Fordítás magyar-ra/re:

  • karú   
    (Suffix  )
     
    having a number of arms

Más jelentések:

 
Having a particular type of arm.

Hasonló kifejezések a angol magyar szótárban. (51)

access armpozicionáló kar
Angolan Armed ForcesAngola hadereje
armfelkar; ruhaujj; folyóág; felfegyverez; kéz; oldal; fegyvernem; elágazás; fegyverez; szár; fegyver; kar; ág; ágazat; felszerel; fogantyú; harceszköz; szárny; váll
arm and a legborsos ár
arm-chairfotel; karosszék
armedfegyveres
armed forcesfegyveres erők; katonaság
Armed Forces of ArmeniaÖrményország hadereje
Armed Forces of BelarusFehéroroszország hadereje
Armed Forces of MaltaMálta hadereje
Armed Forces of the PhilippinesA Fülöp-szigetek hadereje
Armed Forces of the Russian FederationOroszország hadereje
armfulnyalábnyi
armingfegyverzet; forgórész
armsfegyver; címer; fegyverzet
arms controlfegyverzet-ellenőrzés
arms industryfegyvergyártás
arms limitationfegyverzetkorlátozás
arms policyfegyverzeti politika
arms racefegyverkezési verseny; hidegháborús fegyverkezési verseny
arms supplyfegyverellátás
arms tradefegyverkereskedelem
British Armed ForcesBrit haderő
clutch armtengelykapcsolókar
coat of armscímer; címerpajzs
coat-of-armscímer
European arms policyeurópai fegyverzetpolitika
Indian Armed ForcesIndia hadereje
Jordanian Armed ForcesJordánia hadereje
Lebanese Armed ForcesLibanoni Fegyveres Erők
lower armalsókar; alkar
Myanmar Armed ForcesMianmar hadereje
non-proliferation of armsfegyverek elterjedésének megakadályozása
one-armedfélkarú
one-armed banditfélkarú rabló
Polish Armed ForcesA Lengyel Köztársaság Fegyveres Erői
Portuguese Armed ForcesPortugália hadereje
Revolutionary Armed Forces of ColombiaKolumbia Forradalmi Fegyveres Erői
Romanian Armed ForcesRománia hadereje
Royal Arms of CambodiaKambodzsa címere
Royal Brunei Armed ForcesBrunei hadereje
Royal Cambodian Armed ForcesKambodzsa hadereje
Royal Thai Armed ForcesThaiföld hadereje
Singapore Armed ForcesSzingapúr hadereje
small armskézifegyver
Spanish Armed ForcesSpanyolország hadereje
strong-armerőszakos
Sultan of Oman’s Armed ForcesOmán hadereje
Swedish Armed ForcesSvédország hadereje
Turkish Armed ForcesTörökország hadereje
upper armfelkar

Példa mondatok: "-armed", fordítási memória

add example
The requirements of Article ‧) and and of Article ‧) do not apply to:-engines for use by the armed servicesA ‧. cikk és bekezdésének és a ‧. cikk bekezdésének követelményei nem vonatkoznak:-a fegyveres testületek által használt motorokra
It let out a prolonged hiss as she dragged her arm out.Másik kezével a torkát fogta: vére tompa koppanásokkal csöpögött a szőnyegre.
whereas the current financial perspective is part of a global interinstitutional agreement which can only be renewed in a context of mutual confidence between the institutions and on the basis of a joint agreement between the two arms of the budgetary authoritymivel a jelenlegi pénzügyi terv egy átfogó intézményközi megállapodás része, amelyet csak az intézmények közötti kölcsönös bizalom és a költségvetési hatóság két ága közötti kölcsönös megállapodás esetén lehet megújítani
Screams, the witnesses surging to their feet, rushing forward, arms outstretched.Sikoltozás támadt, a szemtanúk talpra ugrottak, s kinyújtott kézzel felé rohantak.
To that end, they agree to apply provisionally current Article ‧ of the Financial Regulation, which they acknowledge to be compatible with the powers of the two arms of the budgetary authority under the TFEUAz intézmények e célból megállapodnak abban, hogy a jelenlegi formájában ideiglenesen alkalmazzák a költségvetési rendelet ‧. cikkének bekezdését, és azt a költségvetési hatóság két ágának az EUMSz szerinti hatáskörével összeegyeztethetőnek ismerik el
There was an Aqualish pirate at the bar who would soon be short an arm.Egy aquali kalóz itt a bárban hamarosan elveszíti a fél karját.
Running up to me jumping into my armsOdafutottál hozzám, a karomba ugrottál
The young man surged from the elevator just as Pittman felt hands behind him grab his arms and pull him back out of the way.A fiatalember előrelépett, Pittman pedig érezte, hogy hátulról kezek ragadják meg, és félrerántják az útból.
Captain Cully folded his arms, ignoring the outlaws' snarls of agreement.Cully kapitány összefonta a karját, nem is törődve a törvényenkívüliek egyetértő morajával.
Indeed, she was a slender, delicate woman as women go, but to me she was so ethereally slender and delicate that I was quite prepared for her arm to crumble in my grasp.Valóban karcsú, kecses alakja volt, mint a legtöbb asszonynak, de nekem olyan törékenynek és légiesnek tűnt, hogy nem lepett volna meg, ha karja összemorzsolódik szorításomban.
Safeties off, release is armed, weapon is hot.'Fegyver kibiztosítva, élesítve.
recent arms length market transactionsjelenlegi, független piaci tranzakciók
IANSA, global outreach strategy for small arms reductiona Kézifegyverek Elleni Nemzetközi Hálózat (IANSA) részére a kézifegyverek csökkentését célzó átfogó tájékoztatási stratégiára
reproductions of arms listed under (a), provided that they cannot be used to fire metal-case cartridgesaz a) pontban felsorolt fegyverek másolatai, feltéve hogy ezeket nem lehet fémhüvelyű lőszer kilövésére felhasználni
Likewise of a child brought home to the parents from a nurse that had died of the plague, yet the tender mother would not refuse to take in her child, and laid it in her bosom, by which she was infected; and died with the child in her arms dead also.Azután hallottam egy csecsemőről, akinek dajkája pestisben elpusztult, és amikor a gyermeket hazavitték, a szerető anya nem bírta megállni, hogy magához ne vegye, keblére tette, ezáltal elkapta a ragályt, és meghalt, karjai között tartva ugyancsak halott gyermekét.
Fair value is the amount for which an asset could be exchanged between knowledgeable, willing parties in an arm's length transactionA valós érték az az összeg, amelyért jól tájékozott, ügyleti szándékkal rendelkező felek között szokásos piaci feltételek szerint lebonyolított ügylet keretében egy eszközt el lehet cserélni
Estonia also supports negotiations on international Arms Trade TreatyÉsztország támogatja továbbá a nemzetközi fegyverkereskedelmi szerződésre irányuló tárgyalásokat
Sparks exploded in his brain, pain in his arm.Jak látása elhomályosult egy pillanatra, és hanyatt vágódott.
In the garden, near the railing on the street, there was a stone bench, screened from the eyes of the curious by a plantation of yoke-elms, but which could, in case of necessity, be reached by an arm from the outside, past the trees and the gate.A kertben a rácskerítés mellett kőpad volt, lugas takarta el a kíváncsi szemek elől, azonban egy járókelő, ha akarta, a kerítésen és a lugason át karjával elérhette.
In this respect, I would like to point out, as the Commissioner did, that the changes in the way the armed forces are used can blur the image of humanitarian actors.E tekintetben szeretném hangsúlyozni, ahogy a biztos úr, hogy a fegyveres erők felhasználásának módja elhomályosíthatja a humanitárius tevékenykedőkről kialakított képet.
The Lord to Come of All Deep Hell bounds into the air, tentacles become mighty wings, arms spread in welcome.A Pokol jövőbeli Ura a levegőbe emelkedik, és hívogatón kitárja hatalmas denevérszárnyait.
His hand reached gingerly for the vampire's arm.Keze óvatosan a vámpír karja után nyúlt.
Her body was thin, and badly bruised, scratches on her thighs and arms only partially healed.A sebek a karján és a combján még nem gyógyultak be teljesen.
The baron, attracted by the noise, in his chamber gown, his sword under his arm, stood in the doorway.A bárót felverte a zaj: háziköntösben állt a küszöbön, hóna alatt szorongatva a kardját.
"Do you think I do not know in whose arms you spent the night?"- Azt hiszed, nem tudom, kinek a karjában töltötted az éjszakát?
A 1. oldal. Talált 22254 mondatot a -armed kifejezésre.Találat ebben: 7,19 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!