Fordítás magyar-ra/re:

  • hipertermia   

Más jelentések:

 
medical condition
 
(pathology) The condition of having an abnormally high body temperature caused by a failure of the heat-regulating mechanisms of the body to deal with the heat coming from the environment.

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (1)

mhs (malignant hyperthermia syndro)mhs (malignant hyperthermia syndrome)

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "hyperthermia", fordítási memória

add example
hyperthermia (see ‧).Patients receiving multiple medications with effects on different CNS pathways (e. g. antidepressants, neuroleptics, anticholinergics) may be at greater risk of developing NMSAzokban a betegekben, akik különböző hatásmódú, központi idegrendszerre ható gyógyszeres kezelést kapnak (pl. antidepresszánsok, neuroleptikumok, anticholinerg szerek) nagyobb az NMS kifejlődésének veszélye
A mild and transient hyperthermia very commonly occurs on the day of vaccinationRendszerint enyhe, átmeneti hőemelkedés előfordul a vakcinázás napján
No effect other than those already mentioned in section Adverse reactions have been observed after the administration of several doses, except hyperthermia that may exceptionally last ‧ daysA " Mellékhatások " pontban említetteken kívül más hatást nem figyeltek meg több adag beadása után, kivéve a hyperthermiát, amely kivételes esetekben ‧ napig tarthat
Transitory hyperthermia was observed, as well as a significant rise in lymphocytes and a significant decrease in thrombocytes and segmented neutrophilsÁtmeneti hipertermiát, a limfocitaszám emelkedését valamint a trombociták és a neutrofil granulociták számának szignifikáns csökkenését észlelték
In normal conditions of use, transient apathy and anorexia may occasionally occur, as well as hyperthermia (lasting usually for ‧ or ‧ daysSzakszerű beadás esetén is alkalmanként előfordulhat átmeneti letargia, étvágytalanság és hőmérséklet emelkedés (ami ‧ napig tart
Concomitant treatment with irreversible monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) is contraindicated due to the risk of serotonin syndrome with symptoms such as agitation, tremor and hyperthermiaIrreverzibilis monoamino-oxidáz-gátlókkal (MAO-gátlókkal) való egyidejű alkalmazás ellenjavallt az izgatottsággal, remegéssel, hyperthermiával, stb. kísért szerotonin szindróma kockázata miatt
Serotonin syndrome symptoms may include mental status changes (e. g., agitation, hallucinations, coma), autonomic instability (e. g., tachycardia, labile blood pressure, hyperthermia), neuromuscular aberrations (e. g., hyperreflexia, incoordination) and/or gastrointestinal symptoms (e. g., nausea, vomiting, diarrhoeaA szerotonin szindróma tünetei magukban foglalhatják az elmeállapot megváltozását (pl. izgatottság, hallucinációk, kóma), a vegetatív instabilitást (pl. tachycardia, labilis vérnyomás, hyperthermia), neuromuszkuláris zavarokat (pl. hyperreflexia, inkoordináció) és/vagy gasztrointesztinális tüneteket (pl. hányinger, hányás, hasmenés
The possibility of sevoflurane triggering episodes of malignant hyperthermia in susceptible dogs cannot be ruled outNem zárható ki annak a lehetősége, hogy a sevofluran az arra hajlamos kutyáknál elősegíti a malignus hyperthermiás esetek előfordulását
Warnings and instructions shall draw carers’ attention to the temperature in the room where the product is used, to prevent hyperthermiaA testhőmérséklet emelkedésének megakadályozása érdekében a figyelmeztetésben és a használati utasításban hívják fel a gondozó figyelmét azon helyiség hőmérsékletére, ahol a terméket használják
Neuroleptic malignant syndrome Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS), characterised by hyperthermia, muscle rigidity, autonomic instability, altered consciousness, and elevated serum creatine phosphokinase levels has been reported to occur with antipsychotics, including paliperidoneNeuroleptikus malignus szindróma Neuroleptikus malignus szindrómát (Neuroleptic Malignant Syndrome-NMS) – melynek jellemzői a hyperthermia, izommerevség, autonóm instabilitás, az öntudat zavara és emelkedett szérum kreatinin-foszfokinázszint – jelentettek antipszichotikumok alkalmazása esetén beleértve a paliperidont
No effect other than those already mentioned in section Adverse reactions have been observed, except hyperthermia that may exceptionally last ‧ daysA " Mellékhatások " pontban említetteken kívül más hatást nem figyeltek meg, kivéve a hyperthermiát, amely kivételes esetekben ‧ napig tarthat
Patients with contraindications to limb hyperthermiaAzok a betegek, akiknél a végtagi hipertermia ellenjavallt
Vaccination may cause a slight hyperthermia (less than ‧°C during a maximum period of ‧ hoursA vakcinázás enyhe, legfeljebb ‧, ‧ °C-os, nem tovább, mint ‧ óráig tartó hőemelkedést okozhat
In normal conditions of use, transient apathy and anorexia may occasionally occur, as well as hyperthermia (lasting usually for ‧or ‧ daysSzakszerű beadás esetén is alkalmanként előfordulhat átmeneti letargia, étvágytalanság és hőmérséklet emelkedés (ami ‧ napig tart
No effects other than those already mentioned in section Adverse reactions have been observed, except hyperthermia that may exceptionally last ‧ daysA " Mellékhatások " pontban említetteken kívül más hatást nem figyeltek meg, kivéve a hyperthermiát, amely kivételes esetekben ‧ napig tarthat
Neuroleptic malignant syndrome Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS), characterised by hyperthermia, muscle rigidity, autonomic instability, altered consciousness, and elevated serum creatine phosphokinase levels has been reported to occur with antipsychotics, including paliperidoneNeuroleptikus malignus szindróma Neuroleptikus malignus szindrómát (Neuroleptic Malignant Syndrome-NMS)-melynek jellemzői a hyperthermia, izommerevség, autonóm instabilitás, az öntudat zavara és emelkedett szérum kreatinin-foszfokinázszint-jelentettek antipszichotikumok alkalmazása esetén beleértve a paliperidont
It should not be used in patients with: signs of liver disease or increased liver enzymes, phaeochromocytoma (a tumour of the adrenal gland), a history of neuroleptic malignant syndrome (a dangerous nervous disorder usually caused by antipsychotic medicines), rhabdomyolysis (breakdown of muscle fibres) or hyperthermia (heat stroke), severe dyskinesiaNem adható az alábbi esetekben sem: • májbetegség jelei vagy a megnövekedett májenzim-szintek, • phaeochromocytoma (a mellékvese egy daganatos betegsége), • neuroleptikus malignus szindróma (egy rendszerint anti-pszihotikus gyógyszerek által okozott veszélyes idegbetegség), rhabdomyolysis (az izomrostok lebomlása) vagy hyperthermia (hőguta) a kórtörténetben, • súlyos dyskinesia
Do not use in dogs with a known or suspected genetic susceptibility to malignant hyperthermiaNem alkalmazható olyan kutyáknál, melyek genetikai hajlama malignus hyperthermiára ismert vagy gyanítható
NMS, including rhabdomyolysis and hyperthermia, is characterised by motor symptoms (rigidity, myoclonus, tremor), mental status changes (e. g., agitation, confusion, coma), hyperthermia, autonomic dysfunction (tachycardia, labile blood pressure) and elevated serum creatine phosphokinaseAz NMS-t, ideértve a rhabdomyolysist és a hyperthermiát is, motoros tünetek (izommerevség, izomgörcsök, tremor), a mentális állapot elváltozásai (pl. izgatottság, zavartság, kóma), hyperthermia, vegetatív funkciózavar (tachycardia, labilis vérnyomás), valamint a kreatin foszfokináz plazmaszintjének emelkedése jellemzik
Hyperthermia hazardA testhőmérséklet emelkedésének veszélye
A 1. oldal. Talált 68 mondatot a hyperthermia kifejezésre.Találat ebben: 0,21 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!