kiejtés: IPA: /iːst/ /jiːst/ jiːst , SAMPA: /ji:st/ /iːst/  

Fordítás magyar-ra/re:

 • élesztő   
  (Noun  )
   
  fungus
   
  Many species of unicellular fungi, most of which belong to the Ascomycetes and reproduce by budding. The genus Saccharomyces is used in brewing and winemaking because in low oxygen concentration it produces zymase, an enzyme system that breaks down sugars to alcohol and carbon dioxide. Saccharomyces is also used in bread-making. Some yeasts are used as a source of protein and of vitamins of the B group.(Source: ALL)
   
  fungus
 • erjedés   
 • hab   
 • hullámtaréj   
 • kovász   
 • sarjadzó gomba   
 • sörélesztő   
 • tajték   
 • élesztõ   

Más jelentések:

 
A type of single-celled fungus.
 
(figuratively) A frothy foam.
 
froth used in medicine, baking and brewing
 
A compressed cake or dried granules of this substance used for mixing with flour to make bread dough rise.
 
cake or dried granules used to make bread dough rise
 
frothy foam on sea waves
 
(African American Vernacular, slang) To exaggerate
 
An often humid, yellowish froth produced by fermenting malt worts, and used to brew beer, leaven bread, and also used in certain medicines.
 
mold used to make sake

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (7)

bakers' yeastsütõélesztõ
brewers' yeastsörélesztõ
wine yeastborélesztõ
yeast and mold countélesztő- és penészszám
yeast extractsélesztõ kivonat
yeast infectiongombásodás
yeastsélesztõ; élesztő

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "yeast", fordítási memória

add example
Valtropin is made in the laboratory by a special process known as a recombinant DNA technology process in yeast cells (Saccharomyces cerevisiaeA Valtropint laboratóriumban állítják elő egy speciális folyamat során, mely a „ rekombináns DNS technológia ” néven ismert, és élesztőgombasejtekben (Saccharomyces cerevisiae) megy végbe
Brewer's yeast used exclusively for bottom fermenting (Saccharomyces cerevisiae subs. uvarum) is then addedHozzáadják a kizárólag az alsó erjesztéshez használt sörgyári élesztőt (Saccharomyces cerevisiae subs. uvarum
There's cheeses, canned milk, sweetened condensed milk, yeast, bakin soda, a whole bagful of those Table Talk pies, a few bunches of bananas that ain't even near to ripe yet-"Van sajt, konzervtej, cukrozott sűrített tej, élesztő, sütőpor, egy egész halom pitetészta, néhány köteg banán, még egészen zöld...
Pour one part by weight of the active dry yeast into four parts by weight of this tempered sugar solutionTömegben mérve egy rész aktív száraz élesztőt kell beönteni négy rész ilyen módon temperált cukoroldatba
fresh yeastfriss élesztő
Council Directive ‧/‧/EEC and Commission Decision ‧/‧/EEC of ‧ July ‧ prohibiting the use in feedingstuffs of protein products obtained from Candida yeasts cultivated on n-alkanes prohibit the placing on the market and the use in feed of protein products obtained from Candida yeasts cultivated on n-alkanesA ‧/‧/EGK tanácsi irányelv és az n-alkánokon tenyésztett Candida élesztőkből nyert fehérjetermékek takarmányokban történő felhasználásának betiltásáról szóló, ‧. július ‧-i ‧/‧/EGK bizottsági határozat megtiltják az n-alkánokon tenyésztett Candida élesztőkből nyert fehérjetermékek forgalomba hozatalát és takarmányokban történő felhasználását
What Refludan contains The active substance is lepirudin, a recombinant DNA product derived from yeast cellsMit tartalmaz a Refludan A készítmény hatóanyaga a lepirudin, mely élesztő sejtekből származó rekombináns DNS termék
With prepared organics stirred in. a vast range of yeasts and their derivatives emerged.Ám a munkája korántsem volt annyira veszélyes és nehéz, mint az, amit a kutak mélyén a gépagyúak végeztek.
Or live forever, like a virus or a yeastVagy örökéletuek, mint egy vírus?
Cooling of the wort to ‧-‧ °C, the optimum temperature for yeast to propagateA cefre ‧–‧ °C hőmérsékletre hűtendő, ami optimális az élesztő számára
Customers need a cool room in which the compressed yeast is storedA vevőknek hűtött helyiségre van szükségük a sajtolt élesztő tárolására
produced in yeast cells (Saccharomyces cerevisiae) by recombinant DNA technologygenetikailag módosított élesztősejten (Saccharomyces cerevisae) előállított
A yeast-based croissant dough is usedÉlesztő alapú tésztát használnak
To allow monitoring of use of invert sugar and syrups and of the corresponding production of alcohol, rum, yeast, syrups for spreading andA tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot a felhasznált és előállított mennyiségekről, hogy lehetővé tegyék az invertcukor és a szirupok felhasználásának, valamint az alkohol, rum, élesztő, a kenhető szirupok, és a
The dough most often used is composed of the following ingredients: semi-coarse wheat flour, eggs, yeast, milk, granulated sugar, ethyl oxyhydrate-based aroma (hereinafter aroma), lemon peel, salt, nutmeg, chopped walnuts, almonds, apricot kernels, lard, vegetable oil, butter, caster sugar and vanilla sugarLeggyakrabban a következő alapanyagokból álló tésztát használják fel: rétesliszt, tojás, élesztő, tej, kristálycukor, etil-oxihidrát alapú aroma (a továbbiakban: aroma), citromhéj, só, szerecsendió, darált dió, mandula, kajszibarackmag, disznózsír, növényi olaj, vaj, porcukor, vaníliás cukor
If the isotope ratio of the must is known the yeast can be reactivated prior to use for ‧ minutes in a minimum amount of lukewarm non-distilled water, so that the isotope ratio is similar to that of the mustHa a mustból nyert víz izotóparányát ismerjük, az élesztőt felhasználás előtt ‧ percre aktiválhatjuk minimális mennyiségű langyos, nem desztillált vízben, amennyiben annak izotóp aránya megegyezik a mustéval
Soft ripened cheese is cured or ripened by biological curing agents, such as molds, yeasts and other organisms which have formed a crust on the surface of the cheeseA puhára érlelt sajtot biológiai pácolással kezelik, vagy érlelik, pl. penészgombával, élesztővel vagy egyéb organizmusokkal, amelyek különálló réteget képeznek a sajt felületén
The main raw materials used to produce Českobudějovické pivo are water, malt and hops, using bottom-fermenting brewer’s yeastA Českobudějovické pivo előállítására használt főbb nyersanyagok a víz, a maláta és a komló, illetve az erjesztésben alkalmazott élesztőtörzsek
After the reference to the pasteurisation of the milk, the specification now also mentions that it is inoculated with milk enzymes and a suspension of Penicillium spores and selected yeastsA tej pasztőrözésére tett utalást követően a termékleírás immár azt is megemlíti, hogy a terméket tejenzimekkel, valamint Penicillium spórákat és nemesített élesztőgombákat tartalmazó szuszpenzióval oltják be
Sorbates are chemical preservatives (anti-microbial agents) capable of retarding or preventing growth of micro-organisms, such as yeast, bacteria, moulds or fungi, used primarily in food and beveragesA szorbátok elsősorban ételekben és italokban használt kémiai tartósítószerek (baktériumellenes hatóanyagok), amelyek fékezik vagy megakadályozzák a mikroorganizmusok, mint például az élesztő, baktériumok, penész vagy gombák növekedését
Use of preparations of yeast cell wallsÉlesztősejtfal-készítmény felhasználása
Beat together ‧ g of yeast, ‧ spoonfuls of soft white flour, 1⁄2 dl lukewarm water and the sugarg élesztőt elmorzsolnak, ‧ kanál finom búzalisztet, 1⁄2 dl langyos vizet és cukrot adnak hozzá
In the interests of consistency, the possibility of granting export refunds for quantities of sugar used for the production of live yeast should be abolished from the same dateA következetesség érdekében az élő élesztő gyártásánál felhasznált cukormennyiségek export-visszatérítései nyújtásának lehetőségét ugyanezen időponttól kezdődően meg kell szüntetni
It is to be used for all materials from which the oils and fats cannot be completely extracted without prior hydrolysis (e.g. glutens, yeast, potato proteins and products subjected to processes such as extrusion, flaking and heatingMindazon anyagokra alkalmazandó, amelyekből az olajok és a zsírok teljesen nem extrahálhatók előzetes hidrolízis nélkül (pl. sikér, élesztő, burgonyafehérjék és extrudálás, a pelyhesítés és a melegítés révén készített termékek
NATURAL YEASTS (ACTIVE OR INACTIVEÉlesztő (aktív vagy nem aktív
A 1. oldal. Talált 542 mondatot a yeast kifejezésre.Találat ebben: 1,303 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!