kiejtés: IPA: 'dʀɛːtə dʀaːt /dʀaːt/

Fordítás magyar-ra/re:

 • drót   
  (Noun  )
 • huzal   
  (Noun  )
 • fémhuzal   
 • fűtőszál   
 • izzószál   
 • rost   
 • szál   

Did you mean: draht

Hasonló kifejezések a német magyar szótárban. (1)

draht
vezeték

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "Draht", fordítási memória

add example
de Zerkleinerung der Dickete- Hierbei werden traditionelle Werkzeuge, z. B. eine Ferula benutzt (Klopfer in Form einer kleinen Holzschaufel mit einem oder zwei Drähten in der Mitte
hu Az alvadék felaprítása – ennek során hagyományos eszközöket, pl. ferulát (kis falapát formájú klopfoló, közepén egy vagy két szál dróttal) használnak
de Der Rat führte mit der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ endgültige Antidumpingzölle auf die Einfuhren von Draht aus nicht rostendem Stahl mit einem Durchmesser von ‧ mm oder mehr (nachstehend betroffene Ware genannt) des KN-Codes ex‧ mit Ursprung in Indien ein
hu Az ‧/‧/EK tanácsi rendelet végleges dömpingellenes vámot vetett ki az Indiából származó, ‧ mm vagy nagyobb átmérőjű rozsdamentes, az ex‧ vámtarifaszám alá tartozó acélhuzal (az érintett termék) behozatalára
de CPA ‧.‧.‧: Drähte, Stäbe, Rohre, Platten, Elektroden und ähnliche Waren, mit Dekapier- oder Flussmittel umhüllt oder gefüllt, zum Schweißen oder Löten; Drähte und Stäbe, aus agglomeriertem Pulver von unedlen Metallen, zum Metallisieren im Aufspritzverfahren
hu CPA ‧.‧.‧: Hegesztő és forrasztó fémanyagok (pálcák, huzalok, csövek, lemezek, elektródák), a folyósításhoz speciális bevonattal, illetve töltéssel
de zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ zur Einführung endgültiger Antidumpingzölle auf die Einfuhren von Draht aus nicht rostendem Stahl mit einem Durchmesser von ‧ mm oder mehr mit Ursprung in Indien
hu az Indiából származó ‧ mm vagy annál nagyobb átmérőjű rozsdamentes acélhuzal behozatalára végleges dömpingellenes vámok kivetéséről szóló ‧/‧/EK tanácsi rendelet módosításáról
de links: Aufhängung mit vier Drähten (ohne Querdrähte
hu bal: négyhuzalos felfüggesztés (kereszthuzalok nélkül
de Beim Bau der Prüfstrecke sind die Probleme zu berücksichtigen, die sich bei der Entnahme von Bohrkernen stellen können, wenn die Prüfstrecke mittels Rohrleitungen oder elektrischen Drähten beheizt wird
hu A próbapálya kivitelezőjének figyelembe kell vennie azt a problémát, amely a próbapálya csövekkel vagy villamos vezetékekkel történő fűtéséből és a mintáknak erről a területről történő vételéből adódhat
de Ein Hersteller von Draht aus Eisen der HS-Position ‧ ‧, der zur Herstellung Eisenstäbe ohne Ursprungseigenschaft verwendet hat, sollte in der zweiten Spalte „Stäbe aus Eisen“ angeben
hu A ‧ ‧ vámtarifaszám alá tartozó vas gyártójának, aki ezt a vasat nem származó vasrudakból állítja elő, a második oszlopban a „vasrudak” bejegyzést kell feltüntetnie
de Wenn Sie wieder hoch müssen, rüttle ich am Draht
hu Ha vissza kell hogy hozzalak, megrázom a drótot
de CPA ‧.‧.‧: Kalt gezogener Draht aus nicht rostendem Stahl
hu CPA ‧.‧.‧: Hidegen húzott huzal rozsdamentes acélból
de SEI: Herstellung und Vertrieb von elektrischen Drähten, Kabelbäumen und Kabeln sowie von Glasfasern und Telekommunikations-Glasfaserkabeln für terrestrische Anwendungen
hu a SEI esetében: elektromos vezetékek, kábelkötegek és kábelek, továbbá szárazföldi alkalmazásra szánt optikai szálak és száloptikai távközlési kábelek gyártása és értékesítése
de Beispiel eines Ausschnitts des unteren U-Rahmens mit Aussparungen für die Drähte
hu A drótok számára kikönnyítésekkel rendelkező alsó U-keret metszetének mintája
de elektronisch erbrachte Dienstleistung eine Dienstleistung, die mittels Geräten für die elektronische Verarbeitung (einschließlich digitaler Kompression) und Speicherung von Daten am Ausgangspunkt gesendet und am Endpunkt empfangen wird und die vollständig über Draht, über Funk, auf optischem oder anderem elektromagnetischem Wege gesendet, weitergeleitet und empfangen wird
hu elektronikus úton: olyan szolgáltatást jelent, amelynek küldése és vétele elektronikus adatfeldolgozó (beleértve a digitális tömörítést is) és-tároló eszközök segítségével történik, és amelynek elküldése, továbbítása és vétele teljes egészében vezetéken, rádión, optikai vagy egyéb elektromágneses eszköz útján történik
de Bildgebungssysteme für die Baumaterialanalyse (BMA) ermöglichen eine Palette innovativer Anwendungen für die Feststellung oder Abbildung von Rohren, Drähten und anderen Strukturen innerhalb von Wänden in Wohn- oder Geschäftsgebäuden
hu Az építőanyag-vizsgáló (BMA) képalkotó rendszerek számos innovatív alkalmazásra adnak lehetőséget például csövek, vezetékek, és lakáscélú vagy ipari építményekben használt más, falba épített szerkezetek érzékelése vagy leképezése területén
de Eine interessierte Partei, die PSC-Drähte und-Litzen aus der VR China einführte, machte geltend, die Einführung von Antidumpingmaßnahmen werde ernsthafte Auswirkungen auf die Lage der Einführer haben, denn diese würden den Preisanstieg nicht an ihre Abnehmer weitergeben können
hu A KNK-ból PSC-huzalokat és sodratokat importáló egyik érdekelt fél azt állította, hogy a dömpingellenes intézkedések bevezetése komolyan befolyásolná az importőrök helyzetét, akik így az árnövekedést nem tudnák továbbhárítani vásárlóikra
de Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ des Rates vom ‧. Mai ‧ zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls und zur endgültigen Vereinnahmung des vorläufigen Zolls auf die Einfuhren bestimmter Vor- und Nachspanndrähte und-Litzen aus nicht legiertem Stahl (PSC-Drähte und-Litzen) mit Ursprung in der Volksrepublik China
hu A Tanács ‧/‧/EK rendelete (‧. május ‧.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes, ötvözetlen acélból készült elő- és utófeszítő huzalok és huzalsodratok (PSC-huzalok és-sodratok) behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és az e behozatalokra kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről
de Superior Essex: Herstellung und Vertrieb von verschiedenen Kabeln und Drähten für Telekommunikationsanwendungen und von Wickeldrähten mit Lackisolierung
hu a Superior Essex esetében: telekommunikációs célra használt kábelek és zsinórok, valamint tekercselt huzalok és bevonataik gyártása és szállítása
de Als Telekommunikationsdienstleistung gelten Dienstleistungen zum Zweck der Übertragung, Ausstrahlung oder des Empfangs von Signalen, Schrift, Bild und Ton oder Informationen jeglicher Art über Draht, Funk, optische oder andere elektromagnetische Medien, einschließlich der damit im Zusammenhang stehenden Abtretung oder Einräumung von Nutzungsrechten an Einrichtungen zur Übertragung, Ausstrahlung oder zum Empfang, einschließlich der Bereitstellung des Zugangs zu globalen Informationsnetzen
hu Távközlési szolgáltatás a jelek, az írás, a képek és a hangok, illetve bármilyen formájú adat vezetékes, rádióhullám, optikai vagy egyéb elektromágneses rendszer útján történő továbbításával, kibocsátásával, illetve vételével kapcsolatos szolgáltatások, ideértve az adási, sugárzási vagy vételi kapacitások használati jogának átruházását, illetve átengedését is, beleértve a globális információs hálózatokhoz való hozzáférés biztosítását
de Wenn wir über ein politisches Europa reden, einen direkten Draht nach Europa, oder darüber, dass Europa mit einer Stimme spricht, vergessen wir oft darauf hinzuweisen, dass dies nur dann möglich ist, wenn wir über eine europäische Verteidigungspolitik verfügen.
hu Amikor egy politikai Európáról, egy európai forróvonalról, vagy akár az egységes hangon megszólaló Európáról beszélünk, akkor gyakran elfelejtjük ehhez azt is hozzátenni, hogy erre csak akkor kerülhet sor, ha van érvényes európai védelempolitika.
de Ich wickelte einen isolierten Draht um den Eisenkern.
hu Szigetelt huzalt tekercseltem a vasmag köré.
de direkt oder indirekt an die Schnittstelle eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes angeschlossene Einrichtungen zum Aussenden, Verarbeiten oder Empfangen von Nachrichten; sowohl bei direkten als auch bei indirekten Anschlüssen kann die Verbindung über Draht, optische Faser oder elektromagnetisch hergestellt werden; bei einem indirekten Anschluss ist zwischen der Endeinrichtung und der Schnittstelle des öffentlichen Netzes ein Gerät geschaltet
hu olyan, információk küldésére, feldolgozására vagy vételére szolgáló berendezés, amely valamely nyilvános távközlési hálózat interfészéhez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik; mind közvetlen, mind közvetett csatlakozások esetében az összeköttetés vezetékes, száloptikás vagy elektromágneses módszerrel építhető ki; közvetett csatlakozás esetében a végberendezés és a nyilvános hálózati interfész között még egy berendezés helyezkedik el
de CPA ‧.‧.‧: Stangen (Stäbe), Profile und Draht, aus Zinn
hu CPA ‧.‧.‧: Rúd, szelvény, huzal ónból
de NACE ‧.‧: Herstellung von isolierten Elektrokabeln,-leitungen und-drähten
hu NACE ‧.‧: Szigetelt vezeték, kábel gyártása
de Eine interessierte Partei vertrat die Ansicht, dass jegliche Antidumpingmaßnahmen zu einer Verknappung von PSC-Drähten und-Litzen im Vereinigten Königreich (VK) führen würden, da der Markt des VK von Einfuhren abhängig sei
hu Az egyik érdekelt fél azt állította, hogy a dömpingellenes intézkedések bevezetése nyomán az Egyesült Királyságban – az angliai piac importfüggősége miatt – hiány keletkezne a PSC-huzalok és-sodratok piacán
A 1. oldal. Talált 204 mondatot a Draht kifejezésre.Találat ebben: 0,41 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!