Fordítás magyar-ra/re:

  • érszorító   

Példa mondatok: "pince à forcipressure", fordítási memória

add example
fr Transférer le liquide de digestion refroidi dans une ampoule à décantation de ‧ litres pourvue d'un vibrateur fixé par une pince supplémentaire
hu A lehűtött emésztőfolyadékot beleöntik egy ‧ literes választótölcsérbe, amely egy külön rögzítő elemmel felerősített rázókészülékkel van felszerelve
fr En conséquence, une dérogation doit être accordée pour certaines quantités de queues, pattes et pinces cuites et congelées de homard transformées à Saint-Pierre-et-Miquelon et importées dans la Communauté
hu Ebből kifolyólag eltérést kell engedélyezni a Saint Pierre-en és Miquelonon feldolgozott, főtt és fagyasztott homárfarok,-láb és –olló közösségi behozatalára
fr Points ‧ et ‧′: à ‧ cm des bords sur une ligne médiane de l'échantillon; lorsqu'il y a une marque de pinces, l'un des points de rupture doit se trouver près du bord portant la marque de pinces et l'autre près du bord opposé
hu és ‧’. pont: ‧ cm-re a mintadarab egyik felezőjének élétől; ha van fogónyom, úgy az egyik ütközési pontnak közel kell esnie azon élhez, amelyen a fogónyom van, a másiknak pedig az ellenkező élhez
fr Toutefois, un maximum de ‧ % en poids des captures totales de tourteaux ou de morceaux de tourteaux peut être conservé à bord et débarqué sous forme de pinces détachées
hu Ennek ellenére a nagy tarisznyarákok és testrészeik fedélzeten tartott vagy partra tett összsúlyának az ‧ %-a állhat leválasztott ollókból
fr Pincer la peau entre le pouce et l index de façon à former un pli
hu Csípje össze a bőrt a hüvelyk-és mutatóujjával
fr requiert l’utilisation d’un outillage spécial, étalonné (sauf clé dynamométrique à déclenchement et pince à sertir) et/ou
hu speciális szerszámok vagy hitelesített eszközök használatát igényli (kivéve a nyomatékkulcsot és a csupaszoló szerszámot); és/vagy
fr Pour éviter que l éponge ne soit arrachée, elle peut être maintenue en place à une extrémité, par ex. avec une pince
hu Annak elkerülése érdekében, hogy a szivacs elváljon a sebtől az egyik oldalán rögzíteni lehet pl. egy fogó segítségével
fr Dispositifs tels que les pinces, les outils actifs et tout autre outillage fixés sur l’embase placée à l’extrémité du bras manipulateur d’un robot
hu Műszaki megjegyzés
fr outillage à main tels que scies, marteaux, tournevis, clés, pinces, cisailles, râpes et limes
hu kéziszerszámok, úgymint fűrészek, kalapácsok, csavarhúzók, franciakulcsok, lemezvágó olló, ráspoly és reszelő
fr Introduisez la seringue dans la peau qui a été pincée avec un angle de ‧° à ‧°
hu Szúrja a tűt az ujjai közé csípett bőrbe ‧ fokos szögben!
fr À la section ‧.‧ du PINC, intitulée La voie à suivre, la Commission avance pour discussion des propositions de mesures, principalement à l'échelon de l'UE (voir paragraphe
hu A nukleáris tájékoztató program ‧.‧. fejezetében (Előretekintés) az Európai Bizottság (elsősorban EU-szintű) intézkedési javaslatokat bocsát vitára (lásd a ‧.‧. pontot
fr Outils pouvant être utilisés pour la manoeuvre des éléments de réglage du ralenti: tournevis (ordinaire ou cruciforme), clés (à oeil, plate ou réglable), pinces, clés allen
hu Az üresjárati beállítások módosítására szolgáló szerszámok: csavarhúzó (hagyományos vagy kereszthornyos), villáskulcs (zárt végű, nyitott végű vagy állítható), fogó, imbuszkulcs
fr L'attelage ne doit présenter à proximité de la manette ni arête vive, ni partie en saillie où l'opérateur puisse se blesser ou se pincer lors de la manœuvre de l'attelage
hu A csatlakozónak a kézi kar közelében nem lehet éles széle vagy esetleg becsípődést okozó pontja, amely a csatlakozó működtetése során sérülést eredményezhet
fr Je la dois à la pince utilisée pour m' extraire du ventre de ma défunte mère
hu Az a vasfogó nyoma, amivel drága szülőanyámból húztak ki
fr Métiers à tisser (métiers à tisser à pinces, métiers à tisser à projectile et métiers à tisser à jet d'air)- marché en aval- la question de savoir si ces marchés doivent être segmentés plus finement (métiers à tisser à pinces négatives/positives, métiers à tisser à projectile/à jet d'air) peut être laissée ouverte pour cette affaire
hu szövőgépek (vetülékvivős szövőgépek, fogóvetélős szövőgépek, légsugaras szövőgépek) – downstream piac – a jelen ügy szempontjából nyitva hagyható az a kérdés, hogy e piacokat szükséges-e további piaci szegmensekre bontani (negatív/pozitív vetülékvivős szövőgépek, fogóvetélős/légsugaras szövőgépek
fr Il faut noter que la puissance appliquée à la pince d
hu A feljegyzett energia, amelyet a fogóba vezetnek bele: a kimenő teljesítmény
fr Tout en maintenant la peau pincée, appuyez doucement et régulièrement sur le piston jusqu à ce que la dose entière ait été injectée et qu il ne soit plus possible d appuyer sur le piston
hu Bőrét végig összecsípve tartva, nyomja meg a dugattyút lassan és egyenletesen egészen addig, amíg be nem adta a teljes adagot, és a dugattyú nem nyomható mélyebbre
fr cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; fourre-tout et sacs de sport, bagages souples, étuis de bagages, sacs à dos, sacs de jour, sacs banane, sacs avec armature, sacs à dos, sacs de ski, sacoches pour livres, fourre-tout, sacs marins, sacoches de bicyclette, sacs à main, sacs-housses pour vêtements, sacs-housses pour vêtements, mallettes, valises trolley, serviettes, portefeuilles, parapluies et parasols, étuis et supports pour cartes de visite, porte-billets et pinces à billets, sangles, tampons et ceintures, ainsi que tous produits apparentés aux produits ci-dessus dans la mesure où ils sont compris en classe ‧; et
hu osztály: Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbőrök és irhák; utazótáskák és bőröndök; táskák és sporttáskák, motoros poggyásztáskák és merevített kerekes bőröndök, utazótáskák és bőröndök, hátizsákok, kisméretű hátitáskák, övtáskák, fémvázas hátizsákok, hátizsákok, síelő-hátizsákok, könyvestáskák, bevásárlószatyrok, hengeralakú sporttáskák, kerékpáros táskák, kézitáskák, ruhatáskák, kofferek, kerekes nagybőröndök, aktatáskák, levéltárcák, esernyők és napernyők, névjegytartó dobozok és tárcák, pénztárcák, erszények, szíjak, párnák, alátétek, vállszíjak és minden, az ebbe az osztályba tartozó, és az előbbiekhez kötődő áru
fr Le tube est introduit dans une chambre réceptrice contenant une solution de sulfate de magnésium (‧ mM) dans lequel il est maintenu par une pince à ressort (figure
hu A csövet egy rugós csipesz tartja a magnézium-szulfát oldatot (‧ mM) tartalmazó befogadó kamra belsejében (‧. ábra
fr CPA ‧.‧.‧: Cuillères, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires
hu CPA ‧.‧.‧: Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszköz
fr outils de métiers pouvant être utilisés comme des armes blanches, tels que les perceuses et les forets, les cutters, les couteaux à lames multiples, les scies en tous genres, les tournevis, les barres à mine, les marteaux, les pinces coupantes, les clés plates ou à molette, les chalumeaux
hu minden olyan szerszám, amely potenciálisan hegyes vagy éles fegyver módjára használható (pl. a fúrógép és a fúrófej, a sniccer, a munkakés, minden típusú fűrész, a csavarhúzó, a feszítővas, a kalapács, a fogó, a csavarkulcs és a villáskulcs, a forrasztólámpa
A 1. oldal. Talált 1343724 mondatot a pince à forcipressure kifejezésre.Találat ebben: 207,602 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!