Fordítás magyar-ra/re:

  • teraszos művelés   
  • teraszos mûvelés   

Hasonló kifejezések a thai magyar szótárban. (50)

การตั้งตัวของพืชปลูก
növénytelepítés; állománynövekedés; haszonnövény telepítése
การทดแทนขั้นปฐมภูมิ
természetes szukcesszió; primer szukcesszió; növényi szukcesszió; ökológiai szukcesszió; másodlagos szukcesszió
การปลูกพืชชนิดเดียว
monokultúrás termesztés; folyamatos termesztés
การปลูกพืชโดยใช้แรงงานสัตว์
igavonó állattal való művelés; igavonó állattal való mûvelés
การปลูกพืชโดยมีสิ่งป้องกัน
védett körülmények között folytatott termesztés; termesztő berendezésben
การปลูกพืชโดยไม่ไถพรวน
zéró mûvelés; talajművelés elhagyása; zéró művelés
การปลูกพืชตามแนวระดับ
szintvonalas talajmûvelés; szintvonalas talajművelés
การปลูกพืชตามลําดับ
többes termesztés (egymás után történő); hármas termesztés; többes termesztés
การปลูกพืชแทนแนวคันดิน
soros művelés; zónás művelés; soros mûvelés
การปลูกพืชในกระถาง
konténeres ültetés; cserépbe ültetése
การปลูกพืชในตะกร้า
konténeres ültetés; cserépbe ültetése
การปลูกพืชในน้ํา
hidropónia; vízkultúra; hidrokultúra
การปลูกพืชในน้ํายา
vízkultúra; hidrokultúra; hidropónia
การปลูกพืชในภาชนะ
cserépbe ültetése; konténeres ültetés
การปลูกพืชแบบผสม
vegyes termesztés; vegyes ültetés; köztes ültetés
การปลูกพืชแบบรับช่วง
többes termesztés; hármas termesztés
การปลูกพืชเป็นแนว
soros művelés; zónás mûvelés; zónás művelés
การปลูกพืชเป็นบล็อก
csoportos ültetés; blokkos ültetés
การปลูกพืชระยะชิด
vetéssűrűség; sûrû ültetés; térköz; ültetési távolság; ültetési sűrűség; sortáv; sűrű ültetés
การปลูกพืชไร้ดิน
talajnélküli termesztés; talaj nélküli termesztés
การปลูกพืชสลับ
váltógazdálkodás; vetésforgó
การปลูกพืชสามชนิด
többes termesztés; hármas termesztés
การปลูกพืชอย่างต่อเนื่อง
monokultúrás termesztés; folyamatos termesztés
การปลูกพืชอายุสั้น
köztes művelés; köztes védőnövény termesztése
การป้องกันพืชปลูก
haszonnövény védelme; növényvédelem

Példa mondatok: "การปลูกพืชแบบขั้นบันได", fordítási memória

add example
th โรคแคงเกอร์ของพืช
hu Növényekre vonatkozóan
th ใช้กับพืชเท่านั้น, สําหรับสัตว์ใช้
hu Kizárólag növényekre vonatkozó; Állatok esetén
th ขั้นตอนการเติมแต่ง เพิ่มความสมดุลของสีให้กับรูปภาพ ส่วนใหญ่ทําโดยคอมพิวเตอร์
hu Képek restaurálása, javítása, mely gyakran számítógéppel történik
th ชนิดของพืชทั้งหมดที่พบในบริเวณหนึ่งๆ
hu Adott területen fellelheto összes növényfaj
th พืชที่มีความสัมพันธ์กับผึ้งโดยเฉพาะ
hu Háziméhek által kedvelt, gyakran látogatott, sok pollent, ill. nektárt adó növény
th วิทยาศาสตร์ทางด้านธาตุอาหารพืช และความสัมพันธ์ของธาตุอาหารต่อสุขภาพและโรคของพืช
hu Növények számára szükséges tápanyagok, továbbá a növények egészsége, betegsége, ill. a tápanyagok közötti összefüggést vizsgáló tudomány
th เมล็ดของพืชตระกลูหญ้าที่สามารถบริโภคได้, สําหรับต้นพืชใช้
hu Fufélék eheto termése; Növényekre vonatkozóan
th อันตรายของปุ๋ยต่อพืช
hu Növények esetén
th สารละลายที่ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ใช้ในการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน และในงานทดลองการใช้สารละลายธาตุอาหารกับดิน
hu Növények fejlodéséhez szükséges eszenciális elemeket tartalmazó oldat; Talaj számára tápanyagoldatot szolgáltat
th ลักษณะการออกฤทธิ์ของยาปราบศัตรูพืช ยา หรือสารเคมีอื่นๆ
hu Növényvédoszerre, gyógyszerre és egyéb kémiai anyagokra vonatkozóan
th ความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์, สําหรับดินใช้
hu Növények és állatok esetén; Talajjal kapcsolatosan
th การหว่านเมล็ดลงในแปลงที่ปลูกพืชแล้ว, สําหรับปริมาณของเมล็ดที่ใช้หว่านใช้
hu Már telepített növények közé történo vetés;Többlet mennyiségu mag vetése
th พืชที่หว่านหรือปลูกพร้อมพืชปลูกเพื่อป้องกันวัชพืชในระยะแรกของการเจริญเติบโต
hu A termesztett növénnyel együtt vetett, ill. palántázott növény, mely elnyomja a gyomokat, ill. megvédi a növényt annak korai fejlodési szakaszában
th ส่วนเล็กๆ ของพืชโดยเฉพาะหน่อ หรือหัวที่ใช้สําหรับการขยายพันธุ์พืช
hu Kisebb növényi részek, különösen hagymák és gumók, melyek a növény szaporítására alkalmasak
th แปลงให้เป็นเอกสารขั้นพื้นฐาน (แนะนําให้ใช้สําหรับ นําเข้าไปยัง KWord ใหม่ หรือส่งออกไปยังบราวเซอร์รุ่นเก่า
hu Az információk nagy részének átkonvertálása (újraimportáláshoz vagy régebbi böngészőkhöz ajánlott
th ค่าแต่ละขั้นจะต้องมากกว่าศูนย์ ไม่เช่นนั้นอนุกรมแบบลิเนียร์จะไม่มีจุดสิ้นสุด!
hu A lépésköznek pozitívnak kell lennie, különben a számtani sorozat végtelen lesz!
th เฉพาะอินทรีย์วัตถุที่ได้จากพืชสีเขียวในระบบนิเวศน์
hu Zöld (fotoszíntézisre képes) növények szervesanyag-termelése az ökoszisztémában
th กากหรือส่วนที่เหลือของพืชน้ําตาลจากอุตสาหกรรมน้ําตาล
hu Cukoripari feldolgozás során a cukornövényekbol származó maradék, ill. hulladék
th ผลผลิตของพืช, สําหรับเนื้อเยื่อใช้
hu Növényi termék; Szövetre vonatkozó
th การปรับตั้งคือการตรวจสอบขอบเขตค่าของอุปกรณ์ของคุณ กรุณาขยับ แกน % ‧ % ‧ ที่อุปกรณ์ของคุณไปยังตําแหน่ง ที่สูงที่สุด กดปุ่มใดๆ บนอุปกรณ์ของคุณหรือคลิกที่ปุ่ม ' ถัดไป ' เพื่อไปยังขั้นถัดไป
hu A program megpróbálja meghatározni az eszköz értéktartományát. Kérem mozgassa a botkormányt az % ‧ % ‧ tengely mentén a maximális pozícióba. A továbblépéshez ebben a helyzetben nyomja meg bármelyik gombot az eszközön vagy kattintson a ' Tovább ' gombra
th ย้อนกลับไปหนึ่งขั้นgo forward
hu Visszalépés eggyelgo forward
th การปรับแต่ง ขั้นพื้นฐาน
hu Alapbeállítások
th กระบวนการแยกชิ้นส่วนของพืช โดยเฉพาะการแยกเมล็ดออกจากเปลือกหรือฝัก
hu Növényi szerv, foképp a mag saját burkától, ill. héjától történo elválasztása
th พืชจําพวกกล้วย, ไม่เกี่ยวข้องกับ plantains ในจีนัส Plantago, โดยทั่วไปเป็นวัชพืชข้ามปี
hu Banán-féle növény; ne tévesszük össze a Plantago nemzetséggel
th เมตาบอลิซึมของน้ําในสัตว์และมนุษย์, ในพืชใช้
hu Állatokra és emberekre vonatkozóan; Növények esetén
A 1. oldal. Talált 210 mondatot a การปลูกพืชแบบขั้นบันได kifejezésre.Találat ebben: 0,442 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!