kiejtés: IPA: /iːst/ /jiːst/ jiːst , SAMPA: /ji:st/ /iːst/  

Fordítás magyar-ra/re:

 • élesztő   
  (Noun  )
   
  fungus
   
  Many species of unicellular fungi, most of which belong to the Ascomycetes and reproduce by budding. The genus Saccharomyces is used in brewing and winemaking because in low oxygen concentration it produces zymase, an enzyme system that breaks down sugars to alcohol and carbon dioxide. Saccharomyces is also used in bread-making. Some yeasts are used as a source of protein and of vitamins of the B group.(Source: ALL)
   
  fungus
   
  fungus
 • erjed   
 • erjedés   
 • hab   
 • hullámtaréj   
 • kovász   
 • sarjadzó gomba   
 • sörélesztő   
 • tajték   
 • élesztõ   

Más jelentések:

 
A type of single-celled fungus.
 
(figuratively) A frothy foam.
 
froth used in medicine, baking and brewing
 
A compressed cake or dried granules of this substance used for mixing with flour to make bread dough rise.
 
powder biscuit
 
cake or dried granules used to make bread dough rise
 
frothy foam on sea waves
 
The female sex organ
 
(African American Vernacular, slang) To exaggerate
 
An often humid, yellowish froth produced by fermenting malt worts, and used to brew beer, leaven bread, and also used in certain medicines.
 
mold used to make sake

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (11)

bakers' yeast
sütõélesztõ
bakers’ yeast
sütőélesztő
braided yeast bread
fonott kalács
brewers' yeast
sörélesztõ
brewers’ yeast
sörélesztő
wine yeast
borélesztõ; borélesztő
yeast and mold count
élesztő- és penészszám
yeast extracts
élesztõ kivonat; élesztő kivonat
yeast infection
gombásodás
yeasts
élesztõ; élesztő; sarjadzó gomba

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "yeast", fordítási memória

add example
en Use of fresh, sound and undiluted yeast from recently completed fermentation
hu A közelmúltban befejezett erjesztésből származó friss, jó állapotú és hígítatlan élesztő használata
en The trub created during hopping by the precipitation of malt proteins and hop tannins is separated from the hot hopped wort and the resulting clear wort is cooled, aerated and pitched with brewer's yeasts
hu A forró sörlétől elválasztják a zavaros részt, amely komlófőzés közben a maláta fehérjéinek a komló csersavai általi kicsapódása során keletkezik; a sörlét lehűtik, levegőztetik, majd sörélesztő hozzáadásával erjesztik
en making the yeast-cake dough
hu a kelt tészta elkészítését
en authorizations granted within their territories before notification of this Directive concerning on the one hand products obtained from yeasts of the
hu az ezen irányelv értesítése előtt a területükön belül megadott engedélyeket, amelyek egyrészt az n-alkánokon kitenyésztett „Candida” fajtájú élesztőkből nyert termékekre, másrészt azokra, a melléklet ‧.‧. alpontjában felsorolt termékekre vonatkoznak, amelyek az ott megállapítottól eltérő követelményeknek felelnek meg
en Yeast and algae could be cultivated within the domes too, taking the pressure off the usual crops, so it was decided to let Upperside go wild.
hu Odalent élesztőt meg algát is lehet termeszteni, amivel csökkenteni lehet a megszokott termények iránti szükségletet; ezért úgy döntöttek, hogy a Felvilágot parlagon hagyják.
en for GBI: production and sale of different types of yeast including bakers' yeast and distillery yeast
hu a GBI esetében: különböző élesztőfélék, többek között sütőélesztő és szeszgyártáshoz használt élesztő gyártása és értékesítése
en General rules on the production of organic yeast
hu Az ökológiai élesztő előállításának általános szabályai
en The reason for this prohibition is that certain strains of yeast of the Candida variety cultivated on n-alkanes are pathogenic and, in some circumstances, may give rise to hypersensitivity reactions, thus presenting potential hazards to animal or human health
hu A tilalom oka, hogy az n-alkánokon tenyésztett, Candida nemzetségbe tartozó élesztők egyes törzsei patogének, és bizonyos körülmények között túlérzékenységi reakciókat idézhetnek elő, ezért potenciális kockázatot jelentenek mind az állati, mind az emberi egészségre
en Bakers' yeast
hu Sütőélesztő
en The juice has any slime removed from it, if necessary, and is put into wooden, plastic or stainless steel casks for targeted, pure fermentation by adding pure-bred yeast
hu A léből szükség esetén eltávolítják a nyálkaanyagokat és fajélesztő hozzáadásával célzott, tiszta erjesztésre fa-, műanyag vagy rozsdamentes acélhordókba töltik
en AUTOLYSATES OF YEAST
hu autolizált élesztők
en Council Directive ‧/‧/EEC and Commission Decision ‧/‧/EEC of ‧ July ‧ prohibiting the use in feedingstuffs of protein products obtained from Candida yeasts cultivated on n-alkanes prohibit the placing on the market and the use in feed of protein products obtained from Candida yeasts cultivated on n-alkanes
hu A ‧/‧/EGK tanácsi irányelv és az n-alkánokon tenyésztett Candida élesztőkből nyert fehérjetermékek takarmányokban történő felhasználásának betiltásáról szóló, ‧. július ‧-i ‧/‧/EGK bizottsági határozat megtiltják az n-alkánokon tenyésztett Candida élesztőkből nyert fehérjetermékek forgalomba hozatalát és takarmányokban történő felhasználását
en Perhaps we’d be willing to settle for an active culture of balomycine-producing yeast, instead, if someone could come up and show us how to maintain it.
hu Esetleg létesíthetnénk - hatóanyag-nyerési céllal - egy bolomycine-termelő élesztőgomba-kultúrát, ha szíveskedne valaki eljönni hozzánk, hogy megmutassa a módját.
en produced in yeast cells (Saccharomyces cerevisiae) by recombinant DNA technology
hu mg Al‧+ Alumínium-hidroxidhoz kötött ‧, ‧ mg Al‧+ Alumínium-foszfáthoz kötött ‧ Élesztősejten (Sacharomyces cerevisiae) rekombináns DNS technológiával előállított
en The bread covered by the Pan de Cruz de Ciudad Real PGI is made from only wheat flour, water, salt, natural yeast and authorised improvement agents and additives
hu A Pan de Cruz de Ciudad Real földrajzi jelzés oltalma alatt álló kenyeret kizárólag fehér kenyérlisztből, vízből, sóból, természetes kovászból, valamint engedélyezett javítóanyagokból és adalékanyagokból készítik
en Reactivation of active dry yeast
hu Az aktív száraz élesztő újraaktiválása
en It is to be used for all materials from which the oils and fats cannot be completely extracted without prior hydrolysis (eg glutens, yeast, potato proteins and products subject to processes such as extrusion, flaking and heating
hu Mindazon anyagokra alkalmazandó, amelyekből az olajok és a zsírok teljesen nem extrahálhatók előzetes hidrolízis nélkül (pl. sikér, élesztő, burgonyafehérjék és extrudálás, a pelyhesítés és a melegítés révén készített termékek
en Cooling of the wort to ‧-‧ °C, the optimum temperature for yeast to propagate
hu A cefre ‧–‧ °C hőmérsékletre hűtendő, ami optimális az élesztő számára
en Liquid and dry yeast
hu Folyékony és szárított élesztő
en Although the French market for compressed yeast shares some characteristics with the Spanish and the Portuguese markets, it nevertheless shows clear differences
hu Bár a sajtolt élesztő francia piacának van néhány közös tulajdonsága a spanyol és a portugál piacokkal, egyértelmű különbségek is tapasztalhatók
en DIFCO Bacto Yeast Nitrogen Base without amino acids
hu DIFCO Bacto Yeast Nitrogen Base aminosavak nélkül
en * produced from recombinant strain of the yeast Saccharomyces cerevisiae (strain
hu * Saccharomyces cerevisiae élesztőgomba rekombináns törzséből (‧-‧ törzs) előállítva
en Inactive yeasts
hu Inaktív élesztők
en Yeasts (active or inactive
hu Élesztő (aktív vagy nem aktív
en Fruit whose edibility is impaired or destroyed by micro-organisms (yeasts, moulds, bacteria
hu Olyan gyümölcs, amelynek ehetőségét mikroorganizmusok (élesztők, penészek, baktériumok) rontják vagy lehetetlenné teszik
A 1. oldal. Talált 542 mondatot a yeast kifejezésre.Találat ebben: 0,561 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!