kiejtés: IPA: 'dʀɛːtə dʀaːt /dʀaːt/

Fordítás magyar-ra/re:

 • huzal   
  (Noun  )
 • drót   
  (Noun  )
 • fémhuzal   
 • fűtőszál   
 • izzószál   
 • rost   
 • szál   

Hasonló kifejezések a német magyar szótárban. (1)

drahtvezeték

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "Draht", fordítási memória

add example
Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ der Kommission vom ‧. November ‧ zur Einführung eines vorläufigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren bestimmter Vor- und Nachspanndrähte und-litzen aus nicht legiertem Stahl (PSC-Drähte und-Litzen) mit Ursprung in der Volksrepublik ChinaA Bizottság ‧/‧/EK rendelete (‧. november ‧.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes, ötvözetlen acélból készült elő- és utófeszítő huzalok és huzalsodratok (PSC-huzalok és-sodratok) behozatalára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről
NACE ‧.‧: Herstellung von sonstigen elektronischen und elektrischen Drähten und KabelnNACE ‧.‧: Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
Alle vorstehend erwähnten PSC-Drähte und-Litzen werden daher als gleichartige Waren im Sinne des Artikels ‧ Absatz ‧ der Grundverordnung angesehenKövetkezésképpen az alaprendelet ‧. cikkének bekezdése értelmében valamennyi fent említett PSC-huzalt és-sodratot hasonló terméknek kell tekinteni
Die ausführenden Hersteller machten ferner geltend, in früheren Verfahren betreffend die Republik Korea (z. B. Überprüfung im Zusammenhang mit dem Auslaufen der Maßnahmen gegenüber PSF nach der Verordnung (EG) Nr. ‧ des Rates und Verfahren betreffend Draht aus nicht rostendem Stahl nach der Verordnung (EG) Nr. ‧ des Rates sowie nach dem Beschluss ‧/EG der Kommission) habe die Kommission keine Einwände dagegen erhoben, dass die ausführenden Hersteller dieAz exportáló termelők jelezték továbbá, hogy a Koreai Köztársaságra vonatkozó korábbi eljárások során (pl. a PSF lejárati felülvizsgálata a ‧/EK tanácsi rendeletben [‧] és rozsdamentes acéldrótokkal kapcsolatban a ‧/EK tanácsi rendeletben [‧]
Das Verfahren wurde auf einen Antrag hin eingeleitet, der vom Eurostress Information Service (ESIS) im Namen von Herstellern gestellt wurde, auf die mit mehr als ‧ % ein erheblicher Teil der gesamten Gemeinschaftsproduktion von PSC-Drähten und-Litzen entfielMegjegyzendő, hogy az eljárást a Eurostress Information Service (ESIS) által a PSC-huzalok és-sodratok teljes közösségi gyártásának jelentős arányát – jelen esetben több mint ‧ %-át – képviselő gyártók nevében benyújtott panasz alapján indították meg
links: Aufhängung mit vier Drähten (ohne Querdrähtebal: négyhuzalos felfüggesztés (kereszthuzalok nélkül
Einige Nationale Räte verfügen über einen guten Draht zu den Ministern und Ministerien und werden regelmäßig in die Politikgestaltung einbezogenEgyes tanácsok egyértelműen jó kapcsolatban vannak a miniszterekkel és kormányszervekkel, akik rendszeresen ki is kérik a tanácsok véleményét politikaalkotási kérdésekben
Verlegte Drähte und Kabel dürfen nicht mechanisch beansprucht werdenA felszerelt vezetékek ne feszüljenek mechanikusan
Es wird ein endgültiger Antidumpingzoll eingeführt auf die Einfuhren von nicht überzogenem Draht aus nicht legiertem Stahl, von überzogenem oder verzinktem Draht aus nicht legiertem Stahl sowie von Litzen aus nicht legiertem Stahl (auch überzogen) aus höchstens ‧ Einzeldrähten mit einem Kohlenstoffgehalt von ‧,‧ GHT oder mehr und einer größten Querschnittsabmessung von mehr als ‧ mm mit Ursprung in der Volksrepublik China, die unter den KN-Codes ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ und ex‧ (TARIC-Codes ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ und ‧) eingereiht werdenVégleges dömpingellenes vámot kell kivetni az ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ és ex‧ (TARIC kódok: ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ és ‧) KN-kódok alá besorolt, a Kínai Népköztársaságból származó, lemezelés vagy bevonás nélküli, ötvözetlen acélból készült huzalok, a cinkkel lemezelt vagy bevont, ötvözetlen acélból készült huzalok, valamint az akár lemezelt vagy bevont, akár lemezelés vagy bevonás nélküli, legfeljebb ‧ huzalból álló, legalább ‧,‧ tömegszázalék szenet tartalmazó, ‧ mm-t meghaladó maximális keresztmetszetű sodrott huzalok behozatalára
CPA ‧.‧.‧: Kalt gezogener Draht aus nicht legiertem StahlCPA ‧.‧.‧: Hidegen húzott huzal ötvözetlen acélból
Elektronische Übermittlung ist die Übermittlung von Daten mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitungsanlagen (einschließlich der Datenkomprimierung) per Draht, Funk oder durch jede andere optische oder elektromagnetische Technologieelektronikus úton történő továbbítás: az adatfeldolgozó (ideértve a digitális tömörítést) elektronikus készülék alkalmazásával, vezeték, rádióátvitel, optikai technológia vagy egyéb elektromágneses eszköz felhasználásával történő átvitel
Klägerinnen: voestalpine AG (Linz, Österreich), voestalpine Austria Draht GmbH (Bruck an der Mur, Österreich) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte A. Ablasser-Neuhuber und G. FusseneggerFelperesek: voestalpine (Linz, Ausztria) és voestalpine Austria Draht (Bruck an der Mur, Autriche) (képviselők: A. Ablasser-Neuhuber és G. Fussenegger ügyvédek
Zunächst sei darauf hingewiesen, dass die von BWWR hergestellten Kabel und Seile aus Stahl die beiden folgenden Produktionsstufen durchlaufen: i) eine bestimmte Anzahl von Drähten wird zu einer Litze verdrillt, und ii) eine bestimmte Anzahl dieser aus Drähten geformten Litzen wird dann zu dem fertigen Kabel oder Seil aus Stahl gedrehtElőször is meg kell jegyezni, hogy a BWWR által gyártott befejezett acél drótkötelek először két fő gyártási szakaszon mennek keresztül: i. egy adott számú különálló acél kötelet összesodorják az úgynevezett sodort huzallá; és ii. egy adott számú ilyen különálló acél kötélből készült sodort huzalt összesodornak, hogy létrehozzák a kész acél drótkötelet
Einige interessierte Parteien gaben an, dass jegliche Antidumpingmaßnahmen ernsthafte Auswirkungen auf die Lage der Verwender von PSC-Drähten und-Litzen haben würden, denn diese würden den Preisanstieg nicht an ihre Abnehmer weitergeben könnenA KNK-ból PSC-huzalokat és sodratokat importáló néhány érdekelt fél azt állította, hogy a dömpingellenes intézkedések bevezetése komolyan befolyásolná PSC-huzalok és-sodratok felhasználóinak helyzetét, akik így az árnövekedést nem tudnák továbbhárítani vásárlóikra
Dunlop prüfte die Frequenz des Signals am DrahtDunlop figyelte a kábelen futó jel frekvenciáját
Insbesondere herrsche aufgrund der Tatsache, dass es auf dem türkischen Markt nur einen einzigen Hersteller von PSC-Drähten und-Litzen gebe, in der Türkei nicht genug Wettbewerb, um den Normalwert anhand der Daten betreffend diesen Herstellers zu bestimmenÁllításuk szerint Törökország kiválasztása különösen azért nem megfelelő, mert a török piacon csupán egyetlen PSC-huzal és-sodrat-gyártó ismert, ezért a törökországi verseny szintje nem elegendő ahhoz, hogy a rendes értéket e gyártóra vonatkozó adatok alapján állapítsák meg
auf elektronischem Wege Verwendung elektronischer Anlagen zur Verarbeitung (einschließlich der digitalen Kompression) und Speicherung von Daten per Draht, Funk, optischer oder anderer elektromagnetischer Verfahrenelektronikus úton: adatok elektronikus berendezések segítségével történő feldolgozása (a digitális tömörítést is beleértve) és tárolása vezetékes vagy rádión keresztül történő továbbítás, optikai technológiák vagy más elektromágneses megoldás alkalmazásával
Alle Parteien wurden über die wesentlichen Tatsachen und Erwägungen unterrichtet, auf deren Grundlage die Einführung endgültiger Antidumpingmaßnahmen gegenüber den Einfuhren von PSC-Drähten und-Litzen mit Ursprung in der VR China und die endgültige Vereinnahmung der Sicherheitsleistungen für den vorläufigen Zoll empfohlen werden sollteMinden fél tájékoztatást kapott azokról az alapvető fontosságú tényekről és szempontokról, amelyek alapján a KNK-ból származó PSC-huzalok és-sodratok behozatalára végleges dömpingellenes intézkedések elfogadását, valamint az ideiglenes vám formájában biztosított összegek végleges beszedését tervezték ajánlani
Bei Kabeln oder Drähten mit einem Durchmesser von ‧ mm oder wenigermm-es vagy annál kisebb átmérőjű kábelek és drótok
zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls und zur endgültigen Vereinnahmung des vorläufigen Zolls auf die Einfuhren bestimmter Vor- und Nachspanndrähte und-Litzen aus nicht legiertem Stahl (PSC-Drähte und-Litzen) mit Ursprung in der Volksrepublik Chinaa Kínai Népköztársaságból származó egyes, ötvözetlen acélból készült elő- és utófeszítő huzalok és huzalsodratok (PSC-huzalok és-sodratok) behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és az e behozatalokra kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről
Aufgrund der Untersuchungsergebnisse wird davon ausgegangen, dass für die von VSL Wires Limited hergestellten und ausgeführten Einfuhren von Draht aus nicht rostendem Stahl mit einem Durchmesser von ‧ mm oder mehr ein Ausgleichszoll gelten sollte, der der Höhe der für dieses Unternehmen im Untersuchungszeitraum der Überprüfung festgestellten Subventionen entsprichtA vizsgálat során begyűjtött adatok alapján indokoltnak tekinthető, hogy a VSL Wires Limited által gyártott és forgalmazott ‧ mm vagy annál nagyobb átmérőjű rozsdamentes acélhuzal Közösségbe irányuló importjára a felülvizsgálati időszakban a vállalatra megállapított egyedi támogatások összegének megfelelő kiegyenlítő vámot szabjanak ki
A 1. oldal. Talált 204 mondatot a Draht kifejezésre.Találat ebben: 1,202 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!