Fordítás magyar-ra/re:

  • hipertermia   

Más jelentések:

 
medical condition
 
(pathology) The condition of having an abnormally high body temperature caused by a failure of the heat-regulating mechanisms of the body to deal with the heat coming from the environment.

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (1)

mhs (malignant hyperthermia syndro)mhs (malignant hyperthermia syndrome)

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "hyperthermia", fordítási memória

add example
In the case of intravenous administration in cats, increased adverse reactions may be seen, e. g. hyperthermia, soft faeces, anorexia, decreased drinking or collapseIntravénás adagolás esetén macskákban esetlegesen adverz reakciók figyelhetőek meg, mint pl. hypertermia, lágy széklet, anorexia, csökkent folyadékfelvétel, vagy összeesés
No effect other than those already mentioned in section Adverse reactions have been observed after the administration of several doses, except hyperthermia that may exceptionally last ‧ daysA " Mellékhatások " pontban említetteken kívül más hatást nem figyeltek meg több adag beadása után, kivéve a hyperthermiát, amely kivételes esetekben ‧ napig tarthat
Neuroleptic malignant syndrome Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS), characterised by hyperthermia, muscle rigidity, autonomic instability, altered consciousness, and elevated serum creatine phosphokinase levels has been reported to occur with antipsychotics, including paliperidoneNeuroleptikus malignus szindróma Neuroleptikus malignus szindrómát (Neuroleptic Malignant Syndrome-NMS)-melynek jellemzői a hyperthermia, izommerevség, autonóm instabilitás, az öntudat zavara és emelkedett szérum kreatinin-foszfokinázszint-jelentettek antipszichotikumok, alkalmazása esetén beleértve a paliperidont
A mild and transient hyperthermia very commonly occurs on the day of vaccinationRendszerint enyhe, átmeneti hőemelkedés előfordul a vakcinázás napján
NMS, including rhabdomyolysis and hyperthermia, is characterised by motor symptoms (rigidity, myoclonus, tremor), mental status changes (e. g., agitation, confusion, coma), hyperthermia, autonomic dysfunction (tachycardia, labile blood pressure) and elevated serum creatine phosphokinaseAz NMS-t, ideértve a rhabdomyolysist és a hyperthermiát is, motoros tünetek (izommerevség, izomgörcsök, tremor), a mentális állapot elváltozásai (pl. izgatottság, zavartság, kóma), hyperthermia, vegetatív funkciózavar (tachycardia, labilis vérnyomás), valamint a kreatin foszfokináz plazmaszintjének emelkedése jellemzik
No effect other than those already mentioned in section Adverse reactions have been observed, except hyperthermia that may exceptionally last ‧ daysA " Mellékhatások " pontban említetteken kívül más hatást nem figyeltek meg, kivéve a hyperthermiát, amely kivételes esetekben ‧ napig tarthat
In normal conditions of use, transient apathy and anorexia may occasionally occur, as well as hyperthermia (lasting usually for ‧ or ‧ daysSzakszerű beadás esetén is alkalmanként előfordulhat átmeneti letargia, étvágytalanság és hőmérséklet emelkedés (ami ‧ napig tart
The possibility of sevoflurane triggering episodes of malignant hyperthermia in susceptible dogs cannot be ruled outNem zárható ki annak a lehetősége, hogy a sevofluran az arra hajlamos kutyáknál elősegíti a malignus hyperthermiás esetek előfordulását
RISKS: The main risks associated with the product are suffocation and hyperthermia, frequently associated with Sudden Infant Death SyndromeVESZÉLYEK: A termékhez kapcsolódó fő kockázatot a fulladás és a testhőmérséklet emelkedése jelenti, amelyeket gyakran hoznak összefüggésbe a hirtelen csecsemőhalállal
Pain and local hyperthermia (increase in body temperature) can occur in rare casesRitka esetekben fájdalom és helyi hőmérséklet-emelkedés alakulhat ki
Patients with contraindications to limb hyperthermiaAzok a betegek, akiknél a végtagi hipertermia ellenjavallt
Transitory hyperthermia was observed, as well as a significant rise in lymphocytes and a significant decrease in thrombocytes and segmented neutrophilsÁtmeneti hipertermiát, a limfocitaszám emelkedését valamint a trombociták és a neutrofil granulociták számának szignifikáns csökkenését észlelték
It should not be used in patients with: signs of liver disease or increased liver enzymes, phaeochromocytoma (a tumour of the adrenal gland), a history of neuroleptic malignant syndrome (a dangerous nervous disorder usually caused by antipsychotic medicines), rhabdomyolysis (breakdown of muscle fibres) or hyperthermia (heat stroke), severe dyskinesiaNem adható az alábbi esetekben sem: • májbetegség jelei vagy a megnövekedett májenzim-szintek, • phaeochromocytoma (a mellékvese egy daganatos betegsége), • neuroleptikus malignus szindróma (egy rendszerint anti-pszihotikus gyógyszerek által okozott veszélyes idegbetegség), rhabdomyolysis (az izomrostok lebomlása) vagy hyperthermia (hőguta) a kórtörténetben, • súlyos dyskinesia
NMS, including rhabdomyolysis and hyperthermia, is characterised by motor symptoms (rigidity, myoclonus, tremor), mental status changes (e. g. agitation, confusion, coma), hyperthermia, autonomic dysfunction (tachycardia, labile blood pressure) and elevated serum creatine phosphokinaseAz NMS-t, így a rhabdomyolysist és a hyperthermiát is motoros tünetek (rigiditás, myoclonus, tremor), a mentális állapot változásai (pl. izgatottság, zavarodottság, kóma), hyperthermia, autonóm diszfunkciók (tachycardia, labilis vérnyomás) és a szérum kreatinin-foszfokinázszint emelkedése jellemzik
Neuroleptic malignant syndrome Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS), characterised by hyperthermia, muscle rigidity, autonomic instability, altered consciousness, and elevated serum creatine phosphokinase levels has been reported to occur with antipsychotics, including paliperidoneNeuroleptikus malignus szindróma Neuroleptikus malignus szindrómát (Neuroleptic Malignant Syndrome-NMS) – melynek jellemzői a hyperthermia, izommerevség, autonóm instabilitás, az öntudat zavara és emelkedett szérum kreatinin-foszfokinázszint – jelentettek antipszichotikumok alkalmazása esetén beleértve a paliperidont
Symptoms of serotonin syndrome may be hyperthermia, rigidity, myoclonus, autonomic instability with possible rapid fluctuations of vital signs, mental status changes that include confusion, irritability and extreme agitation progressing to delirium and comaA szerotonin szindróma tünete lehet a hyperthermia, rigiditás, myoclonus, autonóm instabilitás az életfunkciók gyors változásával; az elmeállapot változásai, ideértve a zavartságot; irritabilitást, és extrém agitációt, ami delíriummá és kómává súlyosbodhat
hyperthermia (see ‧).Patients receiving multiple medications with effects on different CNS pathways (e. g. antidepressants, neuroleptics, anticholinergics) may be at greater risk of developing NMSAzokban a betegekben, akik különböző hatásmódú, központi idegrendszerre ható gyógyszeres kezelést kapnak (pl. antidepresszánsok, neuroleptikumok, anticholinerg szerek) nagyobb az NMS kifejlődésének veszélye
The injection of Virbagen Omega may cause the following temporary symptoms in dogs and cats: hyperthermia (increased temperature, ‧ hours after injection) transitory vomiting soft faeces to mild diarrhoea, in cats only fatigue during the treatment, in cats onlyA Virbagen Omega injekció a következő átmeneti tüneteket idézheti elő kutyákban és macskákban: • hyperthermia (testhőmérséklet növekedés ‧ órával az injekció beadása után) • múló hányás • lágy széklet, enyhe hasmenés, csak macskáknál • kimerültség a kezelés alatt, csak macskáknál
A 1. oldal. Talált 68 mondatot a hyperthermia kifejezésre.Találat ebben: 0,269 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!