Fordítás magyar-ra/re:

  • érszorító   

Példa mondatok: "pince à forcipressure", fordítási memória

add example
des pinces à bouts platstompa hegyű csipesz
Nous avons trouvé cette pince à cravateEz a nyakkendőtű is ott volt
Je la dois à la pince utilisée pour m' extraire du ventre de ma défunte mèreAz a vasfogó nyoma, amivel drága szülőanyámból húztak ki
Jusqu' à ce qu' on parte à la retraite... ou qu' on se fasse pincerÉs csináljuk míg visszavonulunk... vagy elcsípnek
Outils pouvant être utilisés pour la manœuvre des organes de réglage du ralenti: tournevis (ordinaire ou cruciforme), clés (à œil, plate ou réglable), pinces, clés AllenAz alapjárati fordulatszám beállítására szolgáló elemekhez használható szerszámok: (normál vagy keresztfejű) csavarhúzók, (villás, csillag- vagy állítható) szerelőkulcsok, fogók, hatlapfejű pipakulcsok
Tout système de raccords doit être fixé par des pinces, ou par d’autres moyens, sur le logement étanche aux gaz et le passage, de manière à former un joint étanche aux gazA csatlakozó rendszereket bilincsekkel vagy egyéb eszközzel a gázzáró köpenyhez és az átvezető csövekhez kell rögzíteni a gázzáró csatlakoztatás érdekében
Pincer la peau entre le pouce et l index de façon à former un pliCsípje össze a bőrt a hüvelyk-és mutatóujjával
Outils pouvant être utilisés pour la manoeuvre des éléments de réglage du ralenti: tournevis (ordinaire ou cruciforme), clés (à oeil, plate ou réglable), pinces, clés allenAz üresjárati beállítások módosítására szolgáló szerszámok: csavarhúzó (hagyományos vagy kereszthornyos), villáskulcs (zárt végű, nyitott végű vagy állítható), fogó, imbuszkulcs
Brucelles et pinces à épilerFogó (beleértve a csípőfogót is), harapófogó, csipesz és hasonló szerszám
Maintenant, elle va être, semble-t-il, englobée par une sorte de surveillant de l'UE, composé sans nul doute de bureaucrates ignorants, de femmes au foyer scandinaves, de mafieux bulgares et de fabricants roumains de pinces à linge.Most úgy tűnik, hogy ezt a feladatot átveszi valamiféle európai uniós felügyelő hatóság, amely minden kétséget kizáróan tudatlan bürokratákból, skandináv háziasszonyokból, a bolgár maffiából és romániai fafaragókból fog állni.
Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires; épingles à cheveux; pince-guiches, ondulateurs, bigoudis et articles similaires pour la coiffure, autres que ceux du no ‧, et leurs partiesFésű, hajcsat és hasonló áru; hajtű, hullámcsat, hajcsipesz, hajcsavaró és hasonló áru, a ‧ vtsz. alá tartozó kivételével, és mindezek részei
Outils pouvant être utilisés pour la manoeuvre des organes de réglage du ralenti: tournevis (ordinaire ou cruciforme), clés (à oeil, plate ou réglable), pinces, clés allenAz alapjárati fordulatszám állítására szolgáló szerkezetek beállításához használható szerszámok: csavarhúzók (közönséges vagy keresztfejű), csavarkulcsok (csillagkulcs, villáskulcs vagy állítható csavarkulcs), fogók, imbuszkulcsok
CPA ‧.‧.‧: Cuillères, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similairesCPA ‧.‧.‧: Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszköz
C' était trop profond pour utiliser la pince à épile dans sa bouche, alors j' ai utilisé une autre façonTúl mélyen volt, hogy a száján át ki tudjam szedni, ezért a másik irányból jutottam be
Cette méthode permet d'étalonner, avant l'essai, le système d'injection de courant à la puissance incidente correspondant au courant, et c'est cette puissance incidente, utilisée durant l'étalonnage, qui doit être appliquée à la pince d'injection quand elle est placée sur les câbles du SEEE testéEzen eljárás kalibrálja az áram betápláló rendszer kimenő teljesítményét a vizsgálat előtti áramerősséghez képest, és ugyanezen kimenő teljesítményt kell alkalmazni a fogóra, ha ezt a vizsgálandó elektromos/elektronikus szerelési egységgel a kalibrálásnál használt kábelen keresztül összekapcsolják
Toutefois, un maximum de ‧ % en poids des captures totales de tourteaux ou de morceaux de tourteaux peut être conservé à bord et débarqué sous forme de pinces détachéesEnnek ellenére a nagy tarisznyarákok és testrészeik fedélzeten tartott vagy partra tett összsúlyának az ‧ %-a állhat leválasztott ollókból
A 1. oldal. Talált 1343724 mondatot a pince à forcipressure kifejezésre.Találat ebben: 279,943 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!