Fordítás magyar-ra/re:

  • karú   
    (Suffix  )
     
    having a number of arms

Más jelentések:

 
Having a particular type of arm.

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (51)

access armpozicionáló kar
Angolan Armed ForcesAngola hadereje
armfelkar; ruhaujj; folyóág; felfegyverez; kéz; oldal; fegyvernem; elágazás; fegyverez; szár; fegyver; kar; ág; ágazat; felszerel; fogantyú; harceszköz; szárny; váll
arm and a legborsos ár
arm-chairfotel; karosszék
armedfegyveres
armed forcesfegyveres erők; katonaság
Armed Forces of ArmeniaÖrményország hadereje
Armed Forces of BelarusFehéroroszország hadereje
Armed Forces of MaltaMálta hadereje
Armed Forces of the PhilippinesA Fülöp-szigetek hadereje
Armed Forces of the Russian FederationOroszország hadereje
armfulnyalábnyi
armingfegyverzet; forgórész
armsfegyver; fegyverzet; címer
arms controlfegyverzet-ellenőrzés
arms industryfegyvergyártás
arms limitationfegyverzetkorlátozás
arms policyfegyverzeti politika
arms racefegyverkezési verseny; hidegháborús fegyverkezési verseny
arms supplyfegyverellátás
arms tradefegyverkereskedelem
British Armed ForcesBrit haderő
clutch armtengelykapcsolókar
coat of armscímer; címerpajzs
coat-of-armscímer
European arms policyeurópai fegyverzetpolitika
Indian Armed ForcesIndia hadereje
Jordanian Armed ForcesJordánia hadereje
Lebanese Armed ForcesLibanoni Fegyveres Erők
lower armalsókar; alkar
Myanmar Armed ForcesMianmar hadereje
non-proliferation of armsfegyverek elterjedésének megakadályozása
one-armedfélkarú
one-armed banditfélkarú rabló
Polish Armed ForcesA Lengyel Köztársaság Fegyveres Erői
Portuguese Armed ForcesPortugália hadereje
Revolutionary Armed Forces of ColombiaKolumbia Forradalmi Fegyveres Erői
Romanian Armed ForcesRománia hadereje
Royal Arms of CambodiaKambodzsa címere
Royal Brunei Armed ForcesBrunei hadereje
Royal Cambodian Armed ForcesKambodzsa hadereje
Royal Thai Armed ForcesThaiföld hadereje
Singapore Armed ForcesSzingapúr hadereje
small armskézifegyver
Spanish Armed ForcesSpanyolország hadereje
strong-armerőszakos
Sultan of Oman’s Armed ForcesOmán hadereje
Swedish Armed ForcesSvédország hadereje
Turkish Armed ForcesTörökország hadereje
upper armfelkar

Példa mondatok: "-armed", fordítási memória

add example
st part: Text as a whole without the words condemning the intended lifting of the EU arms sales embargorész: a teljes szöveg az elítélve az EU fegyvereladási embargó eltörlésének szándékát, szövegrész nélkül
Weapons armedFegyverek élesítve
Not quite succeeding, but doing a pretty good job all the same, considering he was in the presence of his number-one suspect in the murder of a one-armed old man.Nem igazán sikeresen, de azért elég jól, figyelembe véve, hogy egy félkarú öregember megölésének első számú gyanúsítottja társaságában van.
So while the people were still gathered in every large city, cheering the Emperor and his admiral, he occupied all armed centers, and then ordered the population put to the nuclear blast."Ezért hát, mialatt a nép a nagyvárosok utcáin ünnepelte a császárt meg az admirálist, ez megszállta az összes katonai központot, s kiadta a parancsot a lakosság atombombázására.
Arms trader, western decadentFegyver- kereskedő.Nyugati dekadens
As her carriage, therefore, stopped, the arm of the attentive husband was ready to assist Lady Ashton in dismounting.Alig állt meg Lady Ashton fogata, a figyelmes férj máris ott termett, s felajánlotta karját, hogy a kiszállásban segítse hölgyét.
When I hold you In my armsAmikor karomban tartalak
The head of this statue was of fine gold, but the breast and the arms of silver, and the belly and the thighs of brass.Ez a szobor nagy volt és fényes, magasra emelkedett előtted, és rettenetes volt a tekintete.
"Situation report." "At present 4 in sight. At most probably 7. Holding small calibre arms.""Helyzetjelentést." "Jelenleg négy látható. Legalább heten vannak, kiskaliberű fegyverekkel felszerelkezve."
Calls on the Commission to guarantee EU funding for the UN programme on disarmament so that the destruction of the surplus weapons, military equipment and ammunition of the BiH armed forces can continue under UN supervision and to take measures to ensure that those weapons are not sold to unsavoury brokers, countries or regimesfelkéri a Bizottságot, hogy biztosítsa az ENSZ leszerelési programjának uniós finanszírozását, hogy az ENSZ felügyelete alatt folytatódhasson a bosznia-hercegovinai fegyveres erők felesleges fegyverei, katonai felszerelései és lőszerei megsemmisítése, valamint hogy hozzon intézkedéseket, hogy e fegyvereket ne adhassák el gyanús kereskedőknek, országoknak és kormányoknak
Carefully he rose, stretched his stiff arms and legs, and crept forward in the darkness, around the cornerand almost onto the point of a sword.Óvatosan felkelt, kinyújtotta merev végtagjait és előremászott a sötétségben, megkerülve egy sarkot - és majdnem bele egy elétartott kard hegyébe.
Suddenly, the Devaronian technician's chair erupted with electrical fire, deadly voltage arcing across the victim's hands and arms, crawling up his spinal column and skittering around inside his skull.Megnyomott egy gombot a fekhelye kapcsolótábláján, és a következő pillanatban a devaroni teste elszenesedett, a székébe vezetett több ezer voltos áramtól.
Now, if we don' t sever that arm now, it' s gonna take over your chest, and we can' t very well cut that off, can we?Nos, ha nem vágjuk le a karját, akkor átterjed a mellkasára, és azt nem igazán lehet levágni, ugye?
Gurgeh did as he was told, getting down on his haunches, arms wrapped around his shins.Gurgeh megtette, amit mondott neki, lekuporodott, karjait a lábszára köré fonta.
She wanted to reach out to him, to cry out with pity and pain, to shelter him in her arms.Gwenhwyfar szerette volna a kezét nyújtani neki, felkiáltani fájdalmában és szánalmában, a karjába rejteni a férfit.
whereas adoption of that common position will make the Code a legally binding arms export control instrument for all EU Member Statesmivel e közös álláspont elfogadásával a magatartási kódex valamennyi uniós tagállam számára a fegyverkivitelek ellenőrzésére irányuló jogilag kötelező érvényű eszközzé válik
It' s your family' s personalized coat of armsEz a családja címre
He released the arm, patted Paul's shoulder, whirled and strode quickly to the door.Elengedte a fiú karját, vállon veregette, sarkon fordult, és gyors léptekkel kifelé indult.
An arrow stuck there quivering less than a hand's breadth from her left arm.Bal karjától alig arasznyira nyílvessző rezgett a törzsben.
Some armed guys are chasing meA nyakamon vannak ezek a fiúk
It's like they define themselves through the bruises on their faces and arms.'Mintha az arcukon és karjukon levő zúzódásokkal határoznák meg magukat.
grant, sell, supply or transfer technical assistance, brokering services and other services related to military activities and to the provision, manufacture, maintenance and use of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, directly or indirectly to any person, entity or body in, or for use in the DRCközvetve vagy közvetlenül bármely KDK-beli személy, jogalany vagy szervezet részére vagy KDK-ban való felhasználás céljából olyan technikai segítségnyújtást, közvetítői szolgáltatást és egyéb szolgáltatást nyújtani, eladni, szállítani vagy továbbadni, amely katonai tevékenységekhez vagy fegyverek és bármely kapcsolódó eszköz rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik, ideértve a fegyvereket és lőszereket, katonai járműveket és felszereléseket, katonai jellegű felszereléseket és ezek tartalék alkatészeit
I had the urge to reach for him, to shake him violently so that his still face would move, admit to this soft singing; and suddenly I found him pressed against me, his arm around my chest, his lashes so close I could see them matted and gleaming above the incandescent orb of his eye, his soft, tasteless breath against my skin.Szerettem volna megragadni, erősen megrázni, hogy mozdulatlan arca felengedjen, s befogadja a halk éneklést és ekkor hirtelen ő simult hozzám, átkarolt, s szempillája olyan közel volt, hogy láttam, összetapadva ragyog izzó szemgolyója felett, s gyenge, szagtalan lélegzetét a bőrömön éreztem.
When we came on deck, the men had begun already to take out the arms and powder, yo-ho-ing at their work, while the captain and Mr. Arrow stood by superintending.Mire a fedélzetre kiléptünk, az emberek munkájuk közben yohózva már javában rakták át a fegyvereket, és felügyeltek rájuk.
Kalten stretched out his legs and crossed his arms contentedly.Kalten kinyújtotta a lábát, és elégedetten keresztbe fonta maga előtt a karját.
A 1. oldal. Talált 22254 mondatot a -armed kifejezésre.Találat ebben: 7,654 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!