Fordítás magyar-ra/re:

  • érszorító   

Példa mondatok: "pince à forcipressure", fordítási memória

add example
fr Résultats radiologiques Au cours de l étude ‧, réalisée chez des patients présentant une réponse inadéquate ou une intolérance à un ou plusieurs traitements par anti-TNF, les dommages structuraux ont été évalués par radiographie et exprimés en termes de variations du score total de Sharp modifié et de ses composants, le score d érosion et le score de pincement articulaire
hu Radiológiai vizsgálattal kimutatható válasz Az ‧. vizsgálatban, amit olyan betegeken végeztek, akik nem megfelelő módon reagáltak egy vagy több TNF-gátló terápiára vagy nem tolerálták azokat, a strukturális ízületi károsodásokat röntgenvizsgálattal értékelték, és a módosított Sharp összpontszám változásával, illetve annak komponenseinek, az erózió pontszámnak és az ízületi rés szűkületi pontszámának a változásával fejezték ki
fr L’échantillonnage est composé de morceaux de ‧ g de la peau du cou à prélever de manière aseptique à l’aide de pinces et d’un scalpel stériles
hu Körülbelül ‧ g-os mintákat kell venni a nyaki bőrből, amelyeket steril szikével vagy csipesszel kell eltávolítani
fr Poussez le piston doucement et avec une pression constante, en maintenant toujours votre peau pincée, jusqu à ce que la seringue soit vide
hu A dugattyút lassú, állandó nyomással nyomja be, miközben a bőrfelületet továbbra is két ujja közé csippentve tartja, ameddig a fecskendő ki nem ürül
fr Points ‧ et ‧′: à ‧ cm des bords sur une ligne médiane de l'échantillon; lorsqu'il y a une marque de pinces, l'un des points de rupture doit se trouver près du bord portant la marque de pinces et l'autre près du bord opposé
hu és ‧’. pont: ‧ cm-re a mintadarab egyik felezőjének élétől; ha van fogónyom, úgy az egyik ütközési pontnak közel kell esnie azon élhez, amelyen a fogónyom van, a másiknak pedig az ellenkező élhez
fr Le tube est introduit dans une chambre réceptrice contenant une solution de sulfate de magnésium (‧ mM) dans lequel il est maintenu par une pince à ressort (figure
hu A csövet egy rugós csipesz tartja a magnézium-szulfát oldatot (‧ mM) tartalmazó befogadó kamra belsejében (‧. ábra
fr outils de métiers pouvant être utilisés comme des armes blanches, tels que les perceuses et les forets, les cutters, les couteaux à lames multiples, les scies en tous genres, les tournevis, les barres à mine, les marteaux, les pinces coupantes, les clés plates ou à molette, les chalumeaux
hu minden olyan szerszám, amely potenciálisan hegyes vagy éles fegyver módjára használható (pl. a fúrógép és a fúrófej, a sniccer, a munkakés, minden típusú fűrész, a csavarhúzó, a feszítővas, a kalapács, a fogó, a csavarkulcs és a villáskulcs, a forrasztólámpa
fr Les flexibles de carburant doivent être fixés de telle manière qu’ils ne soient pas soumis à des effets de torsion ou d’abrasion et qu’ils ne puissent être pincés durant l’utilisation normale
hu A hajlékony tüzelőanyag-vezetékeket úgy kell rögzíteni, hogy ne legyenek kitéve csavarófeszültségnek, koptató hatásnak, és ne préselődjenek össze normál használat során
fr En conséquence, une dérogation doit être accordée pour certaines quantités de queues, pattes et pinces cuites et congelées de homard transformées à Saint-Pierre-et-Miquelon et importées dans la Communauté
hu Ebből kifolyólag eltérést kell engedélyezni a Saint Pierre-en és Miquelonon feldolgozott, főtt és fagyasztott homárfarok,-láb és –olló közösségi behozatalára
fr Tout en maintenant la peau pincée, appuyez doucement et régulièrement sur le piston jusqu à ce que la dose entière ait été injectée et qu il ne soit plus possible d appuyer sur le piston
hu Bőrét végig összecsípve tartva, nyomja meg a dugattyút lassan és egyenletesen egészen addig, amíg be nem adta a teljes adagot, és a dugattyú nem nyomható mélyebbre
fr La distance entre la partie inférieure de la pince à ressort et la partie inférieure du tube PTFE est maintenue constante (figure ‧), cette distance influençant la valeur de résistance obtenue
hu A rugós csipesz alja és a PTFE cső alja közötti távolságot állandó értéken tartják (‧. ábra), mivel ez a távolság hatással van a kapott rezisztencia értékre
fr Il faut noter que la puissance appliquée à la pince d'injection est la puissance incidente
hu Megjegyzendő, hogy a feljegyzett energia, amelyet a fogóba vezetnek bele a kimenő teljesítmény
fr Pince à épiler et iodine...les accessoires d' un docteur
hu Csipesz és jód... a leghasznosabb eszközök a orvostáskában
fr Pincer la peau entre le pouce et l index de façon à former un pli
hu Csípje össze a bőrt a hüvelyk-és mutatóujjával
fr Maintenant, elle va être, semble-t-il, englobée par une sorte de surveillant de l'UE, composé sans nul doute de bureaucrates ignorants, de femmes au foyer scandinaves, de mafieux bulgares et de fabricants roumains de pinces à linge.
hu Most úgy tűnik, hogy ezt a feladatot átveszi valamiféle európai uniós felügyelő hatóság, amely minden kétséget kizáróan tudatlan bürokratákból, skandináv háziasszonyokból, a bolgár maffiából és romániai fafaragókból fog állni.
fr Jusqu' à ce qu' on parte à la retraite... ou qu' on se fasse pincer
hu És csináljuk míg visszavonulunk... vagy elcsípnek
fr des marchés distincts pour i) les machines à tisser à pinces négatives et ii) les machines à tisser à pinces positives; un marché unique comprenant l'ensemble des machines à tisser à pinces
hu külön piacok: i. negatív vetülékátadású vetülékvivős szövőgépek és ii. pozitív vetülékátadású vetülékvivős szövőgépek; egyetlen piac valamennyi vetülékvivős szövőgép esetében
fr Je la dois à la pince utilisée pour m' extraire du ventre de ma défunte mère
hu Az a vasfogó nyoma, amivel drága szülőanyámból húztak ki
A 1. oldal. Talált 1343724 mondatot a pince à forcipressure kifejezésre.Találat ebben: 244,962 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!