kiejtés: IPA: /skʌl/ skʌl , SAMPA: /skVl/    

Fordítás magyar-ra/re:

  • koponya   
    (Noun  )
     
    cranium
  • koponyacsontok   

Más jelentések:

 
To hit in the head with a fist, a weapon, or a thrown object.
 
The bony framework of the head.
 
death's-head, skull
 
The main bone of the head; the cranium.
 
skull (esp. weatherbeaten)
 
A symbol for death; death's-head
 
(anatomy) The main bone of the head; the cranium.

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (3)

skull and crossboneskoponya; halálfej
skull cappileolus; koponyaboltozat
Skull IslandKoponya-sziget

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "skull", fordítási memória

add example
A voice told him to guard the skull, as it would be the bringer of all powerEgy hang azt mondta neki, hogy őrizze a koponyát, mert ez minden hatalom hozója
Already, the light mist had begun to paste her hair to her skull.A haja már így is nedves volt, de hamarosan teljesen bőrig ázik.
Shea was still concerned about being caught in open country by the Skull Bearers, but his growing dread of the swamp overshadowed even this fear, and his foremost thought was to get as far away as possible.Shea még mindig aggódott, hogy a síkságon elkaphatják őket a Koponyahordozók, de a mocsártól még a koponyásoknál is jobban félt, így nem gondolt másra, mint hogy minél messzebb kerüljenek innen!
I looked to the ceiling of this place, the blinded mouthless skulls that looked on all with limitless patience.A mennyezetre néztem, a leesett állú koponyákra, amelyeknek vak szeme végtelen türelemmel nézett vissza rám.
The Skull Bearer circled over- head.Koponyahordozók keringtek az égen.
For four hours she had worked on this one, suturing with the tiny needle the hemorrhaging vessel that had caused his blindness, then repairing the damaged skull.Rowan négy óráig dolgozott rajta, előbb a vakságot okozó vérző eret varrogatta össze a parányi tűvel, aztán befoltozta a sérült koponyát.
He probably was scared he'd fractured my skull or something when I hit the floor.Biztos attól félt, hogy betört a koponyám, vagy valami, mikor a padlóra estem.
Lord Asriel set himself to crushing the breath out of Metatron, grinding his ribs together, and trying to ignore the savage blows that were landing on his skull and his neck.A szuszt akarta kiszorítani Metatronból, összezúzni a bordáit, mit sem törődve a koponyájára, tarkójára zúduló bestiális ütésekkel.
But he was no alien demon to the eye, whatever he might house within his doomed skull.Látszólag nem egy idegen démon, bármi lakozik is a fejében.
With his skull-cap and a crochet shawl over his shoulders he looked grotesque.Nagybátyja ott ült; komikus jelenség volt, kis, kerek sapkájával a fején és kötött kendővel a vállán.
When Paul-Muad'Dib stood with his right hand on the rock shrine enclosing his father's skull (the right hand of the blessed, not the left hand of the damned) he quoted word for word from "Bomoko's Legacy" -Amikor Paul Muad-Dib megállt az apja koponyáját rejtő kősírhant mellett, és rátette jobb kezét (az áldottak jobb kezét, nem pedig az elátkozottak balját), szó szerint idézett Bomoko hagyatékából:
He was a gray, nondescript-looking fellow you wouldn't notice on the street, unless you looked closer and saw his mad, bony skull with its strange youthfulness-a Kansas minister with exotic, phenomenal fires and mysteries.Fakó semmitmondó megjelenéséből senki a tanítómestert az utcán ki nem nézte volna, csak aki jobban szemügyre vette furcsán fiatalos, csontos fejét - lehetett volna hithirdető tüzekkel lobogó kansasi lelkipásztor.
It would have been nice if it had been a decade to the day since the dog died that I exhumed its skull, but in fact I was a few months late.Szép lett volna, ha napra pontosan egy évtizeddel a kutya halála után sikerül exhumálni a koponyáját, de igazság szerint néhány nappal elkéstem.
I got inside HIS skull.Én jutottam be az ő koponyájába.
The pain in her skull increasing, Tess frowned toward where the lieutenant pointed and shook her head.Komoran nézett abba az irányba, amerre a hadnagy mutatott és megrázta a fejét.
When it spoke his skull seemed to creak, his brain blowing up to the size of a melon.Ahogy beszélt, koponyája szinte szétpattant, agya dinnyenagyságúra dagadt.
Eddie bolted forward, tucking his head down — or, rather, the unseen thing tucked his head down for him — and ran straight into a glowing slot machine, ramming it with his skull hard enough to crack thick bone.Eddie előrelendült, a fejét lehajtotta - pontosabban inkább a láthatatlan erő nyomta le a fejét és fejjel nekirohant az egyik gépnek, de olyan erővel, hogy hallani lehetett a csontja reccsenését.
"Your caution is well advised, but I am not a bearer of the Skull mark.Nagyon dicséretes az óvatosságod, de én nem viselem a koponya jelét.
The thought went through me more like a flash of cold than a thought, that nothing should remain of me now but such a skull.Nem is gondolatként, inkább jeges villanásként cikázott át agyamon, hogy nem marad most más belőlem, csak egy ilyen koponya.
They echoed around his skull as if it were empty, as if he were simply some mindless brute answering the call of a superior mind.Úgy visszhangoztak a fejében, mintha koponyája üres lenne, s ő sem lenne más, mint egy agyatlan teremtmény, amely egy felsőbbrendű elme hívására válaszol.
"Yes," he said again, and taking the one I held frozen in a pair of tongs away from me, he proceeded to pull the skin off the top of the skull.Igen ismételte, és elvette kezemből a fejet, amit undorodva tartottam el magamtól, majd gyakorlott mozdulattal nyúzni kezdte.
Carrions face looked skeletal, the marks around his mouth (where, according to rumor, his grandmother Mater Motley had once sewn up his lips) like the teeth of a skull; the arid flesh above the line of the fluid close to mummified.Kremátor koponya-arcán, a szája körül a hegek szinte fogaknak tűntek (a pletyka szerint a nagyanyja, Mánia Mutter varrta egyszer össze az ajkát); a folyadék szintje fölött a száraz hús múmiaszerűvé szikkadt.
He whistled a stanza which echoed only within his own skull.Rövid stancát fütyült, ami csak a saját fejében rezonált.
Her eyes slipped out of focus again, and a new dull pain pulsed at the base of her skull.Susan a hang irányába fordult, de a mozdulattól ismét elhomályosult a látása, halántéka pedig lüktetni kezdett.
Sometime after midnight one of the Skull Bearers crossed their path.Valamikor éjfél után egy Koponyahordozó keresztezte útjukat.
A 1. oldal. Talált 1557 mondatot a skull kifejezésre.Találat ebben: 1,078 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!