Fordítás magyar-ra/re:

  • hipertermia   

Más jelentések:

 
medical condition
 
(pathology) The condition of having an abnormally high body temperature caused by a failure of the heat-regulating mechanisms of the body to deal with the heat coming from the environment.

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (1)

mhs (malignant hyperthermia syndro)mhs (malignant hyperthermia syndrome)

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "hyperthermia", fordítási memória

add example
Transitory hyperthermia was observed, as well as a significant rise in lymphocytes and a significant decrease in thrombocytes and segmented neutrophilsÁtmeneti hipertermiát, a limfocitaszám emelkedését valamint a trombociták és a neutrofil granulociták számának szignifikáns csökkenését észlelték
Symptoms of serotonin syndrome may be hyperthermia, rigidity, myoclonus, autonomic instability with possible rapid fluctuations of vital signs, mental status changes that include confusion, irritability and extreme agitation progressing to delirium and comaA szerotonin szindróma tünete lehet a hyperthermia, rigiditás, myoclonus, autonóm instabilitás az életfunkciók gyors változásával; az elmeállapot változásai, ideértve a zavartságot; irritabilitást, és extrém agitációt, ami delíriummá és kómává súlyosbodhat
Neuroleptic malignant syndrome Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS), characterised by hyperthermia, muscle rigidity, autonomic instability, altered consciousness, and elevated serum creatine phosphokinase levels has been reported to occur with antipsychotics, including paliperidoneNeuroleptikus malignus szindróma Neuroleptikus malignus szindrómát (Neuroleptic Malignant Syndrome-NMS)-melynek jellemzői a hyperthermia, izommerevség, autonóm instabilitás, az öntudat zavara és emelkedett szérum kreatinin-foszfokinázszint-jelentettek antipszichotikumok, alkalmazása esetén beleértve a paliperidont
NMS, including rhabdomyolysis and hyperthermia, is characterised by motor symptoms (rigidity, myoclonus, tremor), mental status changes (e. g., agitation, confusion, coma), hyperthermia, autonomic dysfunction (tachycardia, labile blood pressure) and elevated serum creatine phosphokinaseAz NMS-t, ideértve a rhabdomyolysist és a hyperthermiát is, motoros tünetek (izommerevség, izomgörcsök, tremor), a mentális állapot elváltozásai (pl. izgatottság, zavartság, kóma), hyperthermia, vegetatív funkciózavar (tachycardia, labilis vérnyomás), valamint a kreatin foszfokináz plazmaszintjének emelkedése jellemzik
The possibility of sevoflurane triggering episodes of malignant hyperthermia in susceptible dogs cannot be ruled outNem zárható ki annak a lehetősége, hogy a sevofluran az arra hajlamos kutyáknál elősegíti a malignus hyperthermiás esetek előfordulását
Do not use in dogs with a known or suspected genetic susceptibility to malignant hyperthermiaNem alkalmazható olyan kutyáknál, melyek genetikai hajlama malignus hyperthermiára ismert vagy gyanítható
NMS, including rhabdomyolysis and hyperthermia, is characterised by motor symptoms (rigidity, myoclonus, tremor), mental status changes (e. g. agitation, confusion, coma), hyperthermia, autonomic dysfunction (tachycardia, labile blood pressure) and elevated serum creatine phosphokinaseAz NMS-t, így a rhabdomyolysist és a hyperthermiát is motoros tünetek (rigiditás, myoclonus, tremor), a mentális állapot változásai (pl. izgatottság, zavarodottság, kóma), hyperthermia, autonóm diszfunkciók (tachycardia, labilis vérnyomás) és a szérum kreatinin-foszfokinázszint emelkedése jellemzik
Occasionally, cats will develop temporary apathy (loss of interest in surroundings) and anorexia (loss of appetite), as well as hyperthermia (elevated body temperature) lasting for one or two daysA macskáknál esetenként átmeneti apátia (a külvilág iránti érdeklődés hiánya) és étvágytalanság, valamint egy vagy két napig tartó testhőmérséklet-emelkedés fordulhat elő
A mild and transient hyperthermia very commonly occurs on the day of vaccinationRendszerint enyhe, átmeneti hőemelkedés előfordul a vakcinázás napján
If malignant hyperthermia develops, the anaesthetic supply should be interrupted immediately and ‧ % oxygen administered using fresh anaesthetic hoses and a rebreathing bagHa malignus hyperthermia lép fel, azonnal meg kell szakítani az anaestheticum adását és ‧ %-os oxigént kell bejuttatni új vezetékek és lélegeztető ballon segítségével
Concomitant treatment with irreversible monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) is contraindicated due to the risk of serotonin syndrome with symptoms such as agitation, tremor and hyperthermiaIrreverzibilis monoamino-oxidáz-gátlókkal (MAO-gátlókkal) való egyidejű alkalmazás ellenjavallt az izgatottsággal, remegéssel, hyperthermiával, stb. kísért szerotonin szindróma kockázata miatt
Neuroleptic malignant syndrome Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS), characterised by hyperthermia, muscle rigidity, autonomic instability, altered consciousness, and elevated serum creatine phosphokinase levels has been reported to occur with antipsychotics, including paliperidoneNeuroleptikus malignus szindróma Neuroleptikus malignus szindrómát (Neuroleptic Malignant Syndrome-NMS) − melynek jellemzői a hyperthermia, izommerevség, autonóm instabilitás, az öntudat zavara és emelkedett szérum kreatinin−foszfokináz szint − jelentettek antipszichotikumok alkalmazása esetén beleértve a paliperidont
In normal conditions of use, transient apathy and anorexia may occasionally occur, as well as hyperthermia (lasting usually for ‧ or ‧ daysSzakszerű beadás esetén is alkalmanként előfordulhat átmeneti letargia, étvágytalanság és hőmérséklet emelkedés (ami ‧ napig tart
No effect other than those already mentioned in section Adverse reactions have been observed after the administration of several doses, except hyperthermia that may exceptionally last ‧ daysA " Mellékhatások " pontban említetteken kívül más hatást nem figyeltek meg több adag beadása után, kivéve a hyperthermiát, amely kivételes esetekben ‧ napig tarthat
In very rare cases, hyperthermia and lethargy sometimes associated with lameness has been observed one to three weeks following booster vaccination in adult catsFelnőtt macskákban ‧ héttel az emlékeztető oltás után nagyon ritkán hőemelkedést és levertséget, néha ehhez társuló sántaságot figyeltek meg
Vaccination may cause a slight hyperthermia (less than ‧°C during a maximum period of ‧ hoursA vakcinázás enyhe legfeljebb ‧, ‧ °C-os, nem tovább, mint ‧ óráig tartó hőemelkedést okozhat
Pain and local hyperthermia (increase in body temperature) can occur in rare casesRitka esetekben fájdalom és helyi hőmérséklet-emelkedés alakulhat ki
In normal condition of use, transient apathy and anorexia may occasionally occur, as well as hyperthermia (lasting usually for ‧ or ‧ daysSzakszerű beadás esetén is alkalmanként előfordulhat átmeneti letargia, étvágytalanság és hőmérséklet emelkedés (ami ‧ napig tart
In the case of intravenous administration in cats, increased adverse reactions may be seen, e. g. hyperthermia, soft faeces, anorexia, decreased drinking or collapseIntravénás adagolás esetén macskákban esetlegesen adverz reakciók figyelhetőek meg, mint pl. hypertermia, lágy széklet, anorexia, csökkent folyadékfelvétel, vagy összeesés
No effect other than those already mentioned in section Adverse reactions have been observed, except hyperthermia that may exceptionally last ‧ daysA " Mellékhatások " pontban említetteken kívül más hatást nem figyeltek meg, kivéve a hyperthermiát, amely kivételes esetekben ‧ napig tarthat
A 1. oldal. Talált 68 mondatot a hyperthermia kifejezésre.Találat ebben: 0,273 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!