kiejtés: IPA: /krʌʃ/ krʌʃ      

Fordítás magyar-ra/re:

 • darál   
 • kiprésel   
 • morzsol   
 • szerelem   
 • szétmorzsol   
 • szétmorzsolás   
 • szétnyom   
 • szétnyomás   
 • szétzúz   
 • tolakodás   
 • tolong   
 • tolongás   
 • tömeg   
 • zúz   
 • összegyűrődik   
 • összemorzsol   
 • összemorzsolás   
 • összenyom   
 • összenyomódik   
 • összeprésel   
 • összezúz   
 • őröl   

Más jelentések:

 
to be or become broken down or in
 
A party, festive function
 
To overcome completely; to subdue totally.
 
To press or bruise between two hard bodies; to squeeze, so as to destroy the natural shape or integrity of the parts, or to force together into a mass.
 
A strong feeling of love, often for just a short time, usually by an adolescent.
 
To push or press something into a small confined space
 
to overwhelm by pressure or weight
 
Violent pressure, as of a moving crowd; a crowd which produced uncomfortable pressure; as, a crush at a reception.
 
crush (with one’s hands)
 
violent pressure, as of a crowd
 
(intransitive) To be or become broken down or in, or pressed into a smaller compass, by external weight or force
 
to press or squeeze something so hard that it causes damage or deforms the object ; to press or squeeze someone so hard that it injures him or her
 
A violent collision or compression; a crash; destruction; ruin.
 
To defeat an opponent overwhelmingly, using great force or violence.
 
To feel infatuation with or unrequited love for.
 
to press or bruise between two hard bodies
 
To destroy somebody's confidence or happiness.
 
to reduce to fine particles by pounding or grinding
 
to break something into small pieces by pressing it flat, or grinding it to powder
 
To oppress or burden grievously.
 
A crowd of people pressed close together in a small space.
 
A short-lived and unrequited love or infatuation; the object of this infatuation.
 
a short-lived and unrequited love or infatuation
 
A drink made from fruit juice.
 
To tighten (something) so strongly that it loses the form and the original consistency
 
to overcome completely
 
To overwhelm by pressure or weight; to beat or force down, as by an incumbent weight.
 
A standing stock or cage with movable sides used to restrain livestock for safe handling
 
To reduce to fine particles by pounding or grinding; to comminute.
 
To end in success a struggle or contest.
 
a violent collision or compression
 
to oppress or burden grievously

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (4)

crushed notefelütés; acciaccatura
crushingdarálás; zúzó; összezúzás; aprítás; megsemmisítő; morzsolás; összevagdalás
grain crushingmagzúzó
have a crush onkedvel

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "crush", fordítási memória

add example
And then she climbed on top of it, knees first, then feet crushing down the flexible black plastic lid, and she pried open the green shutters, and pushed at the sash.Fölkapaszkodott, először csak térdelt a rugalmas, fekete műanyag fedélen, aztán lábbal is tiporta, miközben fölfeszítette a zöld zsalugátert, majd megnyomta a rolettát.
He walked slowly, and as though crushed.Lassan ment és mintegy lesújtva.
Crushed balconies fell away in rubble as the dragon moved, its scream a raw and terrible sound of agony.Leszakadt erkély maradványok zuhanta le, ahogy a sárkány továbblendült, sikolya a szörnyű és nyers agónia hangja volt.
Apart from one glimmer in the last days of Khrushchev, the program to crush them once and for all had steadily intensified.Hruscsov idején még felderengett egy reménysugár, de későőbb az oroszosítás erőősebbé és kíméletlenebbé vált.
I told him it' s over and that if he ever came near you again,I would crush himMegmondtam neki, hogy vége, és hogy ha még egyszer a közeledbe megy, megölöm
I was about to take a little, because I hadn't had any supper, but then I saw in it a footprint, which had crushed the little cubes of fruit in the center, reducing them to a homogeneous pave.Azon voltam, hogy veszek belőle, mert még nem vacsoráztam, de akkor hirtelen észrevettem, hogy középütt a gyümölcskockák valamitől kulimásszá nyomódtak: mintha belelépett volna abba a tálba valaki.
In exposing and crushing offi- cial corruption he'd wanted to make the people see that those on high were not worthy of what they demanded, that ordinary citizens had the honor and decency and intelligence to choose both their own path for life and a govern- ment that responded more directly to their needs.A hivatali korrupció feltárásával és szétzúzásával azt szándékozott megértetni az emberekkel, hogy azok, akik olyan magasan vannak, nem méltóak arra, amit követelnek, s hogy a közönséges polgárok rendelkeznek annyi tisztességgel, kötelességtudattal és intelligenciával, hogy maguk válasszák meg az életútjukat és az igényeiknek jobban megfelelő kormányt.
Worlds and lives and stars, all like crushed diamonds thrown against eternal blackness.Egyedül álltak a végtelen feketeség előtt, amin apró gyémántokként világítottak a csillagok.
However, if the tablets are unintentionally crushed or broken, health care professionals should wear disposable chemotherapy gloves for appropriate disposal in order to minimize the risk of dermal exposureHa azonban a tabletták véletlenül szétmorzsolódnak vagy eltörnek, a hulladékgyűjtőben való megfelelő elhelyezéshez az egészségügyi dolgozóknak eldobható védőkesztyűt kell viselniük, hogy a bőrön keresztüli expozíció kockázatát minimálisra csökkentsék
Calculate the crush strength of each section as followsA nyomóerőt a következőképpen kell kiszámítani az egyes szakaszokra
If the FlexPen is dropped, damaged or crushed, there is a risk of leakage of insulin If it hasn t been stored correctly or if it has been frozen (see ‧ How to store NovoRapid) If the insulin does not appear clear and colourless► Ha a FlexPen leesett, megsérült, vagy eltörött, fennáll az inzulin-szivárgás veszélye. ► Ha nem megfelelően tárolták, vagy megfagyott (lásd ‧. pont Hogyan kell a NovoRapid injekciót tárolni?). ► Ha az inzulin nem tűnik tisztának és színtelennek
She used a servant spell to carry it to the bones and wield it from afar, crushing the lich's skull into shards.A szellemszolga kezébe nyomta, majd utasította, hogy zúzza szét vele a lich koponyáját.
Mixing, kneading, crushing, grinding, screening, sifting, homogenising, emulsifying or stirring machinesKeverő-, gyúró-, zúzó-, őrlő-, rostáló-, szitáló-, homogenizáló-, emulgálógép
I crushed the pages to myself.Összegyűrtem, magamhoz szorítottam a lapokat.
Paul goes to the old water-cooled soft-drink chest and gets an Orange Crush.Paul az öreg, vízhűtéses üdítőspulthoz ballag, és kivesz egy narancslét.
The creature devoured the butter; the eggs she crushed and scraped with her teeth from the shells.A teremtmény felfalta a vajat, feltörte a tojásokat, és a fogával kaparta le a héjukról tartalmukat.
She was painfully confused, trying to crush her sobs, trying to crush her rage against me.Egyszerre próbálta elfojtani a zokogását, és az irántam érzett dühét.
His right hand hurt a little as he held his bowl and cup; he'd come close to drawing blood when he'd crushed the Possession wafer at the end of the Stricken game.Ahogy fogta a csészét és a tálat, fájt egy kicsit a jobb keze: épphogy ki nem csordult a vére, amikor összetörte a Gyarmatok lapot a Rajtaütés játszma végén.
He could crush every bone in your handMinden porcikádat összezúzza
In particular: (a) crushingÍgy különösen: a) az ütközést
In my crush basket?A kosaramból
How hypocritical that the EU should show interest in the rights of children while its policy is crushing workers with unemployment, partial employment, a fall in living standards, the privatisation of health and education, and the commercialisation of sport and culture.Micsoda képmutatás, hogy az EU mutasson érdeklődést a gyermekjogok iránt, miközben politikája munkanélküliséggel, részleges foglalkoztatással, az életszínvonal zuhanásával, az egészségügy és az oktatás privatizálásával, és a sport és a kultúra piacosításával sújtja a munkavállalókat.
A 1. oldal. Talált 2446 mondatot a crush kifejezésre.Találat ebben: 2,085 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!