Fordítás magyar-ra/re:

  • érszorító   

Példa mondatok: "pince à forcipressure", fordítási memória

add example
fr des pinces à bouts plats
hu tompa hegyű csipesz
fr Nous avons trouvé cette pince à cravate
hu Ez a nyakkendőtű is ott volt
fr Je la dois à la pince utilisée pour m' extraire du ventre de ma défunte mère
hu Az a vasfogó nyoma, amivel drága szülőanyámból húztak ki
fr Jusqu' à ce qu' on parte à la retraite... ou qu' on se fasse pincer
hu És csináljuk míg visszavonulunk... vagy elcsípnek
fr Outils pouvant être utilisés pour la manœuvre des organes de réglage du ralenti: tournevis (ordinaire ou cruciforme), clés (à œil, plate ou réglable), pinces, clés Allen
hu Az alapjárati fordulatszám beállítására szolgáló elemekhez használható szerszámok: (normál vagy keresztfejű) csavarhúzók, (villás, csillag- vagy állítható) szerelőkulcsok, fogók, hatlapfejű pipakulcsok
fr Tout système de raccords doit être fixé par des pinces, ou par d’autres moyens, sur le logement étanche aux gaz et le passage, de manière à former un joint étanche aux gaz
hu A csatlakozó rendszereket bilincsekkel vagy egyéb eszközzel a gázzáró köpenyhez és az átvezető csövekhez kell rögzíteni a gázzáró csatlakoztatás érdekében
fr Pincer la peau entre le pouce et l index de façon à former un pli
hu Csípje össze a bőrt a hüvelyk-és mutatóujjával
fr Outils pouvant être utilisés pour la manoeuvre des éléments de réglage du ralenti: tournevis (ordinaire ou cruciforme), clés (à oeil, plate ou réglable), pinces, clés allen
hu Az üresjárati beállítások módosítására szolgáló szerszámok: csavarhúzó (hagyományos vagy kereszthornyos), villáskulcs (zárt végű, nyitott végű vagy állítható), fogó, imbuszkulcs
fr Brucelles et pinces à épiler
hu Fogó (beleértve a csípőfogót is), harapófogó, csipesz és hasonló szerszám
fr Maintenant, elle va être, semble-t-il, englobée par une sorte de surveillant de l'UE, composé sans nul doute de bureaucrates ignorants, de femmes au foyer scandinaves, de mafieux bulgares et de fabricants roumains de pinces à linge.
hu Most úgy tűnik, hogy ezt a feladatot átveszi valamiféle európai uniós felügyelő hatóság, amely minden kétséget kizáróan tudatlan bürokratákból, skandináv háziasszonyokból, a bolgár maffiából és romániai fafaragókból fog állni.
fr Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires; épingles à cheveux; pince-guiches, ondulateurs, bigoudis et articles similaires pour la coiffure, autres que ceux du no ‧, et leurs parties
hu Fésű, hajcsat és hasonló áru; hajtű, hullámcsat, hajcsipesz, hajcsavaró és hasonló áru, a ‧ vtsz. alá tartozó kivételével, és mindezek részei
fr Outils pouvant être utilisés pour la manoeuvre des organes de réglage du ralenti: tournevis (ordinaire ou cruciforme), clés (à oeil, plate ou réglable), pinces, clés allen
hu Az alapjárati fordulatszám állítására szolgáló szerkezetek beállításához használható szerszámok: csavarhúzók (közönséges vagy keresztfejű), csavarkulcsok (csillagkulcs, villáskulcs vagy állítható csavarkulcs), fogók, imbuszkulcsok
fr CPA ‧.‧.‧: Cuillères, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires
hu CPA ‧.‧.‧: Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszköz
fr C' était trop profond pour utiliser la pince à épile dans sa bouche, alors j' ai utilisé une autre façon
hu Túl mélyen volt, hogy a száján át ki tudjam szedni, ezért a másik irányból jutottam be
fr Cette méthode permet d'étalonner, avant l'essai, le système d'injection de courant à la puissance incidente correspondant au courant, et c'est cette puissance incidente, utilisée durant l'étalonnage, qui doit être appliquée à la pince d'injection quand elle est placée sur les câbles du SEEE testé
hu Ezen eljárás kalibrálja az áram betápláló rendszer kimenő teljesítményét a vizsgálat előtti áramerősséghez képest, és ugyanezen kimenő teljesítményt kell alkalmazni a fogóra, ha ezt a vizsgálandó elektromos/elektronikus szerelési egységgel a kalibrálásnál használt kábelen keresztül összekapcsolják
fr Toutefois, un maximum de ‧ % en poids des captures totales de tourteaux ou de morceaux de tourteaux peut être conservé à bord et débarqué sous forme de pinces détachées
hu Ennek ellenére a nagy tarisznyarákok és testrészeik fedélzeten tartott vagy partra tett összsúlyának az ‧ %-a állhat leválasztott ollókból
A 1. oldal. Talált 1343724 mondatot a pince à forcipressure kifejezésre.Találat ebben: 549,314 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!