kiejtés: IPA: pʌnˈdʒɑːbɪ /pɑnˈdʒɑːbi/ /pʊnˈdʒɑːbi/ , SAMPA: /pAn"dZA:bi/ /pUn"dZA:bi/  

Fordítás magyar-ra/re:

 • pandzsábi   
  (Noun, Adjective, Proper noun  )
   
  of, pertaining to, descended from the people or culture of the Punjab, or written in the Punjabi language
   
  language spoken in the Punjab region, in Northern India and Eastern Pakistan
   
  resident of or immigrant from the Punjab

Más jelentések:

 
The main language spoken in the Punjab region, in Northern India and Eastern Pakistan.
 
Resident or descendant of or immigrant from the Punjab
 
Of, pertaining to, descended from the people or culture of the Punjab, or written in the Punjabi language.
 
A speaker of the Punjabi language
 
An Indic language spoken mainly in the Punjab regions of India and Pakistan.
 
Ni Daaru na peen di jehdi tu pwayi c kde Ajj rooya mai teri oh kasam todd ke.

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "Punjabi", fordítási memória

add example
Punjabi/PanjabiPandzsabiName
I got ten O levels, seven A levels, I speak Punjabi and chapatti!Van ‧ O szintem, hét A szintem, Beszélek punjabiul és chapattiül!
' Life threatening attack on Punjabi Singh from Australia. 'Rátörtek az ausztrál Punjabi Singh életére
ln ‧, a Punjabi lifted the world cupban egy pandzsábi emelte magasba a világkupát
'Let thy hair grow long and talk Punjabi,' said the young soldier jestingly to Kim, quoting a Northern proverb.- Növeszd hosszúra a hajadat és beszélj pandzsábi nyelven - szólt a katona tréfásan Kimhez, egy északi közmondást idézve.
Punjabis in the house, you better watch yourself' Punjabi van a házban, jobb ha ránk figyelsz. '
Must be able to speak fluent Punjabi and Urdu" Csak folyékonyan kell beszélni punjabiul és urdu- ul. "
A Punjabi constable in yellow linen trousers slouched across the road.Egy sárga vászonnadrágos pandzsábi rendőr somfordált feléjük az úton.
Represent that Punjabi' Punjabot képviselem. '
The big Punjabi grinned tolerantly: he knew Kim of old.A hatalmas pandzsábi türelmesen vigyorgott; régóta ismerte Kimet.
Good family, rich, first class PunjabiTalán egy gazdag punjabi család?
I' m a ha If Punjabi Sikh... one- quarter Tamil separatistAki félig pandzsábi szikh, negyedrészt tamil szeparatista?!
The constable spoke Punjabi.(A rendőr pandzsábi nyelven beszélt.)
It' s like a full- on hardcore Punjabi ham sceneMintha valami teátrális pandzsábi színésznő lenne
Nonetheless , they represent a distinct ethnic group that can be tracedback to early migrations from India.The different dialects of the Romanilanguage share a common root basedon ancient Punjabi or Hindi .Ennek ellenére jól körülhatárolható etnikai csoportotalkot , amely a korai évszázadok során Indiábólvándorolt el . A romani nyelv különböző dialektusai a régi Punjabi , illetve Hindi nyelven alapuló közös gyökerekből táplálkoznak .
So how come Punjabi Mafia is letting you guys hang out down here now?Szóval hogyhogy a Punjabi Maffia engedi, hogy itt garázdálkodjatok?
A 1. oldal. Talált 17 mondatot a Punjabi kifejezésre.Találat ebben: 0,327 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!