kiejtés: IPA: ˈpɹɪns ˈɛdwəd ˈaɪlənd

Fordítás magyar-ra/re:

  • Prince Edward-sziget   

Más jelentések:

 
An island in eastern Canada, which forms the majority of the eponymous province
 
A province in eastern Canada which has Charlottetown as its capital.
 
Province in eastern Canada
 
A province in eastern Canada, the smallest of the country.

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (3)

Flag of Prince Edward IslandPrince Edward Island zászlaja
prince edward islandprince edward-sziget
Prince Edward IslandsPrince Edward-szigetek

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "Prince Edward Island", fordítási memória

add example
Prince Edward IslandPrince Edward-szigetcanada. kgm
This is an area of ‧ million km‧ which includes all the territory of the provinces of Prince Edward Island, Nova Scotia and New Brunswick, all the territory of the province of Quebec south of a straight line between Havre-St. Pierre on the north coast of the Gulf of Saint Lawrence and the point where the Quebec-Ontario boundary intersects the James Bay coastline, and all the territory of the province of Ontario south of a straight line between the point where the Ontario-Quebec boundary intersects the James Bay coastline and Nipigon River near the north shore of Lake SuperiorEz egy ‧ millió km‧ nagyságú terület, mely magába foglalja a Prince Edward-sziget, Új-Skócia és New Brunswick egész területét, Quebeck tartományban a Szent Lőrinc öböl északi partjánál lévő Havre St-Pierre-t, és a Quebeck-Ontario határ James-öblöt metsző pontját összekötő egyenestől délre fekvő területét, és Ontario tartománynak a Quebeck-Ontario határ James-öblöt metsző pontját és a Felső-tó északi partjánál lévő Nipigon folyót összekötő egyenestől délre fekvő területét
We at our state- of- the- art solar- powered Biocyte building, recognize that eternal vigilance is the price of health, whether it' s funding the teaching center at the Royal Prince Edward Hospital, removing aerosol products from the market... or braving the influenza quarantine at Bruny Island late last monthMi, itt a csúcstechnológiájú Biocyte épületben, tudjuk, hogy az egészség ára az állandó éberség,legyen szó az Edward Kórház oktató- centrumának támogatásáról, az aerosolos termékek kivonásáról... vagy az influenza karanténról a Bruny- szigeten
Prince Edward IslandPrince Edward IslandRegion/state name (optional, rarely needs a translation
Council is also called upon to discuss all arrangements made for the security and safety of His Highness Prince Edward, heir to the throne, and all provisions made for his temporal and spiritual welfareA tanács azt is hivatott megvitatni, hogy milyen előkészületek történtek őfelsége, Edward herceg, a trónörökös biztonsága érdekében, és milyen intézkedések történtek ideiglenes és lelki jóléte érdekében
You also, Prince EdwardIgen, felség
"Good lads, say to your master that Edward Prince of Wales desireth speech with him."- Mondjátok meg a tanítótoknak, jó fiúk, hogy Edward walesi herceg óhajt beszélni vele.
When the crown is securely on Prince Edward' s head that oath will be sworn and upheldAmikor a korona már biztosan Edward herceg fején lesz...... leteszik az esküt, és meg is erősítik
All hail Prince Edward!Mindenki köszöntse Edward herceget!
In sooth, yesternight wert thou the Prince of Wales; to-day art thou my most gracious liege, Edward, King of England."- Kegyelmességed bizony még tegnap estig walesi herceg volt, ma már azonban az én felséges uram, Edward, Anglia királya!
Prince Edward is very well, Your MajestyEdward herceg nagyon jól van, felséged
Right high, right excellent and noble Prince EdwardElőkelő, kitűnő és nemesi Edward herceg
"How now, my lord Edward, my prince?- Nos, mi történt, Lord Edward, én édes hercegem?
Since I' m injured, Ed is going to be handling Prince Edward in the competition tomorrowMióta megsérültem, azóta Ed foglakozik Edward Herceggel és ő fogja felvezetni a holnapi versenyen
Colville is Edward, the Black Prince, future king of EnglandColville- i Edward, a fekete herceg, Anglia jövőbeni királya
Prince Edward?Edward Herceg?
Prince Edward, Your MajestyEdward herceg, Felség
There was no talk in all England but of the new baby, Edward Tudor, Prince of Wales, who lay lapped in silks and satins, unconscious of all this fuss, and not knowing that great lords and ladies were tending him and watching over him - and not caring, either.Egész Angliában egyébről sem beszéltek, csak az újszülöttről, Tudor Edwardról, Wales hercegéről, aki selyembe-bársonyba pólyálva feküdt, s mit sem sejtett az egész hajcihőről, sem arról, hogy nagyurak és dámák gondozzák, s vigyáznak rá - sőt egy cseppet sem törődött az egésszel.
Colville is Edward, the Black Prince, future king of EnglandColville valójában Eduárd herceg, a trónörökös
This is my son, Prince EdwardEz a fiam, Edward herceg
You also, Prince EdwardÖn is jól vívott, Edward herceg
Prince Edward is the key to His destiny, nothing will stand in His wayEdward herceg az ő sorsának kulcsa, és semmi sem állhat az útjába
Prince Edward, we need help!Edward herceg, segíts rajtunk!
Alexandra of Denmark came over here and married our prince, who became Edward the Seventh.Dán Alexandra a mi lányunk lett, ahhoz a trónörököshöz ment feleségül, akiből VII. Edward lett.
A 1. oldal. Talált 14713 mondatot a Prince Edward Island kifejezésre.Találat ebben: 11,337 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!