Fordítás magyar-ra/re:

  • hipertermia   

Más jelentések:

 
(pathology) The condition of having an abnormally high body temperature caused by a failure of the heat-regulating mechanisms of the body to deal with the heat coming from the environment.
 
medical condition

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (1)

mhs (malignant hyperthermia syndro)mhs (malignant hyperthermia syndrome)

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "hyperthermia", fordítási memória

add example
In very rare cases, hyperthermia and lethargy sometimes associated with lameness has been observed one to three weeks following booster vaccination in adult catsFelnőtt macskákban ‧ héttel az emlékeztető oltás után nagyon ritkán hőemelkedést és levertséget, néha ehhez társuló sántaságot figyeltek meg
In normal conditions of use, transient apathy and anorexia may occasionally occur, as well as hyperthermia (lasting usually for ‧ or ‧ daysSzakszerű beadás esetén is alkalmanként előfordulhat átmeneti letargia, étvágytalanság és hőmérséklet emelkedés (ami ‧ napig tart
In normal condition of use, transient apathy and anorexia may occasionally occur, as well as hyperthermia (lasting usually for ‧ or ‧ daysSzakszerű beadás esetén is alkalmanként előfordulhat átmeneti letargia, étvágytalanság és hőmérséklet emelkedés (ami ‧ napig tart
A mild and transient hyperthermia very commonly occurs on the day of vaccinationRendszerint enyhe, átmeneti hőemelkedés előfordul a vakcinázás napján
The injection of Virbagen Omega may cause the following temporary symptoms in dogs and cats: hyperthermia (increased temperature, ‧ hours after injection) transitory vomiting soft faeces to mild diarrhoea, in cats only fatigue during the treatment, in cats onlyA Virbagen Omega injekció a következő átmeneti tüneteket idézheti elő kutyákban és macskákban: • hyperthermia (testhőmérséklet növekedés ‧ órával az injekció beadása után) • múló hányás • lágy széklet, enyhe hasmenés, csak macskáknál • kimerültség a kezelés alatt, csak macskáknál
Neuroleptic malignant syndrome Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS), characterised by hyperthermia, muscle rigidity, autonomic instability, altered consciousness, and elevated serum creatine phosphokinase levels has been reported to occur with antipsychotics, including paliperidoneNeuroleptikus malignus szindróma Neuroleptikus malignus szindrómát (Neuroleptic Malignant Syndrome-NMS) – melynek jellemzői a hyperthermia, izommerevség, autonóm instabilitás, az öntudat zavara és emelkedett szérum kreatinin-foszfokinázszint – jelentettek antipszichotikumok alkalmazása esetén beleértve a paliperidont
No effect other than those already mentioned in section Adverse reactions have been observed, except hyperthermia that may exceptionally last ‧ daysA " Mellékhatások " pontban említetteken kívül más hatást nem figyeltek meg, kivéve a hyperthermiát, amely kivételes esetekben ‧ napig tarthat
Neuroleptic malignant syndrome Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS), characterised by hyperthermia, muscle rigidity, autonomic instability, altered consciousness, and elevated serum creatine phosphokinase levels has been reported to occur with antipsychotics, including paliperidoneNeuroleptikus malignus szindróma Neuroleptikus malignus szindrómát (Neuroleptic Malignant Syndrome-NMS)-melynek jellemzői a hyperthermia, izommerevség, autonóm instabilitás, az öntudat zavara és emelkedett szérum kreatinin-foszfokinázszint-jelentettek antipszichotikumok alkalmazása esetén beleértve a paliperidont
Occasionally, cats will develop temporary apathy (loss of interest in surroundings) and anorexia (loss of appetite), as well as hyperthermia (elevated body temperature) lasting for one or two daysA macskáknál esetenként átmeneti apátia (a külvilág iránti érdeklődés hiánya) és étvágytalanság, valamint egy vagy két napig tartó testhőmérséklet-emelkedés fordulhat elő
No effect other than those already mentioned in section Adverse reactions have been observed after the administration of several doses, except hyperthermia that may exceptionally last ‧ daysA " Mellékhatások " pontban említetteken kívül más hatást nem figyeltek meg több adag beadása után, kivéve a hyperthermiát, amely kivételes esetekben ‧ napig tarthat
Transitory hyperthermia was observed, as well as a significant rise in lymphocytes and a significant decrease in thrombocytes and segmented neutrophilsÁtmeneti hipertermiát, a limfocitaszám emelkedését valamint a trombociták és a neutrofil granulociták számának szignifikáns csökkenését észlelték
Hyperthermia hazardA testhőmérséklet emelkedésének veszélye
Symptoms of serotonin syndrome may be hyperthermia, rigidity, myoclonus, autonomic instability with possible rapid fluctuations of vital signs, mental status changes that include confusion, irritability and extreme agitation progressing to delirium and comaA szerotonin szindróma tünete lehet a hyperthermia, rigiditás, myoclonus, autonóm instabilitás az életfunkciók gyors változásával; az elmeállapot változásai, ideértve a zavartságot; irritabilitást, és extrém agitációt, ami delíriummá és kómává súlyosbodhat
If malignant hyperthermia develops, the anaesthetic supply should be interrupted immediately and ‧ % oxygen administered using fresh anaesthetic hoses and a rebreathing bagHa malignus hyperthermia lép fel, azonnal meg kell szakítani az anaestheticum adását és ‧ %-os oxigént kell bejuttatni új vezetékek és lélegeztető ballon segítségével
Symptoms of a drug interaction with a MAOI include: hyperthermia, rigidity, myoclonus, autonomic instability with possible rapid fluctuations of vital signs, mental status changes that include confusion, irritability and extreme agitation progressing to delirium and comaA MAO-gátló szerekkel való interakció tünetei közé tartozik a hyperthermia, rigiditás, myoclonus, vegetatív instabilitás az életjelek gyors fluktuációjával, tudatzavar konfúzióval, irritabilitással és extrém agitatioval, ami delíriumig és kómáig fokozódhat
In the case of intravenous administration in cats, increased adverse reactions may be seen, e. g. hyperthermia, soft faeces, anorexia, decreased drinking or collapseIntravénás adagolás esetén macskákban esetlegesen adverz reakciók figyelhetőek meg, mint pl. hypertermia, lágy széklet, anorexia, csökkent folyadékfelvétel, vagy összeesés
Do not use in dogs with a known or suspected genetic susceptibility to malignant hyperthermiaNem alkalmazható olyan kutyáknál, melyek genetikai hajlama malignus hyperthermiára ismert vagy gyanítható
CNS stimulation is particularly likely in children, as are atropine-like symptoms (dry mouth, fixed and dilated pupils, flushing, hyperthermia, and gastrointestinal symptomsA központi idegrendszeri stimuláció különösen gyerekeknél valószínű, csakúgy, mint az atropinszerű tünetek (szájszárazság, fixált és kitágult pupillák, kipirulás, hyperthermia és emésztőrendszeri tünetek
NMS, including rhabdomyolysis and hyperthermia, is characterised by motor symptoms (rigidity, myoclonus, tremor), mental status changes (e. g., agitation, confusion, coma), hyperthermia, autonomic dysfunction (tachycardia, labile blood pressure) and elevated serum creatine phosphokinaseAz NMS-t, ideértve a rhabdomyolysist és a hyperthermiát is, motoros tünetek (izommerevség, izomgörcsök, tremor), a mentális állapot elváltozásai (pl. izgatottság, zavartság, kóma), hyperthermia, vegetatív funkciózavar (tachycardia, labilis vérnyomás), valamint a kreatin foszfokináz plazmaszintjének emelkedése jellemzik
Occasionally, cats will develop temporary apathy (loss of interest in surroundings) and anorexia (loss of appetite), as well as hyperthermia (elevated body temperature) lasting for one or two daysA macskáknál ritkán átmeneti apátia (a környezet iránti érdeklődés elvesztése) és anorexia (étvágytalanság), valamint egy vagy két napig tartó hyperthermia (a test hőmérsékletének emelkedése) alakul ki
hyperthermia (see ‧).Patients receiving multiple medications with effects on different CNS pathways (e. g. antidepressants, neuroleptics, anticholinergics) may be at greater risk of developing NMSAzokban a betegekben, akik különböző hatásmódú, központi idegrendszerre ható gyógyszeres kezelést kapnak (pl. antidepresszánsok, neuroleptikumok, anticholinerg szerek) nagyobb az NMS kifejlődésének veszélye
Transient lethargy and hyperthermia may occur for ‧ day, exceptionally ‧ daysAz oltás után egy napig átmeneti letargia és hőmérséklet emelkedés előfordulhat, ami kivételes esetben két napig is tarthat
A 1. oldal. Talált 68 mondatot a hyperthermia kifejezésre.Találat ebben: 0,282 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!