Fordítás magyar-ra/re:

  • hipertermia   

Más jelentések:

 
(pathology) The condition of having an abnormally high body temperature caused by a failure of the heat-regulating mechanisms of the body to deal with the heat coming from the environment.
 
medical condition

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (2)

Malignant hyperthermia syndrome
MHS; sertés-stressz szindróma
mhs (malignant hyperthermia syndro)
mhs (malignant hyperthermia syndrome)

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "hyperthermia", fordítási memória

add example
en RISKS: The main risks associated with the product are suffocation and hyperthermia, frequently associated with Sudden Infant Death Syndrome
hu VESZÉLYEK: A termékhez kapcsolódó fő kockázatot a fulladás és a testhőmérséklet emelkedése jelenti, amelyeket gyakran hoznak összefüggésbe a hirtelen csecsemőhalállal
en Symptoms of serotonin syndrome may be hyperthermia, rigidity, myoclonus, autonomic instability with possible rapid fluctuations of vital signs, mental status changes that include confusion, irritability and extreme agitation progressing to delirium and coma
hu A szerotonin szindróma tünete lehet a hyperthermia, rigiditás, myoclonus, autonóm instabilitás az életfunkciók gyors változásával; az elmeállapot változásai, ideértve a zavartságot; irritabilitást, és extrém agitációt, ami delíriummá és kómává súlyosbodhat
en Neuroleptic malignant syndrome Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS), characterised by hyperthermia, muscle rigidity, autonomic instability, altered consciousness, and elevated serum creatine phosphokinase levels has been reported to occur with antipsychotics, including paliperidone
hu Neuroleptikus malignus szindróma Neuroleptikus malignus szindrómát (Neuroleptic Malignant Syndrome-NMS)-melynek jellemzői a hyperthermia, izommerevség, autonóm instabilitás, az öntudat zavara és emelkedett szérum kreatinin-foszfokinázszint-jelentettek antipszichotikumok alkalmazása esetén beleértve a paliperidont
en Concomitant treatment with irreversible monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) is contraindicated due to the risk of serotonin syndrome with symptoms such as agitation, tremor and hyperthermia
hu Irreverzibilis monoamino-oxidáz-gátlókkal (MAO-gátlókkal) való egyidejű alkalmazás ellenjavallt az izgatottsággal, remegéssel, hyperthermiával, stb. kísért szerotonin szindróma kockázata miatt
en Transitory hyperthermia was observed, as well as a significant rise in lymphocytes and a significant decrease in thrombocytes and segmented neutrophils
hu Átmeneti hipertermiát, a limfocitaszám emelkedését valamint a trombociták és a neutrofil granulociták számának szignifikáns csökkenését észlelték
en Do not use in dogs with a known or suspected genetic susceptibility to malignant hyperthermia
hu Nem alkalmazható olyan kutyáknál, melyek genetikai hajlama malignus hyperthermiára ismert vagy gyanítható
en No effect other than those already mentioned in section Adverse reactions have been observed after the administration of several doses, except hyperthermia that may exceptionally last ‧ days
hu A " Mellékhatások " pontban említetteken kívül más hatást nem figyeltek meg több adag beadása után, kivéve a hyperthermiát, amely kivételes esetekben ‧ napig tarthat
en In very rare cases, hyperthermia and lethargy sometimes associated with lameness has been observed one to three weeks following booster vaccination in adult cats
hu Felnőtt macskákban ‧ héttel az emlékeztető oltás után nagyon ritkán hőemelkedést és levertséget, néha ehhez társuló sántaságot figyeltek meg
en Vaccination may cause a slight hyperthermia (less than ‧°C during a maximum period of ‧ hours
hu A vakcinázás enyhe legfeljebb ‧, ‧ °C-os, nem tovább, mint ‧ óráig tartó hőemelkedést okozhat
en Occasionally, cats will develop temporary apathy (loss of interest in surroundings) and anorexia (loss of appetite), as well as hyperthermia (elevated body temperature) lasting for one or two days
hu A macskáknál ritkán átmeneti apátia (a környezet iránti érdeklődés elvesztése) és anorexia (étvágytalanság), valamint egy vagy két napig tartó hyperthermia (a test hőmérsékletének emelkedése) alakul ki
en Warnings and instructions shall draw carers’ attention to the temperature in the room where the product is used, to prevent hyperthermia
hu A testhőmérséklet emelkedésének megakadályozása érdekében a figyelmeztetésekben és használati utasításokban felhívják a gondozó figyelmét azon helyiség hőmérsékletére, ahol a terméket használják
en Sevoflurane may trigger episodes of malignant hyperthermia in susceptible dogs
hu A sevofluran az arra hajlamos kutyáknál elősegítheti a malignus hyperthermiás esetek előfordulását
en NMS, including rhabdomyolysis and hyperthermia, is characterised by motor symptoms (rigidity, myoclonus, tremor), mental status changes (e. g., agitation, confusion, coma), hyperthermia, autonomic dysfunction (tachycardia, labile blood pressure) and elevated serum creatine phosphokinase
hu Az NMS-t, ideértve a rhabdomyolysist és a hyperthermiát is, motoros tünetek (izommerevség, izomgörcsök, tremor), a mentális állapot elváltozásai (pl. izgatottság, zavartság, kóma), hyperthermia, vegetatív funkciózavar (tachycardia, labilis vérnyomás), valamint a kreatin foszfokináz plazmaszintjének emelkedése jellemzik
en In the case of intravenous administration in cats, increased adverse reactions may be seen, e. g. hyperthermia, soft faeces, anorexia, decreased drinking or collapse
hu Intravénás adagolás esetén macskákban esetlegesen adverz reakciók figyelhetőek meg, mint pl. hypertermia, lágy bélsár, anorexia, csökkent folyadékfelvétel, vagy összeesés
en Vaccination may cause a slight hyperthermia (less than ‧°C during a maximum period of ‧ hours
hu A vakcinázás enyhe, legfeljebb ‧, ‧ °C-os, nem tovább, mint ‧ óráig tartó hőemelkedést okozhat
en No effect other than those already mentioned in section Adverse Reactions. have been observed, except hyperthermia that may exceptionally last ‧ days
hu A " Mellékhatások " pontban említetteken kívül más hatást nem figyeltek meg, kivéve a hyperthermiát, amely kivételes esetekben ‧ napig tarthat
en No effect other than those already mentioned in section Adverse reactions have been observed, except hyperthermia that may exceptionally last ‧ days
hu A " Mellékhatások " pontban említetteken kívül más hatást nem figyeltek meg, kivéve a hyperthermiát, amely kivételes esetekben ‧ napig tarthat
en A mild and transient hyperthermia very commonly occurs on the day of vaccination
hu Rendszerint enyhe, átmeneti hőemelkedés előfordul a vakcinázás napján
en In normal conditions of use, transient apathy and anorexia may occasionally occur, as well as hyperthermia (lasting usually for ‧ or ‧ days
hu Szakszerű beadás esetén is alkalmanként előfordulhat átmeneti letargia, étvágytalanság és hőmérséklet emelkedés (ami ‧ napig tart
en In the case of intravenous administration in cats, increased adverse reactions may be seen, e. g. hyperthermia, soft faeces, anorexia, decreased drinking or collapse
hu Intravénás adagolás esetén macskákban esetlegesen adverz reakciók figyelhetőek meg, mint pl. hypertermia, lágy széklet, anorexia, csökkent folyadékfelvétel, vagy összeesés
en Pain and local hyperthermia (increase in body temperature) can occur in rare cases
hu Ritka esetekben fájdalom és helyi hőmérséklet-emelkedés alakulhat ki
en The injection of Virbagen Omega may cause the following temporary symptoms in dogs and cats: hyperthermia (increased temperature, ‧ hours after injection) transitory vomiting soft faeces to mild diarrhoea, in cats only fatigue during the treatment, in cats only
hu A Virbagen Omega injekció a következő átmeneti tüneteket idézheti elő kutyákban és macskákban: • hyperthermia (testhőmérséklet növekedés ‧ órával az injekció beadása után) • múló hányás • lágy széklet, enyhe hasmenés, csak macskáknál • kimerültség a kezelés alatt, csak macskáknál
A 1. oldal. Talált 68 mondatot a hyperthermia kifejezésre.Találat ebben: 0,312 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!