Fordítás magyar-ra/re:

  • hipertermia   

Más jelentések:

 
medical condition
 
(pathology) The condition of having an abnormally high body temperature caused by a failure of the heat-regulating mechanisms of the body to deal with the heat coming from the environment.

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (1)

mhs (malignant hyperthermia syndro)mhs (malignant hyperthermia syndrome)

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "hyperthermia", fordítási memória

add example
Neuroleptic malignant syndrome Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS), characterised by hyperthermia, muscle rigidity, autonomic instability, altered consciousness, and elevated serum creatine phosphokinase levels has been reported to occur with antipsychotics, including paliperidoneNeuroleptikus malignus szindróma Neuroleptikus malignus szindrómát (Neuroleptic Malignant Syndrome-NMS) – melynek jellemzői a hyperthermia, izommerevség, autonóm instabilitás, az öntudat zavara és emelkedett szérum kreatinin-foszfokinázszint – jelentettek antipszichotikumok alkalmazása esetén beleértve a paliperidont
In normal conditions of use, transient apathy and anorexia may occasionally occur, as well as hyperthermia (lasting usually for ‧ or ‧ daysSzakszerű beadás esetén is alkalmanként előfordulhat átmeneti letargia, étvágytalanság és hőmérséklet emelkedés (ami ‧ napig tart
Occasionally, cats will develop temporary apathy (loss of interest in surroundings) and anorexia (loss of appetite), as well as hyperthermia (elevated body temperature) lasting for one or two daysA macskáknál esetenként átmeneti apátia (a külvilág iránti érdeklődés hiánya) és étvágytalanság, valamint egy vagy két napig tartó testhőmérséklet-emelkedés fordulhat elő
If malignant hyperthermia develops, the anaesthetic supply should be interrupted immediately and ‧ % oxygen administered using fresh anaesthetic hoses and a rebreathing bagHa malignus hyperthermia lép fel, azonnal meg kell szakítani az anaestheticum adását és ‧ %-os oxigént kell bejuttatni új vezetékek és lélegeztető ballon segítségével
Vaccination may cause a slight hyperthermia (less than ‧°C during a maximum period of ‧ hoursA vakcinázás enyhe, legfeljebb ‧, ‧ °C-os, nem tovább, mint ‧ óráig tartó hőemelkedést okozhat
Concomitant treatment with irreversible monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) is contraindicated due to the risk of serotonin syndrome with symptoms such as agitation, tremor and hyperthermiaIrreverzibilis monoamino-oxidáz-gátlókkal (MAO-gátlókkal) való egyidejű alkalmazás ellenjavallt az izgatottsággal, remegéssel, hyperthermiával, stb. kísért szerotonin szindróma kockázata miatt
Neuroleptic Malignant Syndrome, characterised by hyperthermia, muscle rigidity, autonomic instability, altered consciousness and elevated serum creatine phosphokinase levels has been reported to occur with antipsychoticsNeuroleptikus malignus szindróma-melynek jellemzői a hipertermia, izommerevség, autonóm instabilitás, zavart tudati állapot és emelkedett szérum kreatinin-foszfokináz szint-előfordulását jelentették antipszichotikumokkal összefüggésben
No effect other than those already mentioned in section Adverse reactions have been observed, except hyperthermia that may exceptionally last ‧ daysA " Mellékhatások " pontban említetteken kívül más hatást nem figyeltek meg, kivéve a hyperthermiát, amely kivételes esetekben ‧ napig tarthat
Serotonin syndrome symptoms may include mental status changes (e. g., agitation, hallucinations, coma), autonomic instability (e. g., tachycardia, labile blood pressure, hyperthermia), neuromuscular aberrations (e. g., hyperreflexia, incoordination) and/or gastrointestinal symptoms (e. g., nausea, vomiting, diarrhoeaA szerotonin szindróma tünetei magukban foglalhatják az elmeállapot megváltozását (pl. izgatottság, hallucinációk, kóma), a vegetatív instabilitást (pl. tachycardia, labilis vérnyomás, hyperthermia), neuromuszkuláris zavarokat (pl. hyperreflexia, inkoordináció) és/vagy gasztrointesztinális tüneteket (pl. hányinger, hányás, hasmenés
In normal conditions of use, transient apathy and anorexia may occasionally occur, as well as hyperthermia (lasting usually for ‧or ‧ daysSzakszerű beadás esetén is alkalmanként előfordulhat átmeneti letargia, étvágytalanság és hőmérséklet emelkedés (ami ‧ napig tart
No effect other than those already mentioned in section Adverse reactions have been observed after the administration of several doses, except hyperthermia that may exceptionally last ‧ daysA " Mellékhatások " pontban említetteken kívül más hatást nem figyeltek meg több adag beadása után, kivéve a hyperthermiát, amely kivételes esetekben ‧ napig tarthat
Transitory hyperthermia was observed, as well as a significant rise in lymphocytes and a significant decrease in thrombocytes and segmented neutrophilsÁtmeneti hipertermiát, a limfocitaszám emelkedését valamint a trombociták és a neutrofil granulociták számának szignifikáns csökkenését észlelték
NMS, including rhabdomyolysis and hyperthermia, is characterised by motor symptoms (rigidity, myoclonus, tremor), mental status changes (e. g., agitation, confusion, coma), hyperthermia, autonomic dysfunction (tachycardia, labile blood pressure) and elevated serum creatine phosphokinaseAz NMS-t, ideértve a rhabdomyolysist és a hyperthermiát is, motoros tünetek (izommerevség, izomgörcsök, tremor), a mentális állapot elváltozásai (pl. izgatottság, zavartság, kóma), hyperthermia, vegetatív funkciózavar (tachycardia, labilis vérnyomás), valamint a kreatin foszfokináz plazmaszintjének emelkedése jellemzik
In the case of intravenous administration in cats, increased adverse reactions may be seen, e. g. hyperthermia, soft faeces, anorexia, decreased drinking or collapseIntravénás adagolás esetén macskákban esetlegesen adverz reakciók figyelhetőek meg, mint pl. hypertermia, lágy bélsár, anorexia, csökkent folyadékfelvétel, vagy összeesés
Sevoflurane may trigger episodes of malignant hyperthermia in susceptible dogsA sevofluran az arra hajlamos kutyáknál elősegítheti a malignus hyperthermiás esetek előfordulását
Pain and local hyperthermia (increase in body temperature) can occur in rare casesRitka esetekben fájdalom és helyi hőmérséklet-emelkedés alakulhat ki
RISKS: The main risks associated with the product are suffocation and hyperthermia, frequently associated with Sudden Infant Death SyndromeVESZÉLYEK: A termékhez kapcsolódó fő kockázatot a fulladás és a testhőmérséklet emelkedése jelenti, amelyeket gyakran hoznak összefüggésbe a hirtelen csecsemőhalállal
Patients with contraindications to limb hyperthermiaAzok a betegek, akiknél a végtagi hipertermia ellenjavallt
No effects other than those already mentioned in section Adverse reactions have been observed, except hyperthermia that may exceptionally last ‧ daysA " Mellékhatások " pontban említetteken kívül más hatást nem figyeltek meg, kivéve a hyperthermiát, amely kivételes esetekben ‧ napig tarthat
The possibility of sevoflurane triggering episodes of malignant hyperthermia in susceptible dogs cannot be ruled outNem zárható ki annak a lehetősége, hogy a sevofluran az arra hajlamos kutyáknál elősegíti a malignus hyperthermiás esetek előfordulását
A mild and transient hyperthermia very commonly occurs on the day of vaccinationRendszerint enyhe, átmeneti hőemelkedés előfordul a vakcinázás napján
In the case of intravenous administration in cats, increased adverse reactions may be seen, e. g. hyperthermia, soft faeces, anorexia, decreased drinking or collapseIntravénás adagolás esetén macskákban esetlegesen adverz reakciók figyelhetőek meg, mint pl. hypertermia, lágy széklet, anorexia, csökkent folyadékfelvétel, vagy összeesés
CNS stimulation is particularly likely in children, as are atropine-like symptoms (dry mouth, fixed and dilated pupils, flushing, hyperthermia, and gastrointestinal symptomsA központi idegrendszeri stimuláció különösen gyerekeknél valószínű, csakúgy, mint az atropinszerű tünetek (szájszárazság, fixált és kitágult pupillák, kipirulás, hyperthermia és emésztőrendszeri tünetek
A 1. oldal. Talált 68 mondatot a hyperthermia kifejezésre.Találat ebben: 0,745 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!