kiejtés: IPA: /skʌl/ skʌl , SAMPA: /skVl/    

Fordítás magyar-ra/re:

  • koponya   
    (Noun  )
     
    cranium
  • koponyacsontok   

Más jelentések:

 
To hit in the head with a fist, a weapon, or a thrown object.
 
The bony framework of the head.
 
death's-head, skull
 
The main bone of the head; the cranium.
 
skull (esp. weatherbeaten)
 
A symbol for death; death's-head
 
(anatomy) The main bone of the head; the cranium.

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (3)

skull and crossboneskoponya; halálfej
skull cappileolus; koponyaboltozat
Skull IslandKoponya-sziget

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "skull", fordítási memória

add example
He tapped the skull-and-crossbones POISON logo with one short, stubby finger.Tompa, rövid ujjával megkocogtatta a halálfejre nyomtatott MÉREG feliratot.
Their death-cries filled his skull.Halálsikolyuk megtöltötte koponyáját.
Shaking his head, Narcisse took a backward step, but the Mask matched his retreat, raising the machete a second time and bringing it down on his victim's skull.Narcisse a fejét rázva hátrált, de a Maszk követte, másodszor is felemelte a kést, és most az ellenfele koponyájára csapott le.
Billy had a fractured skull, but he was still conscious.Billynek betört a koponyája, de még nem vesztette el az eszméletét.
You hope that you find her, before I find her,I will continue its pleased to address to and if I' m ready, cutting her eyes out and fuck her skullCsak reménykedj haver, hogy hamarabb megtalálod, mint én, mert különben addig fogok játszani vele, amíg vért nem szarik...... és miután meguntam, kivágom a szemeit és megdugom a hulláját
The list of SRMs removed from ovine and caprine animals comprises the skull, including the brain and eyes, the tonsils and the spinal cord of ovine and caprine animals aged over ‧ months or which have a permanent incisor erupted through the gum, and the spleen and ileum of ovine and caprine animals of all agesEltávolítandó SRM-nek minősül a ‧ hónaposnál idősebb, illetve olyan juh- és kecskefélék koponyája, beleértve az agyat és a szemet, a mandulái és a gerincoszlopa, amelyek egy állandó metszőfoga már áttörte a fogínyt, valamint a bármilyen korú juh- és kecskefélék lépe és csípőbele
I enshrined the skull of my father in a Fremen rock mound overlooking Harg Pass.Ereklyeként elhelyeztem egy fremen kősírhantban a Harg-hágó fölött.
A dark stone-flagged hall was all she could see, and not much of that; but Pantalaimon was fluttering anxiously on her shoulder, just as he had when they'd played the trick on the skulls in the crypt at Jordan College, and she was a little wiser now.Macskaköves, sötét termet látott, illetve annak csak egy kis sarkát; Pantalaimon azonban aggodalmasan rebbent a vállán, épp úgy, mint amikor a Jordan-kollégiumban csintalankodtak a koponyákkal, és Lyrának azóta megjött valamelyest az esze.
Sharpened bamboo could easily pierce the skullA kihegyezett bambusz könnyedén kilyukasztja a koponyát
Now, are you gonna let go of that table, or you want a busted skull?Betörjem a koponyáját, vagy elengedi az asztalt?
Forgetting the skullMegtalálja a koponyát
Give me the skullDobja a koponyát!
If he would confine his energies to this all would be well, but there are rumours that he intends to prosecute Dr. Mortimer for opening a grave without the consent of the next of kin because he dug up the neolithic skull in the barrow on Long Down.Ha csak ezzel foglalkoznék, nem is volna olyan baj, de az a hír járja, hogy be akarja perelni doktor Mortimert, mert a hozzátartozók engedélye nélkül bontott fel egy sírt ez így van, hiszen az említett koponyát kőkorszakbeli sírból ásta elő a Long Downban.
"No," said the skull.- Nem - válaszolta a koponya.
Suddenly, the Devaronian technician's chair erupted with electrical fire, deadly voltage arcing across the victim's hands and arms, crawling up his spinal column and skittering around inside his skull.Megnyomott egy gombot a fekhelye kapcsolótábláján, és a következő pillanatban a devaroni teste elszenesedett, a székébe vezetett több ezer voltos áramtól.
Now they probed for Lückenshadl Skull, the telltale depressions that would indicate chronic intracranial pressure.A koponyán belüli krónikus nyomást jelző, árulkodó horpadások, a Lückenshadl-koponya ismertetőjegyei után kutattak.
He walked slowly into the middle of the clearing and looked steadily at the skull that gleamed as white as ever the conch had done and seemed to jeer at him cynically.Lassú léptekkel közeledett hozzá, szemmel tartva a koponyát, mely éppoly fehéren csillogott, mint nemrég még a kagyló, és most mintha cinikusan az arcába röhögne.
To split your stupid skull and kill you and good riddanceHogy betörje az ostoba fejed!
There was something evil living in the Skull Kingdom, a collection of beasts and creatures like nothing ever seen before.Élt valami gonosz a Koponya Királyságban, amely korábban soha nem látott teremtményeket és fenevadakat gyűjtött maga köré.
"The skulls again."Már megint a koponyák
Was that dark brown hair she saw beneath the bandages that surrounded the skull?Valóban sötétbarna hajat látott a pólya alatt, ahol a homlok vonalát szegélyezi?
The mottled skin of her face stretched tight over the skull.A nő előrehajolt az üvegen lévő rácshoz, és hangosan beszélni kezdett:
Developmental toxicity studies in rats showed that caspofungin caused decreases in foetal body weights and an increase in the incidence of incomplete ossification of vertebra, sternebra, and skull bone at doses of ‧ mg/kg that were coupled to adverse maternal effects such as signs of histamine release in pregnant ratsPatkányokban végzett embrio-toxikológiai vizsgálatok kimutatták, hogy az ‧ mg/ttkg-os dózisban adott kaszpofungin vemhes patkányokban a magzatok súlyának csökkenését, valamint a csigolyák, a szegycsont és a koponyacsont tökéletlen csontosodásának incidenciáját növelte, az anyára gyakorolt nemkívánatos
Trulls eyes remained on that skull.Trull képtelen volt levenni a szemét a koponyáról.
"M. Albert de Morcerf," said Beauchamp, rising in his turn, "I cannot throw you out of window for three weeks - that is to say, for twenty-four days to come - nor have you any right to split my skull open till that time has elapsed.- Albert de Morcerf úr - mondta Beauchamp, és most már ő is felállt -, csak három hét, vagyis huszonegy nap múlva dobhatom önt ki az ablakon, és önnek sincs jogában kettéhasítani engem előbb.
A 1. oldal. Talált 1558 mondatot a skull kifejezésre.Találat ebben: 0,522 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!