Fordítás magyar-ra/re:

  • karú   
    (Suffix  )
     
    having a number of arms

Más jelentések:

 
Having a particular type of arm.

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (52)

access armpozicionáló kar
Angolan Armed ForcesAngola hadereje
armfelkar; ruhaujj; folyóág; felfegyverez; kéz; oldal; fegyvernem; elágazás; fegyverez; szár; ág; ágazat; felszerel; fogantyú; harceszköz; szárny; váll; kar; fegyver
arm and a legborsos ár
arm-chairfotel; karosszék
arme blanchelándzsa
armedfegyveres
armed forceskatonaság; fegyveres erők
Armed Forces of ArmeniaÖrményország hadereje
Armed Forces of BelarusFehéroroszország hadereje
Armed Forces of MaltaMálta hadereje
Armed Forces of the PhilippinesA Fülöp-szigetek hadereje
Armed Forces of the Russian FederationOroszország hadereje
armfulnyalábnyi
armingfegyverzet; forgórész
armscímer; fegyverzet; fegyver
arms controlfegyverzet-ellenőrzés
arms industryfegyvergyártás
arms limitationfegyverzetkorlátozás
arms policyfegyverzeti politika
arms racehidegháborús fegyverkezési verseny; fegyverkezési verseny
arms supplyfegyverellátás
arms tradefegyverkereskedelem
British Armed ForcesBrit haderő
clutch armtengelykapcsolókar
coat of armscímerpajzs; címer
coat-of-armscímer
European arms policyeurópai fegyverzetpolitika
Indian Armed ForcesIndia hadereje
Jordanian Armed ForcesJordánia hadereje
Lebanese Armed ForcesLibanoni Fegyveres Erők
lower armalsókar; alkar
Myanmar Armed ForcesMianmar hadereje
non-proliferation of armsfegyverek elterjedésének megakadályozása
one-armedfélkarú
one-armed banditfélkarú rabló
Polish Armed ForcesA Lengyel Köztársaság Fegyveres Erői
Portuguese Armed ForcesPortugália hadereje
Revolutionary Armed Forces of ColombiaKolumbia Forradalmi Fegyveres Erői
Romanian Armed ForcesRománia hadereje
Royal Arms of CambodiaKambodzsa címere
Royal Brunei Armed ForcesBrunei hadereje
Royal Cambodian Armed ForcesKambodzsa hadereje
Royal Thai Armed ForcesThaiföld hadereje
Singapore Armed ForcesSzingapúr hadereje
small armskézifegyver
Spanish Armed ForcesSpanyolország hadereje
strong-armerőszakos
Sultan of Oman’s Armed ForcesOmán hadereje
Swedish Armed ForcesSvédország hadereje
Turkish Armed ForcesTörökország hadereje
upper armfelkar

Példa mondatok: "-armed", fordítási memória

add example
He wanted to pummel Aarfy, but lacked the strength to lift his arms.Be akart húzni Aarfynak, de nem volt annyi ereje, hogy fölemelje a karját.
The guardian has instincts as much as it attacks the scrunt.It is a he/she arms against the oneAz Őrző ösztönösen megérzi, mikor támad a Szkarmp, ez az egyik legnagyobb fegyvere ellenük
I came into the room where she and my mother were sitting; and the baby (who was only a few weeks old) being on my mother's lap, I took it very carefully in my arms.Beléptem a szobába, ahol ő meg édesanyám üldögélt; mivel a kisbaba (aki akkor csak néhány hetes volt) anyám ölében pihent, nagyon óvatosan karomba vettem.
Subject is armed and volatileA célszemélynél fegyver van és instabil
Funding to UNDP/BCPR for support to ECOWAS Small Arms Control Programme (SEK ‧; approx. EURHozzájárulás az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP)/Válságmegelőzési és Helyreállítási Hivatala (BCPR) által a Nyugat-afrikai Országok Gazdasági Közösségének (ECOWAS) a kézifegyverek ellenőrzésére vonatkozó, programjára nyújtott finanszírozáshoz (‧ SEK; kb. ‧ EUR
The Operation Plan and the Rules of Engagement concerning the EU military operation to contribute to the deterrence, prevention and repression of acts of piracy and armed robbery off the Somali coast, hereinafter referred to as Operation Atalanta, are approvedA Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletre (Atalanta-művelet) vonatkozó műveleti tervet és a harcérintkezés szabályait jóváhagyják
Approximately ‧ % of subjects who received Enbrel achieved an ACR ‧ response at month ‧ and month ‧ compared to fewer than ‧ % of subjects in the placebo armHárom és hat hónap után az Enbrel-lel kezeltek mintegy ‧ %-ában tapasztaltak ACR ‧ választ, míg a placebo csoportban ez a szám kevesebb, mint ‧ % volt
The light of the street lamps filtered softly through the lace curtains, and there lay Michael, his head turned away from her, in his immaculate white cotton paja- mas, pressed so carefully by Henri that they had a perfect seam down the arm.A csipkefüggönyökön lágyan hullott be az utcai lámpák fénye, és ott feküdt Michael, fejét elfordítva a lánytól, patyolatfehér pamutpizsamában, amelybe a lelkiismeretes Henri nyílegyenes éleket vasalt.
She turned her head away and put her arms back under the bedclothes and shut her eyes.Elfordította a fejét, karjait visszadugta a takaró alá, és becsukta a szemét.
The best places to give yourself an injection are: the front of your waist (abdomen); your buttocks; the front of your thighs or upper armsAz öninjekciózás számára a legalkalmasabb helyek: a has bőre, a fartájék, a felkar vagy a comb elülső felszíne
Other information: Former Deputy Chief of Armed Forces General Staff for Logistics and Industrial Research/Head of State Anti-Smuggling Headquarters, engaged in efforts to get round the sanctions imposed by UNSCR ‧ andEgyéb információ: a fegyveres erők logisztikai és ipari kutatási személyzetének parancsnokhelyettese, valamint az állami csempészetellenes központ vezetője, részt vesz az ‧ és ‧ ENSZ BT-határozatokban kiszabott szankciók megkerülésére tett erőfeszítésekben
Dianne held his arm and jogged beside the stretcher.Dianne fogta a kezét, miközben a hordágy mellett gyalogolt.
A lighted disk with something projecting from the center: a long metal arm with half a dozen ball joints in it and a cup on the end.Egy kivilágított korong, aminek kinyúlt valami a közepéből: hosszú fémkar, fél tucat gömbcsuklós izülettel, egy tállal a végén.
Political and Security Committee Decision ATALANTA/‧/‧ of ‧ October ‧ amending Political and Security Committee Decision ATALANTA/‧/‧ on the acceptance of third States’ contributions to the European Union military operation to contribute to the deterrence, prevention and repression of acts of piracy and armed robbery off the Somali coast (Atalanta) and Political and Security Committee Decision ATALANTA/‧/‧ on the setting-up of the Committee of Contributors for the European Union military operation to contribute to the deterrence, prevention and repression of acts of piracy and armed robbery off the Somali coast (AtalantaA Politikai és Biztonsági Bizottság Atalanta/‧/‧ határozata (‧. október ‧.) a harmadik államoknak a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelethez (Atalanta) való hozzájárulása elfogadásáról szóló Atalanta/‧/‧ politikai és biztonsági bizottsági határozat, valamint a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai művelet (Atalanta) tekintetében a hozzájáruló felek bizottságának létrehozásáról szóló Atalanta/‧/‧ politikai és biztonsági bizottsági határozat módosításáról
The case for reinforcement of both the preventive and the corrective arm of the pact is obvious.Nyilvánvaló, hogy a paktum prevenciós és korrekciós ágát egyaránt meg kell erősíteni.
He gazed with some intentness at the English barricades of the two highways, - two large abatis of trees, that on the road to Genappe above La Haie-Sainte, armed with two cannon, the only ones out of all the English artillery which commanded the extremity of the field of battle, and that on the road to Nivelles where gleamed the Dutch bayonets of Chasse's brigade.Mereven szemlélte a két út angol torlaszait, a két hatalmas fatorlaszt; azt, amely a genappe-i úton Haie-Sainte felett állt, két ágyúval fel fegyverezve - az egész angol tüzérségnek csak ez a két ágyúja irányult a csatatér közepe felé -, és a másikat a nivelles-i úton, amelyen megcsillantak a Chassé-dandár hollandusainak szuronyai.
At his word the band flew down and seized Quelala, carried him in their arms until they were over the middle of the river, and then dropped him into the water.Szavára a csapat leszállt, megragadta Kelált, fölemelte, és kivitte a folyó közepéig, ott aztán belepottyantottak a vízbe.
Therefore, I wish to reiterate, in the strongest terms, that the Israeli bombings must be brought to an immediate halt, as must Hamas' rocket fire into Israel, and the smuggling of arms into the Gaza Strip from Egypt must also be stopped.Szeretném tehát a lehető leghatározottabban megismételni, hogy az izraeli bombázásoknak azonnal véget kell vetni, csakúgy, mint a Hamász Izrael ellen irányuló rakétatámadásainak, továbbá be kell fejezni az Egyiptom felől a Gázai övezetbe irányuló fegyvercsempészetet.
The enduring truth is that Africa is the scene of bloody conflicts and that Africans spend more on arms than they receive in development aid.A kíméletlen igazság az, hogy Afrika véres konfliktusok színhelye, és az afrikaiak többet költenek fegyverekre, mint amennyit fejlesztési támogatásként kapnak.
Her elbows began to bend, and as the drag of her weight began to leave her arms and shoulders, the tingles racing through her flesh increased.Könyöke behajlott, testének súlya egyre kevésbé terhelte karját és vállát, és a tűszúrások egyre lázasabb iramban cikáztak ide-oda az izmaiban.
The evening was employed in putting bedding, arms, munitions, provisions, etc., on board, and the next morning, by 5 o'clock, the good-byes were spoken, and Pencroff, hoisting the sails, headed for Claw Cape, which had to be doubled before taking the route to the southeast.Az este azzal telt el, hogy a telepesek fekvőhelyeket, használati tárgyakat, fegyvereket, lőszert, iránytűt és nyolcnapi élelmet szállítottak a Bonadventure fedélzetére; hamar végeztek a berakodással, és visszatértek a Gránitpalotába.
The licensing office may require applications for transit of arms, ammunition and equipment intended specifically for military use and of related technology to be accompanied by a document in which the competent authorities in the country from which the goods come certify that export to the stated country of destination is authorisedAz engedélyező hivatal előírhatja, hogy a fegyverek, lőszerek, a kifejezetten katonai célra szánt eszközök és az ehhez kapcsolódó technológiák tranzitja iránti kérelmekhez a kérelmező mellékeljen egy olyan dokumentumot, amelyben azon ország illetékes hatóságai, ahonnan az áru érkezik, igazolják, hogy a megadott célországba irányuló kivitel engedélyezett
THE MERLIN HAD AGED, too, and the years had not been so kind to him as to Gwenhwyfar; he was more stooped, he dragged his leg now with a walking stick, and his arms and wrists, with their great ropy muscles, looked like branches of an ancient and twisted oak.A merlin is megöregedett, és az évek hozzá nem voltak olyan kegyesek, mint Gwenhwyfarhoz; még görbébb lett, a lábát immár bottal megsegítve húzta, és a két karja meg csuklója a nagy, kötélszerű izmokkal olyan volt, mint egy nagy, vén, görbe tölgyfa ága.
Sir Tristano returned to report that he had received correct if somewhat cool hospitality; that the barons were disbanding their armed companies with calculated slowness; and that each house had a litany of wrongs to recite against its foes.Sir Tristano visszatértekor jelentette, hogy megfelelő, bár hűvös fogadtatásban részesült; a bárók szándékos lassúsággal oszlatják fel fegyveres csapataikat, és minden család egy egész litániányi sérelmet tart számon.
A 1. oldal. Talált 22254 mondatot a -armed kifejezésre.Találat ebben: 11,232 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!