแทนแนวคันดินsoros mûvelés
การปลูกพืชในกระถางcserépbe ültetése
การปลูกพืชในน้ําhidropónia; vízkultúra; hidrokultúra
การปลูกพืชในน้ํายาvízkultúra; hidrokultúra; hidropónia
การปลูกพืชในภาชนะkonténeres ültetés
การปลูกพืชในอากาศaeroponic
การปลูกพืชแบบขุดล้อมföldlabdás ültetés
การปลูกพืชแบบผสมvegyes termesztés
การปลูกพืชแบบรากเปลือยszabad gyökeres ültetés
การปลูกพืชแบบหมุนเวียนvetésforgó; váltógazdálkodás
การปลูกพืชเป็นกลุ่มcsoportos ültetés
การปลูกพืชเป็นช่วงszakaszos telepítés
การปลูกพืชเป็นแถวsorba ültetés
การปลูกพืชเป็นแนวzónás mûvelés
การปลูกพืชเป็นบล็อกblokkos ültetés
การปลูกพืชเพื่อความสวยงามzöldesítés
การปลูกพืชร่วมköztes termesztés
การปลูกพืชระยะชิดsûrû ültetés
การปลูกพืชไร้ดินtalaj nélküli termesztés
การปลูกพืชสลับváltógazdálkodás
การปลูกพืชสลับเป็นแถบsávos mûvelés
การปลูกพืชสองชนิดบนพื้นที่เดียวกันในหนึ่งปีkettős termesztés
การปลูกพืชสามชนิดhármas termesztés
การปลูกพืชหมุนเวียนváltógazdálkodás; vetésforgó
การปลูกพืชหมุนเวียนกับทุ่งหญ้าvetésváltás
การปลูกพืชหลายชนิดtöbbes termesztés
การปลูกพืชเหลื่อมฤดูköztes termesztés
การปลูกพืชอย่างต่อเนื่องfolyamatos termesztés
การปลูกพืชอายุสั้นköztes védőnövény termesztése
การปลูกพืชอีกครั้งnövényzet helyreállítása
การป้องกันพืชปลูกhaszonnövény védelme; növényvédelem
การแปรรูปไม้ขั้นต้นelsõdleges fafeldolgozás
การผลิตขั้นต้นprimer produkció
การผลิตขั้นปฐมภูมิprimer produktivitás
การผลิตพืชปลูกnövénytermelés
การพยากรณ์พืชปลูกtermés-elõrejelzés
การเพาะปลูกพืชföldmûvelés; növénytermesztés
การเพาะปลูกพืชชนิดเดียวmonokultúra
ขั้นต้นalapértékek; alapvonal
ขั้นตอนértékesítési prognózis; folyamat
ขั้นตอนการขายértékesítési prognózis
ขั้นตอนของกระบวนการผลิตútvonalművelet
ขั้นตอนด่วนGyorsműveletek
ขั้นตอนในการทดสอบtesztparancsprogram
ขั้นตอนวิธีalgoritmus
ความลึกในการปลูกพืชültetési mélység
เครื่องปลูกพืชültetõ
ตัวควบคุมการขัดจังหวะแบบโปรแกรมได้ขั้นสูงspeciális programozható megszakításvezérlő
บันไดlépcső
บันไดปลาโจนhallépcsõ
พืชที่ปลูกในสวนültetvény növény
พืชที่ปลูกเป็นแปลงvirágágyi dísznövény
พืชปลูกhaszonnövény
พืชปลูกในบ้านszobanövény
พืชปลูกในภาชนะcserepes növény; konténeres növény
พืชปลูกภายในszobanövény
พืชปลูกร่วมกันköztes növény
พืชเพาะปลูกtermesztett növény
ภาคการผลิตขั้นต้นprimer szektor
ภูมิอากาศเกี่ยวกับพืชปลูกhaszonnövény éghajlatigénye
ระบบการปลูกพืชnövénytermelési rendszer
ระบบการเพาะปลูกพืชföldmûvelési rendszer; növénytermelési rendszer
รูปแบบการปลูกพืชtermesztési struktúra
ลักษณะของพืชปลูกhaszonnövény-jellemzõ
ลําดับขั้นเวิร์กโฟลว์munkafolyamat-fázis
วนผลิตภัณฑ์ขั้นทุติยภูมิmásodlagos erdészeti termék
วิธีการปลูกพืชmûvelési gyakorlat

Példa mondatok: "การปลูกพืชแบบขั้นบันได", fordítási memória

add example
นี่จะเป็นการลบรายการทั้งหมดของคุณจากแถบด้านข้าง และเพิ่มรายการโดยปริยายของระบบเข้ามาแทน ขั้นตอนนี้ไม่สามารถย้อนกลับได้ คุณต้องการจะทําต่อหรือไม่?Törli az oldalsávban levő bejegyzéseket, újból a rendszer alapértelmezése lesz érvényes. A művelet nem vonható vissza. Biztosan ezt szeretné?
พืชที่ไถกลบลงดินขณะยังสดอยู่หรือในทันทีที่พืชนั้นเจริญเติบโตเต็มีที่ เพื่อปรับปรุงดินOlyan növény, melyet a talajba forgatva fokozza annak termoképességét
สะเก็ดแผลของพืชNövényekre vonatkozóan
พืชทุกชนิดที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะโดยการปลูกหรือไม่Hasznos kultúrnövények, ill. vadon termo növények
ตัวเลือกขั้นสูงSpeciális beállítások
พืชที่ปลูกเพื่อป้องกันพืชปลูก ดิน หรือพื้นที่จากภัยที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมOlyan termesztett növény, melynek célja a haszonnövénynek, a talajnak, ill. az adott területnek a kedvezotlen környezeti tényezoktol történo védelme
พืชคลุมดิน, สําหรับบริเวณร่มที่เกิดจากใบและกิ่งจากบริเวณยอดของต้นพืชใช้Talajt borító vegetáció; Levelek és ágak által borított növényi rész
เถ้าถ่านของสัตว์หรือพืชÁllati, ill. növényi eredetu szén
การปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นของพืชหรือสัตว์Növények vagy helyhez kötött állatok ingerre adott, irányultságukat változtató válasza
พืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์Állatok takarmányozása céljából termesztett növény
พืชทางพฤกษศาสตร์, สําหรับพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ใช้ <‧>, ดูแต่ละวงศ์ของพืชด้วยNövény, mint botanikai meghatározás; Haszonnövény
สารควบคุมไส้เดือนฝอยในดินหรือพืช, สําหรับยาควบคุมไส้เดือนฝอยในสัตว์ใช้Növénykárosító fonálférgek elleni anyag/hatás; Állatokat károsító fonálférgek elleni anyag/hatás
พื้นฐาน: แปลงเป็น (X) HTML ขั้นพื้นฐานNormál: (X) HTML, transitional mód
ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาปราบศัตรูพืช ยา หรือสารเคมีอื่นๆNövényvédoszerre, gyógyszerre és egyéb kémiai anyagokra vonatkozóan
ตัวแก้ไขข้อความขั้นสูงแบบฝังตัวได้NameBeágyazott Kate szövegszerkesztőName
การปลอมปน,ปนเปื้อนของพืช,สัตว์,ผลิตภัณฑ์ สําหรับสิ่งแวดล้อมใช้Növényekre, állatokra, termékekre vonatkozóan; Környezet esetén
หากค่าเริ่มต้นมากกว่าค่าสิ้นสุดแล้ว ค่าแต่ละขั้นจะต้องมีค่าน้อยกว่าศูนย์!Ha a kezdőérték nagyobb a záróértéknél, akkor a lépésköznek negatívnak kell lennie
การผลิตพืชฤดูต่อมาจากรากของพืชที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วBetakarított növény gyökerébol újra hajtott részek
การปลูกสร้างป่าขึ้นใหม่ในบริเวณที่ไม่เคยเป็นป่ามาก่อนErdotelepítés korábban erdovel nem rendelkezo területre
ความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์, สําหรับดินใช้Növények és állatok esetén; Talajjal kapcsolatosan
การต่อกิ่ง, เสียบกิ่ง, เสียบยอดพืช, สําหรับสัตว์ใช้Növényekre vonatkozóan; Állatok esetén
ตกแต่งการพิมพ์ขั้นสุดท้ายminőségi (print finish
การเพาะปลูกในเขตแห้งแล้ง ปราศจากน้ําชลประทานSzáraz területen, öntözés nélkül történo muvelés
พืชล้มลุกที่มีอายุ ‧ปีEgynyári növények
การปลูกและจัดการต้นไม้ในเมืองVárosban található fák ápolása és védelme
A 1. oldal. Talált 210 mondatot a การปลูกพืชแบบขั้นบันได kifejezésre.Találat ebben: 0,66 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!