kiejtés: IPA: 'dʀɛːtə dʀaːt /dʀaːt/

Fordítás magyar-ra/re:

 • drót   
  (Noun  )
 • huzal   
  (Noun  )
 • fémhuzal   
 • fűtőszál   
 • izzószál   
 • rost   
 • szál   

Did you mean: draht

Hasonló kifejezések a német magyar szótárban. (1)

draht
vezeték

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "Draht", fordítási memória

add example
de In kritischen Bereichen müssen wärmebeständige Drähte verlegt sein
hu A kritikus területeken hőálló vezetékeket kell használni
de CPA ‧.‧.‧: Kalt gezogener Draht aus nicht rostendem Stahl
hu CPA ‧.‧.‧: Hidegen húzott huzal rozsdamentes acélból
de Mindestlänge des Drahtes ‧,‧ m
hu drótkötélhossz legalább ‧,‧ m
de elektronisch erbrachte Dienstleistung eine Dienstleistung, die mittels Geräten für die elektronische Verarbeitung (einschließlich digitaler Kompression) und Speicherung von Daten am Ausgangspunkt gesendet und am Endpunkt empfangen wird und die vollständig über Draht, über Funk, auf optischem oder anderem elektromagnetischem Wege gesendet, weitergeleitet und empfangen wird
hu elektronikus úton: olyan szolgáltatást jelent, amelynek küldése és vétele elektronikus adatfeldolgozó (beleértve a digitális tömörítést is) és-tároló eszközök segítségével történik, és amelynek elküldése, továbbítása és vétele teljes egészében vezetéken, rádión, optikai vagy egyéb elektromágneses eszköz útján történik
de Um das Risiko von Ausgleichsgeschäften zwischen verschiedenen Warentypen zu senken, bot das Unternehmen an, drei Mindesteinfuhrpreise einzuhalten, nämlich einen für PSC-Drähte und zwei für-Litzen, abhängig vom Querschnitt
hu A különböző terméktípusok közötti keresztkompenzáció kockázatának csökkentése érdekében a vállalat három minimális importár betartását ajánlotta fel: egyet a PSC huzalok, két – átmérőtől függő – minimális importárat pedig a PSC sodratok tekintetében
de elektronische Übermittlung die Übermittlung von Daten mittels Geräten für die elektronische Verarbeitung (einschließlich digitaler Kompression) von Daten über Draht, über Funk, auf optischem oder elektromagnetischem Wege
hu elektronikus úton történő továbbítás: elektronikus adatkezelési eszközök (beleértve a digitális tömörítést is) útján történő adattovábbítás vezetéken, rádión, optikai vagy más elektromágneses eljárással
de Er ist das wichtigste Vorprodukt für Stromkabel, Installations- und Kommunikationskabel und Drähte
hu A réz nyersrúd a távvezetékek, összekötő és kommunikációs kábelek, valamint vezetékek fő alapanyaga
de Platte zur Befestigung der Drähte
hu lemez a drótkötelek rögzítéséhez
de Etiketten, die aus einem Draht, einem Streifen oder einer Kombination von zwei Streifen aus magnetischem Material, so genannte magnetische Etiketten oder akustisch-magnetische Etiketten, bestehen, die zur Verwendung im Kontrollbereich eines Systems zur elektronischen Artikelsicherung (EAS) bestimmt sind (Position
hu az elektronikus áruvédelmi (Electronic Article Surveillance – EAS) rendszer ellenőrzési területén belül való felhasználásra szánt, mágneses huzalból, csíkból vagy csíkpárból álló ún. mágneses címke vagy akusztomágneses címke (‧ vtsz
de PSC-Drähte und-Litzen finden am häufigsten Verwendung zur Bewehrung von Beton und für Seiltragwerke
hu A PSC-huzalok és-sodratok leggyakoribb alkalmazási területe a beton megerősítése, függő elemek és kábelhidak
de Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ des Rates vom ‧. Mai ‧ zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls und zur endgültigen Vereinnahmung des vorläufigen Zolls auf die Einfuhren bestimmter Vor- und Nachspanndrähte und-Litzen aus nicht legiertem Stahl (PSC-Drähte und-Litzen) mit Ursprung in der Volksrepublik China
hu A Tanács ‧/‧/EK rendelete (‧. május ‧.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes, ötvözetlen acélból készült elő- és utófeszítő huzalok és huzalsodratok (PSC-huzalok és-sodratok) behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és az e behozatalokra kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről
de Schienen, Schwellen, Unterlagsplatten und Laschen, Träger, schwere Formeisen und Stabeisen von ‧ mm und mehr, Stab- und Profileisen unter ‧ mm sowie Flacheisen unter ‧ mm, Walzdraht, Röhrenrundstahl und Röhrenvierkantstahl, warmgewalztes Bandeisen (einschließlich der Streifen zur Röhrenherstellung), warmgewalzte Bleche (mit oder ohne Überzug), Grob- und Mittelbleche von ‧ mm Stärke und mehr, Universaleisen von ‧ mm und mehr; mit Ausnahme von Draht und Drahtprodukten, Blankstahl und Grauguss
hu mm-es vagy nagyobb átmérőjű sínek, sínaljzatok, lemezek és csatlakozólemezek, gerendák, nehéz idomvasak és rudak, ‧ mm-nél kisebb átmérőjű szádacélok, rudak és idomvasak és ‧ mm alatti síkhengerelt termékek, csőhöz készült drótok, köracélok és négyzetacélok, melegen hengerelt abroncsok és szalagok (ideértve a csövekhez használt szalagokat) és melegen hengerelt (bevont vagy bevonat nélküli) lemezek, ‧ mm-es vagy vastagabb hengerelési tuskók és lemezek, ‧ mm-nél nagyobb szélesacél, kivéve huzalok és huzaltermékek, fényesre húzott rúdacélok és vasöntvények
de auf elektronischem Wege Verwendung elektronischer Anlagen zur Verarbeitung (einschließlich der digitalen Kompression) und Speicherung von Daten per Draht, Funk, optischer oder anderer elektromagnetischer Verfahren
hu elektronikus úton: adatok elektronikus berendezések segítségével történő feldolgozása (a digitális tömörítést is beleértve) és tárolása vezetékes vagy rádión keresztül történő továbbítás, optikai technológiák vagy más elektromágneses megoldás alkalmazásával
de Bekaert: Fertigung und Verkauf von Stahldrahtabzäunungen, industriellem Maschendraht, Kabel und Drähten
hu Bekaert vállalat esetében: acélsodronyos kerítésszerkezetek, sodronyozott ipari háló, kábel és huzal gyártása és értékesítése
de Klägerin: AGST Draht- und Biegetechnik GmbH
hu Felperes: AGST Draht- und Biegetechnik GmbH
de Bei elektrischen, nichtelektrischen und elektronischen Zündern steht die eindeutige Kennzeichnung entweder auf einem Aufklebetikett auf den Drähten oder der Umhüllung oder auf einem Klebetikett oder wird direkt auf die Kapsel des Zünders aufgedruckt oder gestempelt
hu Az elektromos, nem elektromos és elektronikus gyutacsok esetében az egyedi azonosításnak vagy egy a vezetékeken vagy a gyújtócsövön levő öntapadós címkéből, vagy pedig a gyutacshüvelyen levő öntapadós címkéből, illetve közvetlen nyomtatásból vagy bélyegzésből kell állnia
de Das Verfahren wurde auf einen Antrag hin eingeleitet, der vom Eurostress Information Service (ESIS) im Namen von Herstellern gestellt wurde, auf die mit mehr als ‧ % ein erheblicher Teil der gesamten Gemeinschaftsproduktion von PSC-Drähten und-Litzen entfiel
hu Megjegyzendő, hogy az eljárást a Eurostress Information Service (ESIS) által a PSC-huzalok és-sodratok teljes közösségi gyártásának jelentős arányát – jelen esetben több mint ‧ %-át – képviselő gyártók nevében benyújtott panasz alapján indították meg
de NACE ‧.‧: Herstellung von isolierten Elektrokabeln,-leitungen und-drähten
hu NACE ‧.‧: Szigetelt vezeték, kábel gyártása
de Glühlampe bezeichnet eine Lampe, bei der das Licht erzeugt wird, indem ein feiner Draht von einem ihn durchfließenden Strom zum Glühen gebracht wird
hu izzószálas lámpa: olyan lámpa, amelyben a fény úgy keletkezik, hogy az áthaladó elektromos áram izzásig hevít egy szálszerű vezetőt
de Beim Bau der Prüfstrecke sind die Probleme zu berücksichtigen, die sich bei der Entnahme von Bohrkernen stellen können, wenn die Prüfstrecke mittels Rohrleitungen oder elektrischen Drähten beheizt wird
hu Az útburkolat építőjének figyelmét fel kell hívni arra a problémára, amely akkor merülhet fel, ha a mérőterületet csövek vagy elektromos vezetékek melegítik, és ilyen esetben erről a területről is kell magmintát venni
de CPA ‧.‧.‧: Drähte, Stäbe, Rohre, Platten, Elektroden und ähnliche Waren, mit Dekapier- oder Flussmittel umhüllt oder gefüllt, zum Schweißen oder Löten; Drähte und Stäbe, aus agglomeriertem Pulver von unedlen Metallen, zum Metallisieren im Aufspritzverfahren
hu CPA ‧.‧.‧: Hegesztő és forrasztó fémanyagok (pálcák, huzalok, csövek, lemezek, elektródák), a folyósításhoz speciális bevonattal, illetve töltéssel
de NACE ‧.‧: Herstellung von sonstigen elektronischen und elektrischen Drähten und Kabeln
hu NACE ‧.‧: Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
A 1. oldal. Talált 204 mondatot a Draht kifejezésre.Találat ebben: 0,982 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!