Fordítás magyar-ra/re:

 • The Singles   
   
  The Singles (81-85)
   
  The Singles (81-85)
   
  The Singles (81-85)
   
  The Singles (81-85)
   
  The Singles (86-98)
   
  The Singles (86-98)

Hasonló kifejezések a spanyol magyar szótárban. (1)

Példa mondatok: "The Singles", fordítási memória

add example
es Puedo dormir con chicas cantando por el pasillo a Beyoncé por la noche,las fiestas " All the Single Ladies " pero es como " El resplandor " estar aqui Redrum, redrum, redrum, redrum!
hu És át tudok aludni egy részeg éneklést a hallban, vagy egy késő esti Beyonce tánc partit, de ez olyan, mint a " The Shining "
es El informe de progresos del 16 de diciembre de 2008 titulado "The Single Market review: one year on" destaca una serie de medidas aprobadas recientemente que ayudarán a crear las condiciones para relanzar la economía europea.
hu A 2008. december 16-i értékelő jelentés, melynek címe "A belső piaci felülvizsgálat: egy év után”, rámutat egy sor, a közelmúltban elfogadott intézkedésre, amely segít azoknak a feltételeknek a megteremtésében, amelyek szükségesek az európai gazdaság újraindításához.
es VISTA la Iniciativa de la Comisión Europea lanzada en mayo de ‧ sobre La simplificación de la reglamentación en el mercado único (SLIM- Simpler Legislation for the Single Market
hu tekintettel az Európai Bizottság ‧ májusában indított, az egységes piac jogszabályainak egyszerűsítését célzó kezdeményezésére (SLIM – Simpler Legislation for the Single Market
es « A Single European Seat in the IMF?»
hu „ A Single European Seat in the IMF?
es Demandante: Intel Corp. (Wilmington, Estados Unidos de América) (representantes: N. Green, I. Forrester, QC, M. Hoskins, K. Bacon, S. Singla, Barristers, A. Parr y R. MacKenzie, Solicitors
hu Felperes: Intel Corp. (Wilmington, Egyesült Államok) (képviselők: N. Green, I. Forrester, QC, M. Hoskins, K. Bacon, S. Singla Barristerek, A. Parr és R. MacKenzie Solicitorok
es El aparato irá equipado con una sonda óptica con aguja (Single Line Scanner SLS‧) de ‧ milímetros de diámetro
hu A műszert fel kell szerelni egy ‧ mm átmérőjű tűoptikai szondával (Single Line Scanner SLS
es Desde el punto de vista de la demanda, los clientes finales deciden sus compras en función de varios criterios, entre ellos el tipo de música (género), internacional o nacional, lanzamiento nuevo o grabaciones pasadas, artista individual o recopilación, single o álbum y en función de que la música sea objeto de una campaña promocional
hu Kereslet oldali szempontból nézve a végső fogyasztók vásárlási döntése számos kritériumon alapul, többek között a következőkön: zenei műfaj, nemzetközi vagy nemzeti, új kiadás vagy back catalogue, egy előadó vagy válogatás, kislemez vagy album, valamint azon, hogy a kiadott zenei hanghordozó értékesítés-ösztönzési kampány részese-e
es En segundo lugar, la Flughafen Leipzig-Halle GmbH es una sociedad estatal creada ad hoc (single purpose vehicle) que presenta una estructura organizativa de Derecho privado y que, por lo tanto, como es sabido, en la medida en que el Estado la dota de los medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones, no cabe considerarla como beneficiaria de una ayuda
hu Másodszor a Flughafen Leipzig/Halle GmbH esetében különleges célra létrehozott állami társaságról (single purpose vehicle) van szó, amely magánjogi szervezeti formát ölt, és ezáltal, amíg az állam rendelkezésére bocsátja a feladatai ellátásához szükséges eszközöket, elismerten nem minősülhet a támogatás kedvezményezettjének
es En la actualidad hay gran diversidad de normas nacionales sobre pagos, por lo que la implantación de una zona única de pagos para el euro (Single Euro Payment Area, SEPA) es problemática
hu Jelenleg a fizetésekre vonatkozó nemzeti jogszabályok jelentősen eltérőek, ami megnehezíti az egységes európai fizetési térség („SEPA ") létrehozását
es La Decisión ‧/CE de la Comisión, de ‧ de septiembre de ‧, por la que se aplica el artículo ‧ de la Directiva ‧/CE sobre los productos de construcción que describe los sistemas de clases, no indica los umbrales de las clases B, C y D porque no estaba entonces suficientemente desarrollado el ensayo SBI (Single Burning Item: elemento único en combustión
hu Az építési termékekre vonatkozó ‧/EGK irányelv ‧. cikkének alkalmazásáról szóló, ‧. szeptember ‧-i ‧/EK bizottsági határozat[‧], amely leírja az osztályozó rendszert, nem jelöli meg a B, C és D osztályok küszöbértékét, mivel az SBI-vizsgálatot (Single Burning Item módszere szerinti vizsgálat) akkorra még nem fejlesztették ki kellőképpen
es Tributación diferenciada de los cigarrillos y de los rollos de tabaco “West Single Packs”»
hu Cigaretták és a „West Single Packs” dohányrudak eltérő adóztatása
es El producto objeto de la presente investigación son los alcoholes grasos saturados con una longitud de la cadena de átomos de carbono de C‧, C‧, C‧, C‧, C‧ o C‧ (excluidos los isómeros ramificados), incluidos los alcoholes grasos saturados puros [también denominados fracciones puras (single cuts)], y las mezclas que contienen predominantemente una combinación de longitudes de la cadena de átomos de carbono de C‧-C‧, C‧-C‧, C‧-C‧, C‧-C‧ (clasificadas normalmente como C‧-C‧), las mezclas que contienen predominantemente una combinación de longitudes de la cadena de átomos de carbono de C‧-C‧, C‧-C‧, C‧-C‧, C‧-C‧ (clasificadas normalmente como C‧-C‧) y las mezclas que contienen predominantemente una combinación de longitudes de la cadena de átomos de carbono de C‧-C‧ (el producto investigado
hu A vizsgált termék a C‧, C‧, C‧, C‧, C‧ vagy C‧ hosszúságú szénhidrogénláncokat tartalmazó telített zsíralkoholok (az elágazó láncú izomereket nem ideértve), egyaránt beleértve az egységes, vegyileg meghatározott telített zsíralkoholokat (további hivatkozása: egységes frakciók), valamint döntő részben C‧-C‧, C‧-C‧, C‧-C‧, C‧-C‧ hosszúságú szénhidrogénláncokat tartalmazó keverékeket (általános megnevezésük: C‧-C‧ keverék), a döntő részben C‧-C‧, C‧-C‧, C‧-C‧, C‧-C‧ hosszúságú szénhidrogénláncokat tartalmazó keverékeket (általános megnevezésük: C‧-C‧ keverék), valamint a döntő részben C‧-C‧ hosszúságú szénhidrogénláncokat tartalmazó keverékeket (a továbbiakban: vizsgált termék
es Si se selecciona esta casilla, será necesaria una contraseña (introducida abajo) sólo si se cambia algún parámetro (P. ej. El usuario quiere arrancar linux, pero no linux single ó linux init=/bin/sh. Esto activa la opción restricted en lilo. conf
hu Ha kiválasztja ezt az opciót, akkor jelszót kell megadni (lásd lejjebb), ha a rendszerindításkor valamelyik paramétert megváltoztatja (pl. a linux választásánál nem, de ha beírja, hogy linux single vagy linux init=/bin/sh, akkor már igen). Az opció kijelölésekor a restricted paraméter bekerül a lilo. conf fájlba
es Jennings Crawford volverá a ser número ‧ en singles, en vez de Viet Nguyen
hu Jennings Crawforddal cserélik le Viet Nguyent egyéni teniszben
es *. pdb *. prc|Bases de datos de PalmOS (*. pdb *. prc)Delete a single file item
hu *. pdb *. prc|PalmOS-adatbázisok (*. pdb *. prc
es Considerando que la Empresa Común SESAR se creó en febrero de ‧ para gestionar las actividades del proyecto SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research-programa de investigación sobre la gestión del tráfico aéreo en el cielo único europeo
hu mivel a SESAR Közös Vállalkozást ‧. februárban hozták létre a SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research – Az egységes európai égbolttal kapcsolatos légiforgalmi irányítási kutatás) program működtetésére
es Actualmente, la diversidad de legislaciones nacionales de pagos dificulta la implantación de la zona única de pago en euros (Single Euro Payment Area, SEPA
hu Jelenleg a fizetésekre vonatkozó nemzeti jogszabályok különbözősége megnehezíti az egységes európai fizetési térség (SEPA) végrehajtását
es Efectos verticales cruzados de mercado (multi-homing frente a single-homing
hu Vertikális piaci hatások (többkapcsolatos – multi-homing – kontra egykapcsolatos – single-homing – rendszerek
es Si no se aplica correctamente podemos olvidarnos de la visión de Jacques Delors y muchas de las iniciativas de la Single Market Act no serán sino palabras vacías.
hu Amennyiben nem megfelelően vezetjük be, el is felejthetjük Jacques Delors vízióját, és az egységes piaci intézkedéscsomag számos kezdeményezése üres ígéret marad csupán.
es plataforma compartida única [Single Shared Platform (SSP)]: la infraestructura técnica única proporcionada por los bancos centrales del Eurosistema proveedores de la plataforma compartida única
hu a ‧/‧/EK irányelv értelmében ilyenként kijelölt, elismert illetékes hatóság engedélyezte és felügyeli; és
es Siempre que las AV opten por el single-homing, los proveedores de SGD tendrán acceso exclusivo a las AV pertenecientes a sus respectivas redes de AV
hu Amíg az utazási irodák a single-homing rendszert alkalmazzák, a GDS-szolgáltatók kizárólagos hozzáféréssel rendelkeznek a saját utazásiiroda-hálózatukhoz tartozó irodákhoz
es Espero que la nueva Single Market Act de la Comisión sea realmente ambiciosa.
hu Remélem, hogy a Bizottság új egységes piaci intézkedéscsomagja valóban ambiciózus lesz.
es PartículaThis is a technical japanese linguist's term... and probably should not be translated(except possibly in far-eastern languages), this must be a single word
hu névelőThis is a technical japanese linguist' s term... and probably should not be translated, this must be a single word
es Nuestro single está en inglés e Isabella necesita practicar
hu A dalunk angol, és Isabellának gyakorolnia kell
es El aparato irá equipado con una sonda óptica con aguja (Single Line Scanner SLS‧) de ‧ milímetros de diámetro
hu A műszer ‧ milliméter átmérőjű optikai tűszondával van felszerelve (SLS‧ egyvonalas szkenner
A 1. oldal. Talált 3248 mondatot a The Singles kifejezésre.Találat ebben: 1,766 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!