kiejtés: IPA: /iːst/ /jiːst/ jiːst , SAMPA: /ji:st/ /iːst/  

Fordítás magyar-ra/re:

 • élesztő   
  (Noun  )
   
  fungus
   
  Many species of unicellular fungi, most of which belong to the Ascomycetes and reproduce by budding. The genus Saccharomyces is used in brewing and winemaking because in low oxygen concentration it produces zymase, an enzyme system that breaks down sugars to alcohol and carbon dioxide. Saccharomyces is also used in bread-making. Some yeasts are used as a source of protein and of vitamins of the B group.(Source: ALL)
   
  fungus
 • erjedés   
 • hab   
 • hullámtaréj   
 • kovász   
 • sarjadzó gomba   
 • sörélesztő   
 • tajték   
 • élesztõ   

Más jelentések:

 
A type of single-celled fungus.
 
(figuratively) A frothy foam.
 
froth used in medicine, baking and brewing
 
A compressed cake or dried granules of this substance used for mixing with flour to make bread dough rise.
 
cake or dried granules used to make bread dough rise
 
frothy foam on sea waves
 
(African American Vernacular, slang) To exaggerate
 
An often humid, yellowish froth produced by fermenting malt worts, and used to brew beer, leaven bread, and also used in certain medicines.
 
mold used to make sake

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (7)

bakers' yeast
sütõélesztõ
brewers' yeast
sörélesztõ
wine yeast
borélesztõ
yeast and mold count
élesztő- és penészszám
yeast extracts
élesztõ kivonat
yeast infection
gombásodás
yeasts
élesztõ; élesztő

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "yeast", fordítási memória

add example
en In addition to the raw dairy materials, the only ingredients, production aids or additives authorised in the milk and during production are rennet, innocuous bacterial cultures, yeasts, moulds, calcium chloride and salt
hu A tejből származó alapanyagokon túlmenően a termékhez felhasznált tejben, illetve a gyártás során összetevőként, gyártási segédanyagként vagy adalékanyagként kizárólag tejoltó, ártalmatlan baktériumtenyészetek, élesztők, penészgombák, kalcium-klorid és só felhasználása engedélyezett
en fermented by the action of yeast
hu élesztő segítségével erjesztenek
en In accordance to the flexibility rules under Article ‧(e) of that Regulation ‧ % non-organic yeast extract should be authorised for the production of organic yeast
hu Az említett rendelet ‧. cikke bekezdésének e) pontja szerinti rugalmassági szabályokkal összhangban az ökológiai élesztő előállításához indokolt engedélyezni ‧ % nem ökológiai élesztőkivonat alkalmazását
en Eggs, flour, yeast, sugar
hu Tojással, liszttel, élesztővel, cukorral
en yeast peptone glucose agar
hu élesztőt, peptont, glükózt tartalmazó táptalaj
en Preparation of the yeast dough
hu Az élesztős tészta elkészítése
en Yeast extract
hu Élesztőkivonat
en The dough most often used is composed of the following ingredients: semi-coarse wheat flour, eggs, yeast, milk, granulated sugar, ethyl oxyhydrate-based aroma (hereinafter aroma), lemon peel, salt, nutmeg, chopped walnuts, almonds, apricot kernels, lard, vegetable oil, butter, caster sugar and vanilla sugar
hu Leggyakrabban a következő alapanyagokból álló tésztát használják fel: rétesliszt, tojás, élesztő, tej, kristálycukor, etil-oxihidrát alapú aroma (a továbbiakban: aroma), citromhéj, só, szerecsendió, darált dió, mandula, kajszibarackmag, disznózsír, növényi olaj, vaj, porcukor, vaníliás cukor
en Without moving and being part of the yeast there would be no hopelessness.
hu Ha meg nem mozognánk és nem lennénk részei az erjedésnek, akkor nem lenne reménytelenség sem.
en authorizations granted within their territories before notification of this Directive concerning on the one hand products obtained from yeasts of the
hu az ezen irányelv értesítése előtt a területükön belül megadott engedélyeket, amelyek egyrészt az n-alkánokon kitenyésztett „Candida” fajtájú élesztőkből nyert termékekre, másrészt azokra, a melléklet ‧.‧. alpontjában felsorolt termékekre vonatkoznak, amelyek az ott megállapítottól eltérő követelményeknek felelnek meg
en The special features of this cheese are also the result of smoking and ripening, which involve only the mould and yeast present in the atmosphere in the ripening installations
hu A sajt sajátos vonásai a füstölésnek és az érlelésnek is köszönhetőek; ez utóbbiban kizárólag az érlelési térben található gombák játszanak szerepet
en Although part of the water added with the yeast suspension is absorbed by the yeast, this suspension also contains free water
hu Habár az élesztőoldattal hozzáadott víz egy részét az élesztő magába szívja, ez az oldat tartalmaz szabad vizet is
en the use of yeasts for wine production, dry or in wine suspension, for the production of sparkling wine
hu borélesztők használata szárazon vagy bor-szuszpenzióban pezsgő előállítására
en The interferon in Alpheon, interferon alfa-‧a, is made by a method known as recombinant DNA technology: it is made by a yeast that has received a gene (DNA) that makes it able to produce it
hu Az Alpheonban található interferon alfa-‧a fehérjét a „ rekombináns DNS-techológiaként ” ismert eljárással állítják elő egy élesztőgomba segítségével, amelybe beépítik az előállításához szükséges a gént (DNS-t
en Use of preparations of yeast cell wall
hu Élesztősejtfal-készítmény használata
en Accordingly, the only raw materials used are brewing malt (barley and/or wheat malt), hops, brewing water and top-fermenting yeast
hu Ennek megfelelően nyersanyagként csak sörmalátát (árpa- és/vagy búzamalátát), komlót, sörfőzéshez használt vizet és felsőerjesztésű élesztőt használnak fel
en Sorbates are chemical preservatives (anti-microbial agents) capable of retarding or preventing growth of micro-organisms, such as yeast, bacteria, moulds or fungi, used primarily in food and beverages
hu A szorbátok elsősorban ételekben és italokban használt kémiai tartósítószerek (baktériumellenes hatóanyagok), amelyek fékezik vagy megakadályozzák a mikroorganizmusok, mint például az élesztő, baktériumok, penész vagy gombák növekedését
en Leaving the pitched wort on the lees beyond the still fermentation period adversely affects the organoleptic properties, owing to yeast autolysis
hu A folyadéknak az élesztős üledéken hagyása a csendes fermentáció idején túl az élesztő autolízise miatt előnytelenül hat az érzékszervi tulajdonságokra
en for GBI Business: production and sale of different types of yeast (including fresh yeast and dry yeast for artisan, industrial and home bakers
hu a GBI Business esetében: különböző élesztőfélék (pl. kisüzemi, nagyüzemi és otthoni sütés céljára készült friss és szárított élesztő) gyártása és forgalmazása
en The Commission proposes abolishing production refunds for the chemical and pharmaceutical industries and allowing these industries to take supplies of C sugar, as happens in the alcohol and yeast sector
hu Az Európai Bizottság javasolja a vegy- és gyógyszeripar számára történő termelés esetében adott visszatérítések rendszerének eltörlését és annak lehetővé tételét, hogy ezek az iparágak a szesz- és élesztőgyártáshoz hasonlóan C cukrot szerezhessenek be
en production of baker's yeast
hu sütőipari élesztő gyártása
en the total yeast content must be less than ‧ per gram of powder or per millilitre
hu élesztőgombák száma kevesebb, mint ‧ g porban vagy ‧ cm‧ folyadékban
en Becaplermin is produced by insertion of the gene for the B chain of human platelet derived growth factor into the yeast, Saccharomyces cerevisiae
hu A bekaplermint a Saccharomyces cerevisiae élesztőgombából állítják elő a humán thrombocyta eredetű növekedési faktor B láncát kódoló gén beültetése után
en Commission Regulation (EU) No ‧/‧ of ‧ June ‧ amending Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council as regards the prohibition to place on the market or use for animal nutritional purposes protein products obtained from yeasts of the Candida variety cultivated on n-alkanes
hu A Bizottság ‧/‧/EU rendelete (‧. június ‧.) a ‧/‧/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének az n-alkánokon tenyésztett, Candida nemzetségbe tartozó élesztőkből nyert fehérjetermékek forgalomba hozatalának vagy takarmányozási célú felhasználásának tilalma tekintetében történő módosításáról
en If the isotope ratio of the must is known the yeast can be reactivated prior to use for ‧ minutes in a minimum amount of lukewarm non-distilled water, so that the isotope ratio is similar to that of the must
hu Ha a mustból nyert víz izotóparányát ismerjük, az élesztőt felhasználás előtt ‧ percre aktiválhatjuk minimális mennyiségű langyos, nem desztillált vízben, amennyiben annak izotóp aránya megegyezik a mustéval
A 1. oldal. Talált 542 mondatot a yeast kifejezésre.Találat ebben: 1,413 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!