Fordítás magyar-ra/re:

  • érszorító   

Példa mondatok: "pince à forcipressure", fordítási memória

add example
Pincer la peau entre le pouce et l index de façon à former un pliCsípje össze a bőrt a hüvelyk-és mutatóujjával
Il est interdit de débarquer uniquement des queues ou pinces qui ont été détachées du corps de homards capturés dans les régions ou zones géographiques figurant à lA III. mellékletben említett régiókban vagy földrajzi térségekben kifogott homároknak a testüktől leválasztott farkát vagy ollóját tilos partra szállítani, amennyiben az adott fajra legkisebb fogható méret került meghatározásra
Dispositifs tels que les pinces, les outils actifs et tout autre outillage fixés sur l’embase placée à l’extrémité du bras manipulateur d’un robotMűszaki megjegyzés
Lors des essais décrits aux points ‧.‧ à ‧.‧, le courant débité par la batterie est mesuré à l’aide d’un ampèremètre du type à pince ou en boucle ferméeA ‧.‧–‧.‧. pontban leírt vizsgálatok során az akkumulátoráramot rögzíthető vagy zárt típusú áramátalakító használatával kell mérni
S’il n’existe pas de pince d’arrêt, ou si celle-ci est située à l’endroit de la boucle, placer le dynamomètre en un point approprié entre le renvoi au montant et le dispositif de retenue pour enfantsAmennyiben nincs felszerelve lezáró eszköz vagy az a csatra van szerelve, az erőmérő cellát a tartópánt és a gyermekbiztonsági rendszer közötti könnyen elérhető helyre kell szerelni
Je la dois à la pince utilisée pour m' extraire du ventre de ma défunte mèreAz a vasfogó nyoma, amivel drága szülőanyámból húztak ki
L'attelage ne doit présenter à proximité de la manette ni arête vive, ni partie en saillie où l'opérateur puisse se blesser ou se pincer lors de la manœuvre de l'attelageA csatlakozónak a kézi kar közelében nem lehet éles széle vagy esetleg becsípődést okozó pontja, amely a csatlakozó működtetése során sérülést eredményezhet
Transférer le liquide de digestion refroidi dans une ampoule à décantation de ‧ litres pourvue d'un vibrateur fixé par une pince supplémentaireA lehűtött emésztőfolyadékot beleöntik egy ‧ literes választótölcsérbe, amely egy külön rögzítő elemmel felerősített rázókészülékkel van felszerelve
Poussez le piston doucement et avec une pression constante, en maintenant toujours votre peau pincée, jusqu à ce que la seringue soit videA dugattyút lassú, állandó nyomással nyomja be, miközben a bőrfelületet továbbra is két ujja közé csippentve tartja, ameddig a fecskendő ki nem ürül
Point ‧: à ‧ cm du bord sur l'une des médianes, le côté de la vitre portant les marques éventuelles de pinces devant être choisipont: ‧ cm-re az egyik felező szélétől, azon az oldalon, ahol az üvegtáblán fogónyom van (ha van ilyen
Maintenant, elle va être, semble-t-il, englobée par une sorte de surveillant de l'UE, composé sans nul doute de bureaucrates ignorants, de femmes au foyer scandinaves, de mafieux bulgares et de fabricants roumains de pinces à linge.Most úgy tűnik, hogy ezt a feladatot átveszi valamiféle európai uniós felügyelő hatóság, amely minden kétséget kizáróan tudatlan bürokratákból, skandináv háziasszonyokból, a bolgár maffiából és romániai fafaragókból fog állni.
des marchés distincts pour i) les machines à tisser à pinces négatives et ii) les machines à tisser à pinces positives; un marché unique comprenant l'ensemble des machines à tisser à pinceskülön piacok: i. negatív vetülékátadású vetülékvivős szövőgépek és ii. pozitív vetülékátadású vetülékvivős szövőgépek; egyetlen piac valamennyi vetülékvivős szövőgép esetében
Cette méthode permet d'étalonner, avant l'essai, le système d'injection de courant à la puissance incidente correspondant au courant, et c'est cette puissance incidente, utilisée durant l'étalonnage, qui doit être appliquée à la pince d'injection quand elle est placée sur les câbles du SEEE testéEzen eljárás kalibrálja az áram betápláló rendszer kimenő teljesítményét a vizsgálat előtti áramerősséghez képest, és ugyanezen kimenő teljesítményt kell alkalmazni a fogóra, ha ezt a vizsgálandó elektromos/elektronikus szerelési egységgel a kalibrálásnál használt kábelen keresztül összekapcsolják
À la section ‧.‧ du PINC, intitulée La voie à suivre, la Commission avance pour discussion des propositions de mesures, principalement à l'échelon de l'UE (voir paragrapheA nukleáris tájékoztató program ‧.‧. fejezetében (Előretekintés) az Európai Bizottság (elsősorban EU-szintű) intézkedési javaslatokat bocsát vitára (lásd a ‧.‧. pontot
Les flexibles de carburant doivent être fixés de telle manière qu’ils ne soient pas soumis à des effets de torsion ou d’abrasion et qu’ils ne puissent être pincés durant l’utilisation normaleA hajlékony tüzelőanyag-vezetékeket úgy kell rögzíteni, hogy ne legyenek kitéve csavarófeszültségnek, koptató hatásnak, és ne préselődjenek össze normál használat során
Des pinces à bouts platstompa hegyű csipesz
CPA ‧.‧.‧: Cuillères, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similairesCPA ‧.‧.‧: Kanál, villa, merőkanál, szűrőkanál, tortalapát, halkés, vajkés, cukorfogó és hasonló konyhai vagy asztali eszköz
En l’absence d’une telle accumulation de matières fécales, par exemple dans une prairie, dans un grand enclos, un centre de naissage, des salles ou d’autres installations hébergeant de petits groupes de porcs, des pincées individuelles sont prélevées des masses fécales individuelles fraîches ou des lieux de défécation individuels de manière à ce que dix porcs au minimum contribuent à un échantillon pesant au total ‧ g au moinsIlyen felhalmozódás hiányában – például mezőn, nagyméretű karámban, ellésre kijelölt létesítményben, vagy olyan ólban vagy egyéb létesítményben, ahol csoportonként kisszámú sertést tartanak – egyéni mintákat kell venni az egyes friss bélsárból, hogy a legalább ‧ egyéni minta legalább összesen ‧ g mintamennyiséget tegyen ki
A 1. oldal. Talált 1401168 mondatot a pince à forcipressure kifejezésre.Találat ebben: 342,972 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!