Fordítás magyar-ra/re:

  • The Singles   
     
    The Singles (81-85)
     
    The Singles (81-85)

Hasonló kifejezések a spanyol magyar szótárban. (1)

Példa mondatok: "The Singles", fordítási memória

add example
es Puedo dormir con chicas cantando por el pasillo a Beyoncé por la noche,las fiestas " All the Single Ladies " pero es como " El resplandor " estar aqui Redrum, redrum, redrum, redrum!
hu És át tudok aludni egy részeg éneklést a hallban, vagy egy késő esti Beyonce tánc partit, de ez olyan, mint a " The Shining "
es El informe de progresos del 16 de diciembre de 2008 titulado "The Single Market review: one year on" destaca una serie de medidas aprobadas recientemente que ayudarán a crear las condiciones para relanzar la economía europea.
hu A 2008. december 16-i értékelő jelentés, melynek címe "A belső piaci felülvizsgálat: egy év után”, rámutat egy sor, a közelmúltban elfogadott intézkedésre, amely segít azoknak a feltételeknek a megteremtésében, amelyek szükségesek az európai gazdaság újraindításához.
es « A Single European Seat in the IMF?»
hu „ A Single European Seat in the IMF?
es VISTA la Iniciativa de la Comisión Europea lanzada en mayo de ‧ sobre La simplificación de la reglamentación en el mercado único (SLIM- Simpler Legislation for the Single Market
hu tekintettel az Európai Bizottság ‧ májusában indított, az egységes piac jogszabályainak egyszerűsítését célzó kezdeményezésére (SLIM – Simpler Legislation for the Single Market
es En la actualidad hay gran diversidad de normas nacionales sobre pagos, por lo que la implantación de una zona única de pagos para el euro (Single Euro Payment Area, SEPA) es problemática
hu Jelenleg a fizetésekre vonatkozó nemzeti jogszabályok jelentősen eltérőek, ami megnehezíti az egységes európai fizetési térség („SEPA ") létrehozását
es El producto objeto de la presente investigación son los alcoholes grasos saturados con una longitud de la cadena de átomos de carbono de C‧, C‧, C‧, C‧, C‧ o C‧ (excluidos los isómeros ramificados), incluidos los alcoholes grasos saturados puros [también denominados fracciones puras (single cuts)], y las mezclas que contienen predominantemente una combinación de longitudes de la cadena de átomos de carbono de C‧-C‧, C‧-C‧, C‧-C‧, C‧-C‧ (clasificadas normalmente como C‧-C‧), las mezclas que contienen predominantemente una combinación de longitudes de la cadena de átomos de carbono de C‧-C‧, C‧-C‧, C‧-C‧, C‧-C‧ (clasificadas normalmente como C‧-C‧) y las mezclas que contienen predominantemente una combinación de longitudes de la cadena de átomos de carbono de C‧-C‧ (el producto investigado
hu A vizsgált termék a C‧, C‧, C‧, C‧, C‧ vagy C‧ hosszúságú szénhidrogénláncokat tartalmazó telített zsíralkoholok (az elágazó láncú izomereket nem ideértve), egyaránt beleértve az egységes, vegyileg meghatározott telített zsíralkoholokat (további hivatkozása: egységes frakciók), valamint döntő részben C‧-C‧, C‧-C‧, C‧-C‧, C‧-C‧ hosszúságú szénhidrogénláncokat tartalmazó keverékeket (általános megnevezésük: C‧-C‧ keverék), a döntő részben C‧-C‧, C‧-C‧, C‧-C‧, C‧-C‧ hosszúságú szénhidrogénláncokat tartalmazó keverékeket (általános megnevezésük: C‧-C‧ keverék), valamint a döntő részben C‧-C‧ hosszúságú szénhidrogénláncokat tartalmazó keverékeket (a továbbiakban: vizsgált termék
es Nuestro single está en inglés e Isabella necesita practicar
hu A dalunk angol, és Isabellának gyakorolnia kell
es Tributación diferenciada de los cigarrillos y de los rollos de tabaco “West Single Packs”»
hu Cigaretták és a „West Single Packs” dohányrudak eltérő adóztatása
es Desde el punto de vista de la demanda, los clientes finales deciden sus compras en función de varios criterios, entre ellos el tipo de música (género), internacional o nacional, lanzamiento nuevo o grabaciones pasadas, artista individual o recopilación, single o álbum y en función de que la música sea objeto de una campaña promocional
hu Kereslet oldali szempontból nézve a végső fogyasztók vásárlási döntése számos kritériumon alapul, többek között a következőkön: zenei műfaj, nemzetközi vagy nemzeti, új kiadás vagy back catalogue, egy előadó vagy válogatás, kislemez vagy album, valamint azon, hogy a kiadott zenei hanghordozó értékesítés-ösztönzési kampány részese-e
es GOLPE DE LA CRÍTICA- NIÑO AFRICANO PEOR SINGLE DE LA DÉCADA
hu Fantasztikusan
es Efectos verticales cruzados de mercado (multi-homing frente a single-homing
hu Vertikális piaci hatások (többkapcsolatos – multi-homing – kontra egykapcsolatos – single-homing – rendszerek
es Sin embargo, permítanme asegurar al señor Zahradil que este mes presentaremos la Single Market Act, una serie de propuestas muy ambiciosas para realizar el mercado único, darle mayor profundidad y eliminar muchos obstáculos para el mercado interior de servicios y las numerosas cargas administrativas que existen, sobre todo para las PYME.
hu Ugyanakkor megnyugtatnám Zahradil urat, hogy ebben a hónapban előterjesztjük az egységes piaci intézkedéscsomagot, amely rendkívül ambiciózus javaslatokat tartalmaz az egységes piac bevezetésére, elmélyítésére, és az útjában álló sok akadály eltörlésére a szolgáltatások tekintetében, valamint az adminisztratív terhek tekintetében, amelyek főleg a kkv-kat érintik.
es El aparato irá equipado con una sonda óptica con aguja (Single Line Scanner SLS‧) de ‧ milímetros de diámetro
hu A műszer ‧ milliméter átmérőjű optikai tűszondával van felszerelve (SLS‧ egyvonalas szkenner
es La Comisión Europea (la Comisión) y el Banco Central Europeo (BCE) comparten un concepto común de Zona Única de Pagos para el Euro (Single Euro Payments Area, SEPA) y del proceso hacia su creación
hu Az Európai Bizottságnak és az Európai Központi Banknak megegyezik az egységes eurofizetési térségről (Single Euro Payment Area-- SEPA) és a megvalósulásához vezető folyamatról alkotott jövőképe
es Celebro que la Comisión tenga la intención de presentar la Single Market Act, que debería adoptarse antes de que finalice 2012.
hu Üdvözlöm a Bizottságnak az egységes piaci intézkedéscsomag előterjesztésére irányuló szándékát, amelyet 2012 végéig kell elfogadni.
es Como lo conozco, señor Comisario, creo que usted y sus servicios seguirán esforzándose por aplicar la Single Market Act y que exigirá de forma congruente a los Estados miembros que transpongan la Directiva relativa a los servicios a su legislación, incluida su aplicación sobre el terreno.
hu Ahogy Önt ismerem, biztos úr, meg vagyok győződve arról, hogy Ön és a munkatársai folytatni fogják az egységes piaci intézkedéscsomag bevezetését célzó erőfeszítéseiket, és Ön következetesen be fogja mutatni a tagállamoknak a szolgáltatási irányelv nemzeti jogba történő átültetését, ideértve a helyszínen történő végrehajtást is.
es La adopción de las iniciativas propuestas permitiría llevar a cabo una acción eficaz de lucha contra el fraude y facilitaría la creación del SEPA (Single Euro Payment Area o espacio único de pagos en euros), que, al hacer posible el pago con instrumentos distintos del efectivo en toda la eurozona a partir de una única cuenta, con las mismas cláusulas de base e independientemente del lugar de residencia de los usuarios, eliminaría la actual distinción entre pagos nacionales e internacionales
hu A javasolt kezdeményezések elősegítenék a csalás elleni hatékony küzdelmet, és előmozdítanák egy olyan egységes eurofizetési térség (SEPA) kialakítását, amelyben az egész euroövezetben egyetlen számláról, egységes alapfeltételek mellett lehet bonyolítani a nem készpénzes tranzakciókat, a tartózkodási helytől függetlenül, megszüntetve mindenfajta megkülönböztetést a hazai és határokon átnyúló tranzakciók között
es El aparato irá equipado con una sonda óptica con aguja (Single Line Scanner SLS‧) de ‧ milímetros de diámetro
hu A műszert fel kell szerelni egy ‧ mm átmérőjű tűoptikai szondával (Single Line Scanner SLS
es Si se selecciona esta casilla, será necesaria una contraseña (introducida abajo) sólo si se cambia algún parámetro (P. ej El usuario quiere arrancar linux, pero no linux single ó linux init=/bin/sh. esto establece la opción restricted en el lilo. conf. Esto se establece como predeterminado para todos los núcleos que quiera arrancar. Si necesita una configuración por núcleo vaya a la etiqueta de Sistemas operativos y seleccione detalles
hu Ha bejelöli ezt az opciót, akkor jelszót kell megadni (alább), ha valamelyik indítási paramétert meg szeretné változtatni (pl. nem kell jelszó: linux, de kell linux single vagy linux init=/bin/sh választása esetén). Ennek hatására létrejön a restricted bejegyzés a lilo. conf fájlban. Ennek hatására létrejön egy alapértelmezett indítás minden indítási lehetőségnél. Ha külön paramétereket akar megadni bizonyos indítási lehetőségeknél, akkor az Operációs rendszerek lap Részletek pontját használja
es ¿ Sabíais... que el LP de debut de Whitney Houston...Llamado simplemente Whitney Houston... tenía cuatro singles número uno?
hu Tudtátok, hogy Whitney Houston debütáló lemezén, a Whitney Houston- on... négy listavezető szám volt?
es Dios, ¿ es su nuevo single?
hu Istenem, ez az új kislemeze?
es No puedo pensar en una canción para el single
hu Nem tudok összehozni egy jó számot a kislemezemhez
es Esta disposición se aplicará sin perjuicio de la libertad de la entidad gestora de optar por la aplicación del sistema de caja única o doble (single/dual till) o una combinación de ambos sistemas
hu Ez nem sértheti a repülőtér-irányító szervek választási szabadságát az egy- vagy kétkasszás rendszer, illetve ezek kombinációja tekintetében
es Nosotros sólo... si estamos atentos a la formación desplegada, fuera de los " single backs "
hu Csak... átt kéne váltanunk szórt formációra, a vonal védekezés helyett
es La Decisión ‧/CE de la Comisión, de ‧ de septiembre de ‧, por la que se aplica el artículo ‧ de la Directiva ‧/CE sobre los productos de construcción que describe los sistemas de clases, no indica los umbrales de las clases B, C y D porque no estaba entonces suficientemente desarrollado el ensayo SBI (Single Burning Item: elemento único en combustión
hu Az építési termékekre vonatkozó ‧/EGK irányelv ‧. cikkének alkalmazásáról szóló, ‧. szeptember ‧-i ‧/EK bizottsági határozat[‧], amely leírja az osztályozó rendszert, nem jelöli meg a B, C és D osztályok küszöbértékét, mivel az SBI-vizsgálatot (Single Burning Item módszere szerinti vizsgálat) akkorra még nem fejlesztették ki kellőképpen
A 1. oldal. Talált 3248 mondatot a The Singles kifejezésre.Találat ebben: 3,531 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!