Fordítás magyar-ra/re:

  • hipertermia   

Más jelentések:

 
(pathology) The condition of having an abnormally high body temperature caused by a failure of the heat-regulating mechanisms of the body to deal with the heat coming from the environment.
 
medical condition

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (1)

mhs (malignant hyperthermia syndro)
mhs (malignant hyperthermia syndrome)

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "hyperthermia", fordítási memória

add example
en Neuroleptic malignant syndrome Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS), characterised by hyperthermia, muscle rigidity, autonomic instability, altered consciousness, and elevated serum creatine phosphokinase levels has been reported to occur with antipsychotics, including paliperidone
hu Neuroleptikus malignus szindróma Neuroleptikus malignus szindrómát (Neuroleptic Malignant Syndrome-NMS) – melynek jellemzői a hyperthermia, izommerevség, autonóm instabilitás, az öntudat zavara és emelkedett szérum kreatinin-foszfokinázszint – jelentettek antipszichotikumok alkalmazása esetén beleértve a paliperidont
en In normal conditions of use, transient apathy and anorexia may occasionally occur, as well as hyperthermia (lasting usually for ‧ or ‧ days
hu Szakszerű beadás esetén is alkalmanként előfordulhat átmeneti letargia, étvágytalanság és hőmérséklet emelkedés (ami ‧ napig tart
en Occasionally, cats will develop temporary apathy (loss of interest in surroundings) and anorexia (loss of appetite), as well as hyperthermia (elevated body temperature) lasting for one or two days
hu A macskáknál esetenként átmeneti apátia (a külvilág iránti érdeklődés hiánya) és étvágytalanság, valamint egy vagy két napig tartó testhőmérséklet-emelkedés fordulhat elő
en If malignant hyperthermia develops, the anaesthetic supply should be interrupted immediately and ‧ % oxygen administered using fresh anaesthetic hoses and a rebreathing bag
hu Ha malignus hyperthermia lép fel, azonnal meg kell szakítani az anaestheticum adását és ‧ %-os oxigént kell bejuttatni új vezetékek és lélegeztető ballon segítségével
en Vaccination may cause a slight hyperthermia (less than ‧°C during a maximum period of ‧ hours
hu A vakcinázás enyhe, legfeljebb ‧, ‧ °C-os, nem tovább, mint ‧ óráig tartó hőemelkedést okozhat
en Concomitant treatment with irreversible monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) is contraindicated due to the risk of serotonin syndrome with symptoms such as agitation, tremor and hyperthermia
hu Irreverzibilis monoamino-oxidáz-gátlókkal (MAO-gátlókkal) való egyidejű alkalmazás ellenjavallt az izgatottsággal, remegéssel, hyperthermiával, stb. kísért szerotonin szindróma kockázata miatt
en Neuroleptic Malignant Syndrome, characterised by hyperthermia, muscle rigidity, autonomic instability, altered consciousness and elevated serum creatine phosphokinase levels has been reported to occur with antipsychotics
hu Neuroleptikus malignus szindróma-melynek jellemzői a hipertermia, izommerevség, autonóm instabilitás, zavart tudati állapot és emelkedett szérum kreatinin-foszfokináz szint-előfordulását jelentették antipszichotikumokkal összefüggésben
en No effect other than those already mentioned in section Adverse reactions have been observed, except hyperthermia that may exceptionally last ‧ days
hu A " Mellékhatások " pontban említetteken kívül más hatást nem figyeltek meg, kivéve a hyperthermiát, amely kivételes esetekben ‧ napig tarthat
en Serotonin syndrome symptoms may include mental status changes (e. g., agitation, hallucinations, coma), autonomic instability (e. g., tachycardia, labile blood pressure, hyperthermia), neuromuscular aberrations (e. g., hyperreflexia, incoordination) and/or gastrointestinal symptoms (e. g., nausea, vomiting, diarrhoea
hu A szerotonin szindróma tünetei magukban foglalhatják az elmeállapot megváltozását (pl. izgatottság, hallucinációk, kóma), a vegetatív instabilitást (pl. tachycardia, labilis vérnyomás, hyperthermia), neuromuszkuláris zavarokat (pl. hyperreflexia, inkoordináció) és/vagy gasztrointesztinális tüneteket (pl. hányinger, hányás, hasmenés
en In normal conditions of use, transient apathy and anorexia may occasionally occur, as well as hyperthermia (lasting usually for ‧or ‧ days
hu Szakszerű beadás esetén is alkalmanként előfordulhat átmeneti letargia, étvágytalanság és hőmérséklet emelkedés (ami ‧ napig tart
en No effect other than those already mentioned in section Adverse reactions have been observed after the administration of several doses, except hyperthermia that may exceptionally last ‧ days
hu A " Mellékhatások " pontban említetteken kívül más hatást nem figyeltek meg több adag beadása után, kivéve a hyperthermiát, amely kivételes esetekben ‧ napig tarthat
en Transitory hyperthermia was observed, as well as a significant rise in lymphocytes and a significant decrease in thrombocytes and segmented neutrophils
hu Átmeneti hipertermiát, a limfocitaszám emelkedését valamint a trombociták és a neutrofil granulociták számának szignifikáns csökkenését észlelték
en NMS, including rhabdomyolysis and hyperthermia, is characterised by motor symptoms (rigidity, myoclonus, tremor), mental status changes (e. g., agitation, confusion, coma), hyperthermia, autonomic dysfunction (tachycardia, labile blood pressure) and elevated serum creatine phosphokinase
hu Az NMS-t, ideértve a rhabdomyolysist és a hyperthermiát is, motoros tünetek (izommerevség, izomgörcsök, tremor), a mentális állapot elváltozásai (pl. izgatottság, zavartság, kóma), hyperthermia, vegetatív funkciózavar (tachycardia, labilis vérnyomás), valamint a kreatin foszfokináz plazmaszintjének emelkedése jellemzik
en In the case of intravenous administration in cats, increased adverse reactions may be seen, e. g. hyperthermia, soft faeces, anorexia, decreased drinking or collapse
hu Intravénás adagolás esetén macskákban esetlegesen adverz reakciók figyelhetőek meg, mint pl. hypertermia, lágy bélsár, anorexia, csökkent folyadékfelvétel, vagy összeesés
en Sevoflurane may trigger episodes of malignant hyperthermia in susceptible dogs
hu A sevofluran az arra hajlamos kutyáknál elősegítheti a malignus hyperthermiás esetek előfordulását
en Pain and local hyperthermia (increase in body temperature) can occur in rare cases
hu Ritka esetekben fájdalom és helyi hőmérséklet-emelkedés alakulhat ki
en RISKS: The main risks associated with the product are suffocation and hyperthermia, frequently associated with Sudden Infant Death Syndrome
hu VESZÉLYEK: A termékhez kapcsolódó fő kockázatot a fulladás és a testhőmérséklet emelkedése jelenti, amelyeket gyakran hoznak összefüggésbe a hirtelen csecsemőhalállal
en Patients with contraindications to limb hyperthermia
hu Azok a betegek, akiknél a végtagi hipertermia ellenjavallt
en No effects other than those already mentioned in section Adverse reactions have been observed, except hyperthermia that may exceptionally last ‧ days
hu A " Mellékhatások " pontban említetteken kívül más hatást nem figyeltek meg, kivéve a hyperthermiát, amely kivételes esetekben ‧ napig tarthat
en The possibility of sevoflurane triggering episodes of malignant hyperthermia in susceptible dogs cannot be ruled out
hu Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy a sevofluran az arra hajlamos kutyáknál elősegíti a malignus hyperthermiás esetek előfordulását
en A mild and transient hyperthermia very commonly occurs on the day of vaccination
hu Rendszerint enyhe, átmeneti hőemelkedés előfordul a vakcinázás napján
en In the case of intravenous administration in cats, increased adverse reactions may be seen, e. g. hyperthermia, soft faeces, anorexia, decreased drinking or collapse
hu Intravénás adagolás esetén macskákban esetlegesen adverz reakciók figyelhetőek meg, mint pl. hypertermia, lágy széklet, anorexia, csökkent folyadékfelvétel, vagy összeesés
en CNS stimulation is particularly likely in children, as are atropine-like symptoms (dry mouth, fixed and dilated pupils, flushing, hyperthermia, and gastrointestinal symptoms
hu A központi idegrendszeri stimuláció különösen gyerekeknél valószínű, csakúgy, mint az atropinszerű tünetek (szájszárazság, fixált és kitágult pupillák, kipirulás, hyperthermia és emésztőrendszeri tünetek
A 1. oldal. Talált 68 mondatot a hyperthermia kifejezésre.Találat ebben: 0,801 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!