Fordítás magyar-ra/re:

  • teraszos mûvelés   
  • teraszos művelés   

Hasonló kifejezések a thai magyar szótárban. (88)

กลุ่มผู้ใช้ขั้นสูงKiemelt felhasználók
กลุ่มพืชขั้นสูงสุดzárótársulás
การแข่งขันระหว่างพืชปลูกกับวัชพืชhaszonnövény - gyom kompetíció
การค้นหาขั้นสูงirányított keresés
การจัดการพลังงานขั้นสูงSpeciális energiagazdálkodás
การตั้งตัวของพืชปลูกhaszonnövény telepítése
การเตรียมพืชก่อนปลูกültetés elõtti kezelés
การทดแทนขั้นทุติยภูมิmásodlagos szukcesszió
การปฏิบัติกับดินก่อนปลูกพืชtalajkezelés
การปฐมพยาบาลสัตว์ขั้นต้นállatoknak nyújtott elsõsegély
การปลูกพืชกลางแจ้งszabadföldi növénytermesztés
การปลูกพืชชนิดเดียวmonokultúrás termesztés
การปลูกพืชโดยใช้แรงงานสัตว์igavonó állattal való mûvelés
การปลูกพืชโดยมีสิ่งป้องกันvédett körülmények között folytatott termesztés
การปลูกพืชโดยไม่ไถพรวนzéró mûvelés
การปลูกพืชตามแนวระดับszintvonalas talajmûvelés
การปลูกพืชตามฤดูกาลszezonális termesztés
การปลูกพืชตามลําดับtöbbes termesztés (egymás után történő)
การปลูกพืชใต้ร่มaláültetés
การปลูกพืชแทนแนวคันดินsoros mûvelés
การปลูกพืชในกระถางcserépbe ültetése
การปลูกพืชในน้ําvízkultúra; hidrokultúra; hidropónia
การปลูกพืชในน้ํายาvízkultúra; hidropónia; hidrokultúra
การปลูกพืชในภาชนะkonténeres ültetés
การปลูกพืชในอากาศaeroponic
การปลูกพืชแบบขุดล้อมföldlabdás ültetés
การปลูกพืชแบบผสมvegyes termesztés
การปลูกพืชแบบรากเปลือยszabad gyökeres ültetés
การปลูกพืชแบบหมุนเวียนváltógazdálkodás; vetésforgó
การปลูกพืชเป็นกลุ่มcsoportos ültetés
การปลูกพืชเป็นช่วงszakaszos telepítés
การปลูกพืชเป็นแถวsorba ültetés
การปลูกพืชเป็นแนวzónás mûvelés
การปลูกพืชเป็นบล็อกblokkos ültetés
การปลูกพืชเพื่อความสวยงามzöldesítés
การปลูกพืชร่วมköztes termesztés
การปลูกพืชระยะชิดsûrû ültetés
การปลูกพืชไร้ดินtalaj nélküli termesztés
การปลูกพืชสลับváltógazdálkodás
การปลูกพืชสลับเป็นแถบsávos mûvelés
การปลูกพืชสองชนิดบนพื้นที่เดียวกันในหนึ่งปีkettős termesztés
การปลูกพืชสามชนิดhármas termesztés
การปลูกพืชหมุนเวียนvetésforgó; váltógazdálkodás
การปลูกพืชหมุนเวียนกับทุ่งหญ้าvetésváltás
การปลูกพืชหลายชนิดtöbbes termesztés
การปลูกพืชเหลื่อมฤดูköztes termesztés
การปลูกพืชอย่างต่อเนื่องfolyamatos termesztés
การปลูกพืชอายุสั้นköztes védőnövény termesztése
การปลูกพืชอีกครั้งnövényzet helyreállítása
การป้องกันพืชปลูกnövényvédelem; haszonnövény védelme
การแปรรูปไม้ขั้นต้นelsõdleges fafeldolgozás
การผลิตขั้นต้นprimer produkció
การผลิตขั้นปฐมภูมิprimer produktivitás
การผลิตพืชปลูกnövénytermelés
การพยากรณ์พืชปลูกtermés-elõrejelzés
การเพาะปลูกพืชföldmûvelés; növénytermesztés
การเพาะปลูกพืชชนิดเดียวmonokultúra
ขั้นตอนการขายértékesítési prognózis
ขั้นตอนของกระบวนการผลิตútvonalművelet
ขั้นตอนในการทดสอบtesztparancsprogram
ขั้นตอนวิธีการเรียงลําดับrendezési algoritmus
ขั้นตอนเวิร์กโฟลว์munkafolyamat-lépés
ความต้องการขั้นพื้นฐานalapszükséglet
ความลึกในการปลูกพืชültetési mélység
เครื่องปลูกพืชültetõ
ตัวตรวจสอบขั้นสุดท้ายbefejező
ตัวบันทึกขั้นตอนปัญหาProblémarögzítő
เทคนิคการปลูกพืชให้น้ํายาไหลเคลือบรากtápanyagfilm -módszer
แท็บตัวกรองขั้นต้นEgyszerű szűrés lap
บันไดlépcső
บันไดปลาโจนhallépcsõ
พืชที่ปลูกในสวนültetvény növény
พืชที่ปลูกเป็นแปลงvirágágyi dísznövény
พืชปลูกhaszonnövény
พืชปลูกในบ้านszobanövény
พืชปลูกในภาชนะkonténeres növény; cserepes növény
พืชปลูกภายในszobanövény
พืชปลูกร่วมกันköztes növény
พืชเพาะปลูกtermesztett növény
ภูมิอากาศเกี่ยวกับพืชปลูกhaszonnövény éghajlatigénye
ระบบการปลูกพืชnövénytermelési rendszer
ระบบการเพาะปลูกพืชföldmûvelési rendszer; növénytermelési rendszer
รูปแบบการปลูกพืชtermesztési struktúra
ลักษณะของพืชปลูกhaszonnövény-jellemzõ
ลําดับขั้นเวิร์กโฟลว์munkafolyamat-fázis
วนผลิตภัณฑ์ขั้นทุติยภูมิmásodlagos erdészeti termék
วิธีการปลูกพืชmûvelési gyakorlat
เศษพืชปลูกnövényi maradvány

Példa mondatok: "การปลูกพืชแบบขั้นบันได", fordítási memória

add example
อันตรายของปุ๋ยต่อพืชNövények esetén
หากค่าเริ่มต้นมากกว่าค่าสิ้นสุดแล้ว ค่าแต่ละขั้นจะต้องมีค่าน้อยกว่าศูนย์!Ha a kezdőérték nagyobb a záróértéknél, akkor a lépésköznek negatívnak kell lennie
หากค่าแต่ละขั้นน้อยกว่าศูนย์ ค่าเริ่มต้นจะต้องมีค่ามากกว่าค่าสิ้นสุด!Ha a lépésköz negatív, a kezdőértéknek nagyobbnak kell lennie a záróértéknél
ความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์, สําหรับดินใช้Növények és állatok esetén; Talajjal kapcsolatosan
Kate-เครื่องมือแก้ไขข้อความขั้นสูงKate-a KDE szövegszerkesztője
สารที่ยับยั้งการกินอาหารของแมลงศัตรูพืชเป็นการฆ่าแมลงทางอ้อมOlyan anyag, mely gátolja a kártevok táplálkozását anélkül, hogy közvetlenül elpusztítaná azokat
การปลูกพืชแซมระหว่างพืชปลูกเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน และ/หรือป้องกันการเกิดการพังทะลายของดินA haszonnövényekkel együtt, ill. a haszonnövények termesztési idoszaka közötti idoben termesztett növény, mely zöldtrágyaként szolgál, ill. az erózió ellen is véd
ชั้นบางๆ ของคิวตินหรือไขบนผิวนอกของพืชNövények felületét borító vékony kutin-, ill. viaszos réteg
การปลูกสร้างป่าขึ้นใหม่ในบริเวณที่ไม่เคยเป็นป่ามาก่อนErdotelepítés korábban erdovel nem rendelkezo területre
เนื้อเยื่อชั้นผิวของพืช, สําหรับสัตว์ใช้Növények esetén; Állatok kültakarója
พืชที่ปลูกบนที่ดอนแตกต่างจากพืชที่ปลูกในที่ลุ่มMagas területen termo növények
การปลูกพืชบางชนิดร่วมกันในพื้นที่เดียวกันโดยเฉพาะพืชที่ให้ผลประโยชน์ต่ออีกพืชหนึ่ง เช่น การปลูกพืชขับไล่แมลงในแปลงผักBizonyos növényfajták azonos területen történo együttes termesztése, különösen akkor, ha valamelyikk faj számára ez elonnyel jár, pl. ha zöldségnövények közé rovarriasztó (repellens) növényeket ültetnek
ภูมิอากาศที่มีปริมาณน้ําฝนไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชNövényzet igényeihez mérten elégtelen mennyiségu csapadék
เนื้อเยื่อพืช, สําหรับเนื้อเยื่อสมองใช้Növényi szövet; Agykéreg
พืชทั้งหลายในบริเวณ, สําหรับพื้นที่ในการปลูกป่าใช้Vegetációtípus; Erdo hasznosítású terület
พืชคลุมดิน, สําหรับบริเวณร่มที่เกิดจากใบและกิ่งจากบริเวณยอดของต้นพืชใช้Talajt borító vegetáció; Levelek és ágak által borított növényi rész
แปลงให้เป็นเอกสารขั้นพื้นฐาน (แนะนําให้ใช้สําหรับ นําเข้าไปยัง KWord ใหม่ หรือส่งออกไปยังบราวเซอร์รุ่นเก่าAz információk nagy részének átkonvertálása (újraimportáláshoz vagy régebbi böngészőkhöz ajánlott
การปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นของพืชหรือสัตว์Növények vagy helyhez kötött állatok ingerre adott, irányultságukat változtató válasza
วัสดุปลูกสําหรับการเจริญเติบโตของรากและค้ํายันต้นพืช, สําหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์หรือเนื้อเยื่อใช้Növények számára gyökerezési és tartó közegként szolgáló anyag; Sejt- és szövettenyészetek számára
การทําการเกษตรขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่ผลิตพืชหลักเพียงพืชเดียว, สําหรับพื้นที่ปลูกป่าใช้Nagyobb méretu mezogazdasági egység, gyakran egy fo növény termesztésére szolgál; Újrafásított terület
หน่วยบริการเตือนการแพร่ระบาดของโรคและแมลงเพื่อเตือนให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันพืชปลูกหรือสัตว์เลี้ยงของตนเองKártevok, kórokozók, ill. betegségek felbukkanását és terjedését figyelo szolgálat, mely jelzi a gazdálkodók számára a növény-, ill. állatállomány védelmének szükségességét
พืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์Állatok takarmányozása céljából termesztett növény
การเก็บสะสมเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์ซึ่งสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นหรือตัวใหม่ได้อีกOlyan csírasejek (ivarsejtek) gyujteménye, melyekbol egy új növény, ill. állat regenerálható
พืชที่อาศัยและดูดอาหารจากพืชอื่นซึ่งเป็นที่อาศัยนั้นParazita tulajdonságú edénynyalábos növény
การปลูกพืชอย่างต่อเนื่องโดยไม่คํานึงถึงฤดูปลูกUgaroltatás nélküli folyamatos növénytermesztés
A 1. oldal. Talált 210 mondatot a การปลูกพืชแบบขั้นบันได kifejezésre.Találat ebben: 0,26 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!