Fordítás magyar-ra/re:

  • hipertermia   

Más jelentések:

 
(pathology) The condition of having an abnormally high body temperature caused by a failure of the heat-regulating mechanisms of the body to deal with the heat coming from the environment.
 
medical condition

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (1)

mhs (malignant hyperthermia syndro)
mhs (malignant hyperthermia syndrome)

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "hyperthermia", fordítási memória

add example
en In very rare cases, hyperthermia and lethargy sometimes associated with lameness has been observed one to three weeks following booster vaccination in adult cats
hu Felnőtt macskákban ‧ héttel az emlékeztető oltás után nagyon ritkán hőemelkedést és levertséget, néha ehhez társuló sántaságot figyeltek meg
en In normal conditions of use, transient apathy and anorexia may occasionally occur, as well as hyperthermia (lasting usually for ‧ or ‧ days
hu Szakszerű beadás esetén is alkalmanként előfordulhat átmeneti letargia, étvágytalanság és hőmérséklet emelkedés (ami ‧ napig tart
en In normal condition of use, transient apathy and anorexia may occasionally occur, as well as hyperthermia (lasting usually for ‧ or ‧ days
hu Szakszerű beadás esetén is alkalmanként előfordulhat átmeneti letargia, étvágytalanság és hőmérséklet emelkedés (ami ‧ napig tart
en A mild and transient hyperthermia very commonly occurs on the day of vaccination
hu Rendszerint enyhe, átmeneti hőemelkedés előfordul a vakcinázás napján
en The injection of Virbagen Omega may cause the following temporary symptoms in dogs and cats: hyperthermia (increased temperature, ‧ hours after injection) transitory vomiting soft faeces to mild diarrhoea, in cats only fatigue during the treatment, in cats only
hu A Virbagen Omega injekció a következő átmeneti tüneteket idézheti elő kutyákban és macskákban: • hyperthermia (testhőmérséklet növekedés ‧ órával az injekció beadása után) • múló hányás • lágy széklet, enyhe hasmenés, csak macskáknál • kimerültség a kezelés alatt, csak macskáknál
en Neuroleptic malignant syndrome Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS), characterised by hyperthermia, muscle rigidity, autonomic instability, altered consciousness, and elevated serum creatine phosphokinase levels has been reported to occur with antipsychotics, including paliperidone
hu Neuroleptikus malignus szindróma Neuroleptikus malignus szindrómát (Neuroleptic Malignant Syndrome-NMS) – melynek jellemzői a hyperthermia, izommerevség, autonóm instabilitás, az öntudat zavara és emelkedett szérum kreatinin-foszfokinázszint – jelentettek antipszichotikumok alkalmazása esetén beleértve a paliperidont
en No effect other than those already mentioned in section Adverse reactions have been observed, except hyperthermia that may exceptionally last ‧ days
hu A " Mellékhatások " pontban említetteken kívül más hatást nem figyeltek meg, kivéve a hyperthermiát, amely kivételes esetekben ‧ napig tarthat
en Neuroleptic malignant syndrome Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS), characterised by hyperthermia, muscle rigidity, autonomic instability, altered consciousness, and elevated serum creatine phosphokinase levels has been reported to occur with antipsychotics, including paliperidone
hu Neuroleptikus malignus szindróma Neuroleptikus malignus szindrómát (Neuroleptic Malignant Syndrome-NMS)-melynek jellemzői a hyperthermia, izommerevség, autonóm instabilitás, az öntudat zavara és emelkedett szérum kreatinin-foszfokinázszint-jelentettek antipszichotikumok alkalmazása esetén beleértve a paliperidont
en Occasionally, cats will develop temporary apathy (loss of interest in surroundings) and anorexia (loss of appetite), as well as hyperthermia (elevated body temperature) lasting for one or two days
hu A macskáknál esetenként átmeneti apátia (a külvilág iránti érdeklődés hiánya) és étvágytalanság, valamint egy vagy két napig tartó testhőmérséklet-emelkedés fordulhat elő
en No effect other than those already mentioned in section Adverse reactions have been observed after the administration of several doses, except hyperthermia that may exceptionally last ‧ days
hu A " Mellékhatások " pontban említetteken kívül más hatást nem figyeltek meg több adag beadása után, kivéve a hyperthermiát, amely kivételes esetekben ‧ napig tarthat
en Transitory hyperthermia was observed, as well as a significant rise in lymphocytes and a significant decrease in thrombocytes and segmented neutrophils
hu Átmeneti hipertermiát, a limfocitaszám emelkedését valamint a trombociták és a neutrofil granulociták számának szignifikáns csökkenését észlelték
en Hyperthermia hazard
hu A testhőmérséklet emelkedésének veszélye
en Symptoms of serotonin syndrome may be hyperthermia, rigidity, myoclonus, autonomic instability with possible rapid fluctuations of vital signs, mental status changes that include confusion, irritability and extreme agitation progressing to delirium and coma
hu A szerotonin szindróma tünete lehet a hyperthermia, rigiditás, myoclonus, autonóm instabilitás az életfunkciók gyors változásával; az elmeállapot változásai, ideértve a zavartságot; irritabilitást, és extrém agitációt, ami delíriummá és kómává súlyosbodhat
en If malignant hyperthermia develops, the anaesthetic supply should be interrupted immediately and ‧ % oxygen administered using fresh anaesthetic hoses and a rebreathing bag
hu Ha malignus hyperthermia lép fel, azonnal meg kell szakítani az anaestheticum adását és ‧ %-os oxigént kell bejuttatni új vezetékek és lélegeztető ballon segítségével
en Symptoms of a drug interaction with a MAOI include: hyperthermia, rigidity, myoclonus, autonomic instability with possible rapid fluctuations of vital signs, mental status changes that include confusion, irritability and extreme agitation progressing to delirium and coma
hu A MAO-gátló szerekkel való interakció tünetei közé tartozik a hyperthermia, rigiditás, myoclonus, vegetatív instabilitás az életjelek gyors fluktuációjával, tudatzavar konfúzióval, irritabilitással és extrém agitatioval, ami delíriumig és kómáig fokozódhat
en In the case of intravenous administration in cats, increased adverse reactions may be seen, e. g. hyperthermia, soft faeces, anorexia, decreased drinking or collapse
hu Intravénás adagolás esetén macskákban esetlegesen adverz reakciók figyelhetőek meg, mint pl. hypertermia, lágy széklet, anorexia, csökkent folyadékfelvétel, vagy összeesés
en Do not use in dogs with a known or suspected genetic susceptibility to malignant hyperthermia
hu Nem alkalmazható olyan kutyáknál, melyek genetikai hajlama malignus hyperthermiára ismert vagy gyanítható
en CNS stimulation is particularly likely in children, as are atropine-like symptoms (dry mouth, fixed and dilated pupils, flushing, hyperthermia, and gastrointestinal symptoms
hu A központi idegrendszeri stimuláció különösen gyerekeknél valószínű, csakúgy, mint az atropinszerű tünetek (szájszárazság, fixált és kitágult pupillák, kipirulás, hyperthermia és emésztőrendszeri tünetek
en NMS, including rhabdomyolysis and hyperthermia, is characterised by motor symptoms (rigidity, myoclonus, tremor), mental status changes (e. g., agitation, confusion, coma), hyperthermia, autonomic dysfunction (tachycardia, labile blood pressure) and elevated serum creatine phosphokinase
hu Az NMS-t, ideértve a rhabdomyolysist és a hyperthermiát is, motoros tünetek (izommerevség, izomgörcsök, tremor), a mentális állapot elváltozásai (pl. izgatottság, zavartság, kóma), hyperthermia, vegetatív funkciózavar (tachycardia, labilis vérnyomás), valamint a kreatin foszfokináz plazmaszintjének emelkedése jellemzik
en Occasionally, cats will develop temporary apathy (loss of interest in surroundings) and anorexia (loss of appetite), as well as hyperthermia (elevated body temperature) lasting for one or two days
hu A macskáknál ritkán átmeneti apátia (a környezet iránti érdeklődés elvesztése) és anorexia (étvágytalanság), valamint egy vagy két napig tartó hyperthermia (a test hőmérsékletének emelkedése) alakul ki
en hyperthermia (see ‧).Patients receiving multiple medications with effects on different CNS pathways (e. g. antidepressants, neuroleptics, anticholinergics) may be at greater risk of developing NMS
hu Azokban a betegekben, akik különböző hatásmódú, központi idegrendszerre ható gyógyszeres kezelést kapnak (pl. antidepresszánsok, neuroleptikumok, anticholinerg szerek) nagyobb az NMS kifejlődésének veszélye
en Transient lethargy and hyperthermia may occur for ‧ day, exceptionally ‧ days
hu Az oltás után egy napig átmeneti letargia és hőmérséklet emelkedés előfordulhat, ami kivételes esetben két napig is tarthat
A 1. oldal. Talált 68 mondatot a hyperthermia kifejezésre.Találat ebben: 0,717 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!