kiejtés: IPA: 'dʀɛːtə dʀaːt /dʀaːt/

Fordítás magyar-ra/re:

 • huzal   
  (Noun  )
 • drót   
  (Noun  )
 • fémhuzal   
 • fűtőszál   
 • izzószál   
 • rost   
 • szál   

Hasonló kifejezések a német magyar szótárban. (1)

drahtvezeték

    Mutasd a ragozást!

Példa mondatok: "Draht", fordítási memória

add example
Somit stellt sich die Frage , ob das wettbewerbswidrige Verhalten der Hersteller von Flacherzeugnissen aus Stahl in Verbindung mit der einheitlichen Anwendung des Legierungszuschlagskartells für den Bereich der Drähte aus nichtrostendem Stahl einen bekannten Faktor im Sinne von Art. 8 Abs. 7 der Grundverordnung darstellt .Így az a kérdés merül fel , hogy a lapos acéláruk gyártóinak az ötvözetifelár-kartell egységes alkalmazásával kapcsolatos versenyellenes magatar tása az alaprendelet 8. cikkének ( 7 ) bekezdése értelmében vett ismert tényezőnek minősült-e a rozsdamentes acélhuzalok ágazata esetében .
Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ des Rates vom ‧. Mai ‧ zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls und zur endgültigen Vereinnahmung des vorläufigen Zolls auf die Einfuhren bestimmter Vor- und Nachspanndrähte und-Litzen aus nicht legiertem Stahl (PSC-Drähte und-Litzen) mit Ursprung in der Volksrepublik ChinaA Tanács ‧/‧/EK rendelete (‧. május ‧.) a Kínai Népköztársaságból származó egyes, ötvözetlen acélból készült elő- és utófeszítő huzalok és huzalsodratok (PSC-huzalok és-sodratok) behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről és az e behozatalokra kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről
Um das Risiko von Ausgleichsgeschäften zwischen verschiedenen Warentypen zu senken, bot das Unternehmen an, drei Mindesteinfuhrpreise einzuhalten, nämlich einen für PSC-Drähte und zwei für-Litzen, abhängig vom QuerschnittA különböző terméktípusok közötti keresztkompenzáció kockázatának csökkentése érdekében a vállalat három minimális importár betartását ajánlotta fel: egyet a PSC huzalok, két – átmérőtől függő – minimális importárat pedig a PSC sodratok tekintetében
Eine interessierte Partei vertrat die Ansicht, dass jegliche Antidumpingmaßnahmen zu einer Verknappung von PSC-Drähten und-Litzen im Vereinigten Königreich (VK) führen würden, da der Markt des VK von Einfuhren abhängig seiAz egyik érdekelt fél azt állította, hogy a dömpingellenes intézkedések bevezetése nyomán az Egyesült Királyságban – az angliai piac importfüggősége miatt – hiány keletkezne a PSC-huzalok és-sodratok piacán
NACE ‧.‧: Herstellung von gezogenem DrahtNACE ‧.‧: Acélhuzalgyártás
Eine interessierte Partei, die PSC-Drähte und-Litzen aus der VR China einführte, machte geltend, die Einführung von Antidumpingmaßnahmen werde ernsthafte Auswirkungen auf die Lage der Einführer haben, denn diese würden den Preisanstieg nicht an ihre Abnehmer weitergeben könnenA KNK-ból PSC-huzalokat és sodratokat importáló egyik érdekelt fél azt állította, hogy a dömpingellenes intézkedések bevezetése komolyan befolyásolná az importőrök helyzetét, akik így az árnövekedést nem tudnák továbbhárítani vásárlóikra
CPA ‧.‧.‧: Kalt gezogener Draht aus anderem legierten StahlCPA ‧.‧.‧: Hidegen húzott huzal nem rozsdamentes ötvözött acélból
¶elektronisch erbrachte Dienstleistung eine Dienstleistung , die mittels Gerêten f Ÿ r die elektronische Verarbeitung ( einschlieœ-lich digitaler Kompression ) und Speicherung von Daten am Ausgangspunkt gesendet und am Endpunkt empfangen wird und die vollstêndig Ÿber Draht , Ÿber Funk , auf optischem oder anderem elektromagnetischem Wege gesendet , weitergeleitet und empfangen wird ,› ¶ elektronikus ÿton • azt jelenti , hogy a szolgèltatès kezdメpont-jètùl valù e l k Ÿ l d ï s e ïs cïlèllomèsèn valù fogadèsa adatok feldolgozèsèra ( beleïrtve a digitèlis tûmûrótïst is ) ïs tèrolèsè-ra szolgèlù elektronikus berendezïs ÿtjèn tûrtïnik , valamint annak e l k Ÿ l d ï s e , tovèbbótèsa ïs vïtele teljes egïszïben veze-tïken , rèdiùn , optikai vagy egyïb elektromègneses eszkûz ÿt-jèn tûrtïnik ,
AGST macht geltend , dass der Legierungszuschlag für Stabstahl aus nichtrostendem Stahl , wenn er dessen Preise künstlich angehoben habe , weil er mit einem Ertragskoeffizienten von 1,35 multipliziert worden sei , auch zwangsläufig den Preis für Draht aus nichtrostendem Stahl künstlich erhöht habe .Az AGST előterjeszti , hogy ha a rozsdamentes acélrudak esetében az ötvözeti felár mesterségesen megnövelte az árakat , mivel azt egy 1,35-ös termelékenységi tényezővel megszorozták , akkor az szükségszerűen mesterségesen megnövelte a rozsdamentes acélhuzalok árát is .
Siehst du- siehst du diesen Draht?Látod azt a... azt a drótot?
Ok, die Drähte sind zusammenRendben, a kábelek megvannak
Es ist darauf hinzuweisen, dass die Fertigungslinie für Wolframelektroden auch für andere Rundmetallprodukte verwendet wurde, beispielsweise für Stäbe, Drähte und Spritzdrähte aus Molybdän sowie für GlasschmelzelektrodenMeg kell jegyezni, hogy a volfrámelektródák előállítására használt feldolgozósort más körkeresztmetszetű termékek gyártására is alkalmazták, például molibdén pálcák, huzalok és szóróhuzalok, valamint üvegolvasztó elektródák
Die Untersuchung ergab, dass die auf dem chinesischen Markt in Rechnung gestellten Preise von Walzdraht oder in einigen Fällen von gezogenem Draht erheblich unter den Preisen auf anderen Märkten wie etwa Europa, Indien, Nordamerika und Japan lagenEurópában, Indiában, Észak-Amerikában és Japánban fizetendő áraknál
Außerdem muss der Draht entfernt werden, mit dem die Pergamentpapiertütchen zur Verhinderung von Schäden an den Früchten festgebunden warenEzenkívül el kell távolítani a pergamenpapír zacskók összekötésére szolgáló drótot annak érdekében, hogy ne sérüljenek meg a gyümölcsök
Dieses Vorabentscheidungsersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der AGST Draht- und Biegetechnik GmbH ( im Folgenden : AGST ) und dem Hauptzollamt Aachen ( im Folgenden : Hauptzollamt ) , in dem das Hauptzollamt von AGST anlässlich der Einfuhr von Draht aus nichtrostendem Stahl mit einem Durchmesser von 1 mm oder mehr der Unterposition 7223 00 19 der Kombinierten Nomenklatur ( im Folgenden : KN ) mit Ursprung in Indien einen Ausgleichszoll verlangt .Ezt a kérelmet az AGST Draht- und Biegetechnik GmbH ( a továbbiakban : AGST ) és a Hauptzollamt Aachen ( a továbbiakban : Hauptzollamt ) közötti jogvita keretében terjesztették elő , ez utóbbi által az AGST-re kivetett 1 mm vagy annál nagyobb átmérőjű , Indiából származó , a Kombinált Nómenklatúra ( a továbbiakban : KN ) 7223 00 19 vámtarifaalszáma alá besorolt rozsdamentes acélhuzalokra kivetett kiegyenlítő vám tárgyában .
Öffne die Augen und schneide den blauen Draht durchMost nyissa ki, ěs vágja el a kěk drótot
Daher sollte der endgültige Antidumpingzoll auf die von VSL Wires Limited hergestellten und ausgeführten Einfuhren von Draht aus nicht rostendem Stahl mit einem Durchmesser von ‧ mm oder mehr, ausgedrückt als Prozentsatz des cif-Preises frei Grenze der Gemeinschaft (unverzollt), unter Berücksichtigung der Ergebnisse der parallelen beschleunigten Überprüfung der geltenden Ausgleichsmaßnahmen ‧,‧ %, d. i. ‧,‧ % minus ‧,‧ %, betragenA fentiek alapján az ‧ mm vagy annál nagyobb átmérőjű, a VSL Wires Limited által gyártott és exportált rozsdamentes acélhuzal közösségi behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám végleges mértéke – a közösségi határ CIF-árának (vám nélkül értendő) százalékában kifejezve, és az érvényben lévő kiegyenlítő intézkedések gyorsított párhuzamos felülvizsgálatának eredményeit figyelembe véve – ‧,‧ %, vagyis ‧,‧ % mínusz ‧,‧ %
AGST hat aber in Bezug darauf , dass sich die Preise der Flacherzeugnisse und die von Draht aus nichtrostendem Stahl aufgrund der Tatsache , dass die Drahthersteller auf den Legierungszuschlag , der auf die Flacherzeugnisse angewandt wird , einheitlich einen Ertragskoeffizienten von 1,35 anwenden , parallel entwickeln , nichts dafür vorgetragen , dass das wettbewerbswidrige Verhalten der Hersteller von Flacherzeugnissen bedeutsame Auswirkungen auf die Höhe der Preise von Draht aus nichtrostendem Stahl gehabt haben könnte , die geeignet gewesen wären , diese künstlich zu erhöhen .Ugyanakkor az AGST egyáltalán nem nyújtott be bizonyítékot a lapos áruk árának és a rozsdamentes acélhuzalok árának a huzalok gyártói által a lapos áruk esetében alkalmazott ötvözeti felár vonatkozásában az 1,35 mértékű termelékenységi tényező egységes alkalmazása miatti párhuzamos változása tekintetében , amely alátámaszthatná , hogy a lapos áruk gyártóinak versenyellenes magatartása olyan jelentős hatást gyakorolhat a rozsdamentes acélhuzalok árszintjére , amely alkalmas azok mesterséges megnövelésére .
Bekaert: Herstellung und Vertrieb von Zaunsystemen aus Stahl auf Drahtbasis, industrieller Maschendraht, Kabel und DrahtBekaert vállalat esetében: acélhuzal alapú kerítésrendszerek, huzal alapú ipari hálók, kábelek és huzalok gyártása és értékesítése
der eingeführte Warentyp und die in der Gemeinschaft hergestellten PSC-Drähte und-Litzen können den gleichen oder ähnlichen Endverwendungen zugeführt werdenaz importált terméktípus és a közösségi gyártású PSC-huzalok és-sodratok azonos vagy hasonló végfelhasználási célokat szolgáltak
Bisher wurden (‧-‧) % der Produktion an Dritte verkauft und der Rest von Gießwalzdrahtanbietern für ihre eigene Draht-, Kabel- und Profilproduktion verwendetJelenleg az össztermelés (‧–‧) százalékát harmadik feleknek értékesítik, a fennmaradó mennyiséget pedig a réz nyersrúd beszállítói vállalaton belül hasznosítják az általuk folytatott vezeték-, kábel- és profilgyártásban
Zerkleinerung der Dickete- Hierbei werden traditionelle Werkzeuge, z. B. eine Ferula benutzt (Klopfer in Form einer kleinen Holzschaufel mit einem oder zwei Drähten in der MitteAz alvadék felaprítása – ennek során hagyományos eszközöket, pl. ferulát (kis falapát formájú klopfoló, közepén egy vagy két szál dróttal) használnak
A 1. oldal. Talált 239 mondatot a Draht kifejezésre.Találat ebben: 0,852 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja!