kiejtés: IPA: /iːst/ /jiːst/ jiːst , SAMPA: /ji:st/ /iːst/  

Fordítás magyar-ra/re:

 • élesztő   
  (Noun  )
   
  fungus
   
  Many species of unicellular fungi, most of which belong to the Ascomycetes and reproduce by budding. The genus Saccharomyces is used in brewing and winemaking because in low oxygen concentration it produces zymase, an enzyme system that breaks down sugars to alcohol and carbon dioxide. Saccharomyces is also used in bread-making. Some yeasts are used as a source of protein and of vitamins of the B group.(Source: ALL)
 • erjedés   
 • hab   
 • hullámtaréj   
 • kovász   
 • sarjadzó gomba   
 • sörélesztő   
 • tajték   
 • élesztõ   

Más jelentések:

 
A compressed cake or dried granules of this substance used for mixing with flour to make bread dough rise.
 
A type of single-celled fungus.
 
cake or dried granules used to make bread dough rise
 
An often humid, yellowish froth produced by fermenting malt worts, and used to brew beer, leaven bread, and also used in certain medicines.
 
(African American Vernacular, slang) To exaggerate
 
frothy foam on sea waves
 
froth used in medicine, baking and brewing
 
(figuratively) A frothy foam.
 
mold used to make sake

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (7)

bakers' yeastsütõélesztõ
brewers' yeastsörélesztõ
wine yeastborélesztõ
yeast and mold countélesztő- és penészszám
yeast extractsélesztõ kivonat
yeast infectiongombásodás
yeastsélesztõ; élesztő

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "yeast", fordítási memória

add example
Proteins obtained from micro-organisms belonging to the group of bacteria, yeasts, algae, lower fungi: all products in the group (except for subgroupa baktériumok, élesztők, algák, alsórendű gombák csoportjába tartozó mikroorganizmusokból nyert fehérjék: a csoportba tartozó valamennyi termék (kivéve az ‧.‧.‧. alcsoportot
Yeast Peptone Glucose Agar (YPGAÉlesztő-pepton-glükóz agar (YPGA
A dough is made from flour, water, yeast, salt and sucrose, in a specified mixerA tészta lisztből, vízből, élesztőből, sóból és cukorból készül egy meghatározott keverőben
Ripening is based solely on the sour quark’s bacterial and yeast culture; no extra ripening cultures are addedA Nieheimer Käse érlelése kizárólag a savanyútúró baktériumtenyészetén és élesztőjén alapul, egyéb érlelési kultúrák hozzáadása nélkül
Lepirudin ([ Leu‧, Thr‧]-‧-desulfohirudin) is a recombinant hirudin derived from yeast cellsA lepirudin ([ Leu‧, Thr‧ ]-‧-desulfohirudin) élesztősejtekből származó rekombináns hirudin
are national for compressed yeast in the territories of Spain, Portugal, and FranceSpanyolország, Portugália és Franciaország területén a sajtolt élesztő nemzeti piacai
The most common side effects with Cubicin (seen in more than ‧ patient in ‧) are infections caused by fungi (moulds and yeasts), headache, nausea (feeling sick), vomiting, diarrhoea, rash, infusion site reactions, abnormal liver tests and raised levels in the blood of an enzyme called CPK (a marker of muscle damageA Cubicin-kezelés leggyakoribb (‧ betegből egynél több esetében észlelt) mellékhatásai: gombás fertőzések (penész-és élesztőgombák), fejfájás, rosszullét, hányás, hasmenés, kiütések, az infúzió helyén kialakuló reakciók, májtesztek rendellenes eredményei, valamint a CPK nevű enzim emelkedett szintje a vérben (izomkárosodás jele
authorizations granted within their territories before the date of application of this Directive concerning products not listed under the product groups indicated in the Annex with the exception of products obtained from yeasts of theaz ezen irányelv alkalmazásának időpontja előtt a területükön belül megadott engedélyeket, amelyek olyan termékekre vonatkoznak, amelyek nincsenek a mellékletben megjelölt termékcsoportok között, kivéve az n-alkánokon kitenyésztett „Candida” fajtájú élesztőkből nyert termékeket
Use in dry wines of fresh lees which are sound and undiluted and contain yeasts resulting from the recent vinification of dry wineFriss, jó állapotú és hígítatlan seprő használata száraz borokban, amely a száraz bor legutóbbi borkészítéséből származó élesztőt tartalmaz
Development under flor as referred to in the first subparagraph means the biological process which, occurring when a film of typical yeasts develops spontaneously at the free surface of the wine after total alcoholic fermentation of the must, gives the product specific analytic and organoleptic characteristicsAz első albekezdésben említett, élesztőhártya alatti készítés azt a biológiai folyamatot jelenti, amely akkor megy végbe, amikor a must teljes alkoholos erjedése után a bor szabad felszínén spontán módon kialakul egy jellegzetes élesztőhártya, amely a terméknek különleges analitikai és érzékszervi tulajdonságokat kölcsönöz
bioethanol, alcohol, rum, live yeast and quantities of syrups for spreading and those to be processed into Rinse appelstroopbioetanol, alkohol, rum, aktív élesztő, valamint a kenhető szirupok és a Rinse appelstroop-pá történő feldolgozásra szánt szirupok mennyiségei
In the interests of consistency, the possibility of granting export refunds for quantities of sugar used for the production of live yeast should be abolished from the same dateA következetesség érdekében az élő élesztő gyártásánál felhasznált cukormennyiségek export-visszatérítései nyújtásának lehetőségét ugyanezen időponttól kezdődően meg kell szüntetni
Yeast organisms ate sugar and excreted alcohol.Az élesztőgombák cukrot ettek és alkoholt ürítettek.
Where the conditions laid down in Article ‧(e) of Regulation (EC) No ‧/‧ apply, the addition of up to ‧ % non-organic yeast extract or autolysate to the substrate (calculated in dry matter) is allowed for the production of organic yeast, where operators are unable to obtain yeast extract or autolysate from organic productionAbban az esetben, ha alkalmazandók a ‧/‧/EK rendelet ‧. cikke bekezdésének e) pontjában rögzített feltételek, és ha a gazdasági szereplők nem tudnak ökológiai termelésből származó élesztőkivonatot vagy autolizátumot beszerezni, az ökológiai élesztő előállítása során megengedett – a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve – legfeljebb ‧ % nem ökológiai élesztőkivonat vagy autolizátum használata
An additional use as preservative of these food additives is proposed in seaweed-based fish product analogues (caviar analogues made of seaweed) as topping on various foods in order to prevent the growth of moulds and yeasts and the formation of mycotoxinsA penészgombák és élesztőgombák, valamint mikotoxinok elszaporodása meggátlásának érdekében javasolt ezen élelmiszer-adalékanyagok további, tartósítószerként történő alkalmazása olyan algaalapú, halanalóg termékekben (algakaviárok), melyeket különböző ételekben feltétként használnak
Use of yeasts for wine productionÉlesztő felhasználása a borkészítéshez
A strong smell of onions pervaded the air-different somehow, yeast-based perhaps.A levegőt erős hagymaillat töltötte be - nem lehetett igazi hagyma, talán élesztőből készült.
Enzymes, yeasts and bacteria can be used as silage additivesEnzimek, élesztők és baktériumok használhatók szilázs-adalékanyagként
Active yeastsAktív élesztő
What Refludan contains The active substance is lepirudin, a recombinant DNA product derived from yeast cellsMit tartalmaz a Refludan A készítmény hatóanyaga a lepirudin, mely élesztő sejtekből származó rekombináns DNS termék
Commission Decision ‧/EEC of ‧ July ‧ prohibiting the use in feedingstuffs of protein products obtained from Candida yeasts cultivated on n-alkanes (OJ L ‧, ‧.‧, pa Bizottság ‧. július ‧-i ‧/EGK határozata az n-alkánokon tenyésztett Candida élesztőkből nyert fehérjetermékek takarmányokban történő felhasználásának betiltásáról (HL L ‧., ‧.‧., ‧. o
Use of preparations of yeast cell wallsÉlesztősejtfal-készítmény felhasználása
use in dry wines of fresh lees which are sound and undiluted and contain yeasts resulting from the recent vinification of dry wineszáraz borokban egészséges és hígítatlan, új száraz borerjesztésből származó élesztőt tartalmazó borseprő felhasználása
High-attenuation mead yeast- suitable for attenuation of high extracts in pitched wortErős erjesztő tulajdonságú élesztő – amely az élesztővel oltott elegyből nagy mennyiségű extrakt erjesztésére alkalmas
The buying power of distributors and artisan bakers is relatively low and does not countervail the market position of the suppliers of compressed yeast in Spain and Portugal after the transactionA forgalmazók és a pékmesterek vásárlóereje viszonylag alacsony és nem ellensúlyozza a sajtolt élesztő szállítóinak Spanyolországban és Portugáliában az ügyletet követően kialakuló piaci pozícióját
A 1. oldal. Talált 542 mondatot a yeast kifejezésre.Találat ebben: 0,732 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!