kiejtés: IPA: /skʌl/ skʌl , SAMPA: /skVl/    

Fordítás magyar-ra/re:

  • koponya   
    (Noun  )
     
    cranium
     
    cranium
     
    cranium
  • halálfej   
     
    death's-head, skull
     
    death's-head, skull
  • koponyacsontok   

Más jelentések:

 
The main bone of the head; the cranium.
 
To hit in the head with a fist, a weapon, or a thrown object.
 
skull (esp. weatherbeaten)
 
The bony framework of the head.
 
A symbol for death; death's-head
 
(anatomy) The main bone of the head; the cranium.

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (3)

skull and crossbones
koponya; halálfej
skull cap
pileolus; koponyaboltozat
Skull Island
Koponya-sziget

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "skull", fordítási memória

add example
en The microscope acted as a paper weight at one end, the skull of some improbable fish held down the other.
hu A papír egyik végén a mikroszkóp szolgált nehezékül, míg a másikon egy valószerűtlen hal koponyája töltötte be ezt a szerepet.
en A pair of young goblins, coming upon Manting's naked white skeleton, played games with the bones: kicking the skull back and forth, wearing the pelvis as a helmet, and throwing the vertebrae at a party of dryads, who quickly climbed into the trees and taunted the goblins in sweet high voices.
hu Két fiatal manó rábukkant Manting csupasz, fehér csontvázára, és játszani kezdtek a csontokkal: egymásnak rugdosták a koponyát, a medencecsontot sisakjukra tűzték, és a csigolyákkal megdobáltak egy csapat driádot, akik gyorsan felmásztak egy fára, s onnan gúnyolták a manókat dallamos hangjukon.
en Should exposure to AIIRAs have occurred from the second trimester of pregnancy, ultrasound check of renal function and skull is recommended
hu Amennyiben az ATII-receptor antagonista expozíció a terhesség második trimeszterétől kezdve történt, a vesefunkció és a koponya ultrahangvizsgálata javasolt
en Now you' il feel a slight pinch, followed by an extremely painful pinch, signaling that the spike will begin boring into your skull three seconds later
hu Egy enyhe áramütést fog érezni, aztán egy nagyon fájós áramütést, ami jelzi, hogy a tű három másodperc múlva befúródik a koponyájába
en I got inside HIS skull.
hu Én jutottam be az ő koponyájába.
en Ford would get out of his skull on whisky, huddle into a corner with some girl and explain to her in slurred phrases that honestly the colour of the flying saucers didn't matter that much really.
hu Ford teljesen elázott a whiskytől, félrehúzódott egy sarokba valami lánnyal, és arról zagyvált neki, hogy a repülő csészealj színe, becsszóra, nem is olyan fontos.
en The Skull Bearer shuddered, faltered, and struggled on, streaming fire and smoke like kite tails, bristling with arrows.
hu A Koponyahordozó összerázkódott, megingott és felrepült, tüzet és füstöt húzva maga után, akár egy nyilakkal telespékelt sárkány.
en Come see my lair with its hundreds of skulls."
hu Jöjj, nézd meg barlangomban a koponyák százait!
en And there was hair cleaving to the well-shaped skull beneath the swollen bandages.
hu A jól megformált koponyát még haj is borítja a pólya szövete alatt.
en Instead you smash in her skull
hu De ön bezúzza a koponyáját
en That's why they painted the skulls on both beds!
hu Ezért mázoltak mindkét ágyra koponyát!
en Who drilled his skull?"
hu Akik kifúrták a koponyáját?
en The Skull Bearer would have finished him then had not Shea, disregarding his own fears at the other's grave peril, thrown a piece of a lance at the attacker's unprotected head, striking it full in the evil face.
hu A Koponyahordozó végzett volna vele, hogyha Shea, feledve önnön félelmeit a zsiványt fenyegető veszély láttán, nem vág oda egy lándzsával a szörny védtelen fejéhez, egyenesen a gonosz arcba.
en He dropped the skull!
hu Elejtette a koponyát!
en Finally Keltset stepped forward gingerly and prodded the ashes of the Skull Bearer with one foot, stirring them about to see if anything had been missed.
hu Végül Keltset fürgén előrelépett, fél lábbal megbökdöste a Koponyahordozó hamvait, úgy kotorászott benne, mintha valamit keresne.
en bone and bone products containing vertebral columns and skull, and bovine horns which have been removed from the skull using a method which has left the cranial cavity intact
hu gerincoszlopokat és koponyát tartalmazó csontok és csontból készült termékek és szarvasmarhafélék szarva, amelyeket a koponyáról olyan módszer alkalmazásával választottak le, amely a koponyaüreget érintetlenül hagyta
en He did not say that her hair was rich and dark falling past one shoulder as she bent slightly forward to watch Louis Wu, nor that her skull was finely and delicately shaped, nor that her eyes seemed to spear him like a martini olive.
hu Hosszú a haja, még vállnál is tovább ér - Azt már nem mondta, hogy a nő haja sűrű és sötét, és a válla elé hullik ahogy előrehajol, hogy szemügyre vegye Louis Wut, sem azt nem mondta, hogy a nő koponyája finom formájú, és a szeme éles pillantású olívabogyó.
en Certainly there would be Skull Bearers and netherworld beasts and wolves from the Black Oaks and Rock Trolls and others from the lands north and east.
hu Bizonyosan voltak vele Koponyahordozók, alvilági fenevadak, farkasok a Feketetölgy-erdőből, hegyi trollok és más fajzatok az északi és keleti országokból.
en "Did you hear his skull crack?
hu Hallottad, hogy reccsent a koponyája?
en "We understand there's been a ruckus here," said one in a muffled electronic voice through his white skull-like helmet.
hu Úgy tudjuk, rendzavarás történt szólt az egyik fojtott elektronikus hangon a fehér sisak alól.
en Betsy groped for Father Brigham and held him, her red eyes streaming tears, her hair plastered against her skull in a wet, gleaming cap.
hu Betsy keze Brigham atyát kereste, mert a vörös szeméből patakzó könnyeken át alig látott.
en You took it, you pointed it in his skull, you pulled the trigger and you killed him
hu Elvettétek.A fejéhez nyomtátok. Meghúztátok a ravaszt és megöltétek
en Then he backed away, keeping his face to the skull that lay grinning at the sky.
hu Aztán lassan hátrálni kezdett, szemmel tartva a koponyát, amely vigyorogva nézett az égre.
en There are moments when a man has a furnace within his skull.
hu Vannak percek, amikor az ember feje olyan, mint az izzó kemence.
en Put that fucking thing down before I ram it through your fucking skull!
hu Tedd le azt, mielőtt kilyukasztom vele a kibaszott koponyádat!
A 1. oldal. Talált 1557 mondatot a skull kifejezésre.Találat ebben: 0,944 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!